دانلود فایل


پاورپوینت درباره مبانی و شاخص های علم سنجی - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت درباره مبانی و شاخص های علم سنجی

دانلود فایل پاورپوینت درباره مبانی و شاخص های علم سنجی فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 38 صفحه
مطالعه اندازه گیری پیشرفت های علم و فناوری (اگه و روسو، 1990).دانش اندازه گیری علم (بوکشتاین، 1995).یافته های پژوهشی در مورد جنبه های کمّی و ویژگی های علم (انتشارات الزویر).مطالعه کمّی و ریاضی علم و فناوری (دیوداتو، 1994).بررسی جنبه های کمّی علم به عنوان یک رشته یا یک فعالیت اقتصادی (تیگ- ساتکلیف، 1992).

مبانی


شاخص


علم


سنجی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... وبلاگ: مدیریت فرهنگی (دانشگاه علوم تحقیقات) ..... عنوان : بررسی امکان سنجی
استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد) .... این مقاله با بررسی
مبانی نظری مربوط به سکونتگاه های غیررسمی روش .... به عبارت ديگر بين مساحت
پارك ها با ميزان تاثيرات شاخص هاي اجتماعي–فرهنگي (مطلوب يا نامطلوب).

چگونه مقاله ISI بنویسیم | سایت علمی آموزشی خبری آزمایشگاه های ...

29 سپتامبر 2013 ... چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟ ... طراحی برنامه ها، نیاز سنجی پژوهشی و تعیین اولویت
ها، تعیین شاخصهای بهره ..... نگارشی (استانک، وايت 1959) و درباره خوب نوشتن (
زينسر 1976) حال آن‌که اين کتاب‌ها و کتاب‌های مشابه‌شان برای بسياری از دانشمندان
ناشناخته‌اند. .... مبانی نظری تحقيق بايد با استناد و ارجاع علمی آورده شود.

علم سنجی: تعاریف و مولفه‌ ها - نارون مگ

2 ا کتبر 2016 ... آموزش مفاهیم علم سنجی و شاخص‌‌ های مربوط به آن برای نگارش و چاپ مقاله در ... علوم در
سطح ملی و بین‌المللی به کارگرفته می‌شود شامل یکسری اصول ...

ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ

)2. ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻫﺎﻱ. ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ...
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﺁﻥ ....
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ
.... ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮ (ﺷﺎﺧﺺ) .... ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ؟

پژوهشنامه علم سنجی - اهداف و چشم انداز

موضوعات مقالات (علم سنجی،وب سنجی،اطلاع سنجی) ... ارسال مقاله; اطلاعات نشریه.
درباره نشریه ... 1- مبانی نظری علم‌سنجی شامل: ... شاخص‌های علم‌سنجی: نقدتحولات جدید.
خ‌.

- H-INDEX چیست؟ @ WikiResearchTools

25 دسامبر 2013 ... H-Index شاخصی برای ارزیابی علمی پژوهشگران است که میزان تأثیر ... در این جا
قصد داریم تا به معرفی شاخص H و طریقه محاسبه آن، پایگاه های ارائه ... این شاخص
برای یک پژوهشگر عبارت است از H تعداد مقاله ارائه شده .... سواد اطلاعاتی، علم سنجی
و روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی ... اصول نگارش مقالات ISI.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 37 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده) 38 - نگهداری انرژی ... 53
- رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده) ..... 273 - اثر
تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران (چکیده) ....
333 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻌﺎل در ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ﺟﻬﺎن .4 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ... ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ .4.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺸﻮر .5. ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر ..... ﻫﺎي
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺧﺎﺻﻴﺖ. 1. ﺟﺮم. وزﻧﻲ. 2. ﺣﺠﻢ. ﺣﺠﻤﻲ. 3. ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ..... اﺻﻮل
ﻛﻠﻲ ﻛﺎر.

کالبدشناسی و اعتبار‌سنجی کتاب‌های دانشگاهی موردپژوهی کتاب ...

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دو ﺑﺨﺶ، ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ، ﮐﺘﺎب «آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ (ﻣﺒﺎﻧﯽ،. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، رواﺑﻂ و ... و
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﺎوری: ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺎی ... درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب.

رهيافت 8 بهار 74 - پرتال جامع علوم انسانی

ﮔﺰارﺷــﻬﺎﯾﯽ را درﺑــﺎره. ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ... ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ. ،. ﻋﻠـﻢ ﺳـﻨﺠﯽ. ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ داده ﻫﺎ ﮐﻤـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط. ﺑــﻪ ﺗــﻮ ﻟﯿــﺪ، .... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ. ،. ﻫﯿﭻ ارﺟـﺎﻋﯽ ﺑـﺪان ﺻـﻮرت. ﻧﮕﯿﺮد، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻇﻬـﺎر ﺷـﺪه. در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺂن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ..... و اﺻﻮل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﺸﺨﺼـﯽ را ﺑـﺮاي.

علوم اطلاعات

2 سپتامبر 2010 ... علوم اطلاعات - ... H-index from a plot of decreasing citations for numbered papers
.... آدرس وب سایت های ادارات کل کتابخانه های عمومی کشور .... یوجین گارفیلد در سال
1954 مقاله ای درباره نمایه استنادی برای متون علمی نوشت (واینستاک،1971) و سرانجام
فکر تدوین نمایه استنادی علوم را در ..... وب سنجی : اصول و مبانی.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

33. بررسی شاخص های مدیریتی در منابع انسانی درمحیط کار و تاثیر آن بر کیفیت
کار دبیران 160 برگ ... کتاب مقدمه ای بر مطالعه اصول و روش هایی که در عملیات آماری
داده ها در رشته های مختلف علوم رفتاری بخصوص ... روش های نیاز سنجی آموزشی 80برگ.

دانلود

در حقيقت جمعيت شناسي علمي است كه مطالعه علمي جمعيت هاي انساني را هم از ... مسئله
وراثت ،زيست سنجي و اكولوژي انساني از جمله موضوعات مورد علاقه اين رشته مي باشد.
.... اين شاخص از نظر علمي داراي ارزش چنداني نمي باشد; نمي تواند بازگوكننده ميزان .....
تحليل تعيين كننده سطوح باروري يكي از مباحث تحقيق در جمعيت شناسي است.

چگونه مقاله ISI بنویسیم | سایت علمی آموزشی خبری آزمایشگاه های ...

29 سپتامبر 2013 ... چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟ ... طراحی برنامه ها، نیاز سنجی پژوهشی و تعیین اولویت
ها، تعیین شاخصهای بهره ..... نگارشی (استانک، وايت 1959) و درباره خوب نوشتن (
زينسر 1976) حال آن‌که اين کتاب‌ها و کتاب‌های مشابه‌شان برای بسياری از دانشمندان
ناشناخته‌اند. .... مبانی نظری تحقيق بايد با استناد و ارجاع علمی آورده شود.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی ... 4036 -
شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (چکیده) ... و مشخصه یابی آنها با استفاده
از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده) ... 4055 - مبانی نظری و سیاست های عملی بوش در
رویارویی با مساله ی ...... 4484 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده)

پروانه‌های ثبت اختراع و جایگاه آن در مطالعات علم سنجی/ الهه شهبازی

7 ا کتبر 2014 ... در این مقاله سعی شده است ضمن بیان اجمالی ویژگیها و ساختار اطلاعاتی پتنتها، اهمیت
و ... کلیدواژه ها: پتنت، علم سنجی، اداره ثبت اختراع. ... به شمار میرود و در نبود
شاخصهای تمام عیار ارزیابی برونداد نوآوری، شاخصهای مبتنی .... در اختراعات ثبت شده
در آمریکا و اسناد اختراعات خارجی و مبانی نظری موجود است تا مشخص شود ...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

اجرای صحيح برنامه ها در گرو آگاهی مجريان امور از آخرين يافته های علمی ... اين واقعيت
است كه موضوع های تحقيق موافق مقتضيات دستگاه های اجرايی گزينش نشده و در ... آنم
كه پژوهشگاه در باره كل وزارت آموزش و پرورش پژوهش بكند، زوايای گوناگون آن را به
تصوير بكشد و ... استفاده می كنيم ، اما مبانی فكری تعليم و تربيت ما در قرآن است.

علوم اطلاعات

2 سپتامبر 2010 ... علوم اطلاعات - ... H-index from a plot of decreasing citations for numbered papers
.... آدرس وب سایت های ادارات کل کتابخانه های عمومی کشور .... یوجین گارفیلد در سال
1954 مقاله ای درباره نمایه استنادی برای متون علمی نوشت (واینستاک،1971) و سرانجام
فکر تدوین نمایه استنادی علوم را در ..... وب سنجی : اصول و مبانی.

وب سنجی و ارزیابی وب سایت ها - وب سنجی

درباره وب سايت ... مقاله ای با موضوع وب سنجی وب سایت خبرگزاری های توسط من و آقای
افشون در همایش ملی کامپیوتر و بازیابی ... مقاله ای در حوزه وب سنجی با عنوان وب
سنجی نشریات علوم پزشکی ایران در شماره شهریور ماه نشریه علمی- ... http://him.mui.
ac.ir/index.php/him/article/view/960 ... كاربرد مباني نظري كتابداري در وب سنجي.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

7 مارس 2017 ... 824 مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران که 17 الی 19 ... شبیه سازی موج
ناشی از شکست سد بکمک مدل های دو بعدی و یک بعدی - دو ... حساسیت سنجی فرمولهای
برآورد انتقال رسوبات غیر چسبنده ... تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی با استفاده
از شاخص درصد از میانگین بارش ( مطالعة موردی : استان کرمانشاه )

روش‌شناسي تحليل محتوا با تأكيد بر تكنيك‌هاي خوانايي سنجي و تعين ...

6 ژانويه 2011 ... با تأكيد بر تكنيك‌هاي خوانايي سنجي و تعين ضريب درگيري متون ... تحليل محتوا
از پر كاربردترين و مهم‌ترين روش‌‌هاي تحقيق در علوم انساني و اجتماعي است كه .... علاوه
بر اين، ترسيم روش هاي تجربي مورد استفاده، شرايطي را كه دقيقاً تحت آنها .... يك امر
دربارة يك شاخص يا معيار را «اعتبار محتوايي» يا «صوري» مي‌نامند.

شیوه نگارش مقالات علمی از انتخاب موضوع تا انتشار ISI | نخستین و ...

28 سپتامبر 2015 ... این کار علاوه بر تسریع در یادگیری اصول نگارش مقالات، به شما ... روش های مختلف
نمونه برداری و غیره همه از ویژگی های منطقی یك مقاله علمی است که محقق باید به ... 5(
فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جست و جو پرداخت و از آن، ......
دوره های زمانی مختلف بر اساس شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد.

اقدام پژوهی - روش نوشتن مقالات علمی (نوشته دکتر بختیاری )

امروزه ارزیابی مقاله های علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی می باشد. ... اطلاعات در طول
دوره های زمانی مختلف بر اساس شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد. ... این اصول
برای تمام علوم اعم از انسانی ، فنی مهندسی ، پزشکی ، هنر قابل استفاده است. .... را
تكرار نمايد و همچنين درباره اعتبار نتايج داوري كند؛ بنابراين مؤلف بايد همه مراحل اجرا
، از جمله ...

شاخص h index چیست؟ | انجام پایان نامه ارشد و دکتری - ایران مشاور

8 ا کتبر 2015 ... شاخص اچ یا هیرش ایندکس (h- index) یکی از شاخص های جدید علم سنجی است که .... -
تفاوت‌های مربوط به رفتار و اصول استناددهی در حوزه‌های مختلف علمی، در .... همچون همه
زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره ...

دکتر مهدی حمزه نژاد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و شهرسازی

25 دسامبر 2012 ... 8- مشاوره پایان نامه دکتری با موضوع " اصول مصالح گزینی بوم فرهنگی در بناهای
یادمانی در .... تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخصهای تحقق سنجی چهار اصل ... 5) :
ترجمه مقاله Philosophical differences in the thoughts of louis i.kahn ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها - باهمایش

کنفرانس های مدیریت سال 1395 - کنفرانس های مدیریت سال های گذشته - اطلاع رسانی
آخرین همایش های ملی و بین المللی - خبرنامه - آموزش - اخبار.

شاخص h index چیست؟ | انجام پایان نامه ارشد و دکتری - ایران مشاور

8 ا کتبر 2015 ... شاخص اچ یا هیرش ایندکس (h- index) یکی از شاخص های جدید علم سنجی است که .... -
تفاوت‌های مربوط به رفتار و اصول استناددهی در حوزه‌های مختلف علمی، در .... همچون همه
زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره ...

وب سنجی و ارزیابی وب سایت ها - وب سنجی

درباره وب سايت ... مقاله ای با موضوع وب سنجی وب سایت خبرگزاری های توسط من و آقای
افشون در همایش ملی کامپیوتر و بازیابی ... مقاله ای در حوزه وب سنجی با عنوان وب
سنجی نشریات علوم پزشکی ایران در شماره شهریور ماه نشریه علمی- ... http://him.mui.
ac.ir/index.php/him/article/view/960 ... كاربرد مباني نظري كتابداري در وب سنجي.

فرم هاي ارزيابي- دانلود

ردﯾﻒ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﺎﻟﯽ. ﺧﻮب. ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺿﻌﯿﻒ. 1. ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس. 2.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درس. 3 ... ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ. (. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، اﺳﻼﯾﺪ، ﻓﯿﻠﻢ و
... ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارزﺷﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ آن. 2. ﻧﻮآوری. و اﺑﺪاع در اراﺋﻪ
ﺗﺎزه.

هاي تحليل استنادي آشنايي با شاخص سنجي در علم

مهمترين شاخص. هاي كیفي. علم. سنجي. كه برمبناي استناد و تحلیل استنادي شکل
گرفته ... تولید علم در علوم انساني براساس مباني ... شنود شامل يکسري اصول علمي
است كه ..... مقاله اول. بیشت. ر از مجذور تعداد مقاالت بوده است . جدول .0. محاسبه شاخص
جي ...... درباره. مشخصات. فردي. و تخصصي. محققان. و متخصصان. ،. همواره. از موضوعات.
مهم.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی همتی نژاد طولی

نیاز سنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره دبیرستان، المپیک، شماره 3، پیاپی 31،
صص 7-17. 18. .... اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی،
پژوهش در علوم ..... اصول و مباني تربيت بدني در جمهوري اسلامي ايران، اولين سمپوزيوم
دانشگاههاي .... تجزيه و تحليل برنامه هاي تربيت بدني مدارس متوسطه استان گيلان ،
مقاله ...

دانشگاه تهران - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

گروه بالينی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. darman1 ... مبانی اقتصاد
... شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی ... سیستم های تبرید و سردخانه.

غلامرضا حیدری - دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علم اطلاعات و دانش ...
تخصص, : مبانی و نظریه های اطلاعات و دانش- مدیریت دانش- علم سنجی و مطالعات علم- ...

معرفی سایت های مقالات علمی معتبر داخلی و خارجی - ایران پژوهش

18 ژانويه 2016 ... در این بخش به معرفی سایت های مقالات علمی معتبر داخلی و خارجی پرداخته ایم که
دعوت می شود به مطالعه ... شاخص های اعتبار سنجی این دو نمایه چیست ؟

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻌﺎل در ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ﺟﻬﺎن .4 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ... ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ .4.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺸﻮر .5. ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر ..... ﻫﺎي
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺧﺎﺻﻴﺖ. 1. ﺟﺮم. وزﻧﻲ. 2. ﺣﺠﻢ. ﺣﺠﻤﻲ. 3. ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ. ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ..... اﺻﻮل
ﻛﻠﻲ ﻛﺎر.

Slide 1 - معاونت امور درمان

شاخص های عملكرد را تحت عنوان موارد زير بيان مي نمايند: خروجي هاي قابل اندازه گيري ،
پاسخ گويی و اهداف آموزشی/ يادگيری ... اصول سيستم مديريت عملكرد ... يك شاخص
عملكردي تحت عنوان اندازه گيري بخشي از اطلاعات مهم و موثر در باره عملكرد يك ... زماني
كه شواهد علمی ناكافي باشد اين شاخص ها بوسيله گروه متخصصين و افراد حرفه اي در ...

ترجمه تخصصی و ویرایش نیتیو مقاله- ترجمه مقاله، ترجمه متن - علم ...

از کتابسنجی تا وب سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه ها، قواعد و شاخص ها. تهران:
کتابدار، 1388. اهداف. ارزیابی پژوهشگران دانشگاه با استفاده از شاخص های علم سنجی.

کتابخانه الکترونیکی پیام نور: نمونه سوالات پیام نور

علوم تربیتی و روانشناسی; فنی مهندسی; علوم پایه; هنر و معماری; علوم کشاورزی;
الهیات و علوم اسلامی; ادبیات و زبانهای خارجه; علوم اجتماعی; مدیریت ، اقتصاد و
حسابداری ...

تحليل محتواي كيفي | پژوهش

21 ا کتبر 2012 ... تحقيقات از نوع كمي و كيفي كه از دو مباني متفاوت پارادايمي‌اند، اين مسيرها را مشخص
مي‌كنند. ... شاخص‌هاي گوناگون علوم اجتماعي همچون ارتباطات، جامعه‌شناسي، علوم سياسي
و ... تحليل محتواي كيفي، يكي از روش‌هاي تحقيق است كه براي تحليل داده‌هاي ..... هرچند
دربارة تعريف مفاهيم در تحليل محتواي كيفي توافق اصولي وجود ...

شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی - Science Cultivation

در این مقاله، عالوه بر شاخص های مرسوم، به شاخص های جدید علم سنجی می پردازیم. ...
کشور در سطح ملی، بهتر است از شاخص های بومی برای آن کشور استفاده شود. در این
مقاله، به ..... درباره ابعاد مثبت و منفی ضريب تأثير ... 1390آشنايی با علم سنجی )
مبانی،.

علم‌سنجی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انفورماتیک از نظر میخائیلف عبارت است از اصول علمی که به بررسی ساختار و ...
انتشار مداوم شاخص‌های علم سنجی که توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمی
است ... اگر یک مقاله علمی طی چندین سال پس از انتشار سالانه ۵ تا ۱۰ ارجاع داشته
باشد به ...

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی - صفحه اصلی

درباره موسسه ..... پایگاه های اطلاعاتی و منابع علمی. تولیدات موسسه. گزارش هاي
پژوهشي · انتشارات · فصلنامه ها · پایان نامه · پایگاه های اطلاعاتی · کتابخانه
تخصصی ...

نگارش علمی: چگونه يك مقدمه خوب براي مقاله خود بنويسيم؟ - Farzan ...

مقدمه‌ يكي از بخشهاي يك مقاله علمي است كه همچون دريچه‌اي، خواننده را از دنياي بيرون به
دنياي درون مقاله مي‌برد و در حكم نقشه راه ... 1) ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت

مفاهیم پایه علم سنجی | واحد علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ...

از مهمترین شاخص های علم سنجی که بر مبنای شاخص استناد و تحلیل استنادی شکل ...
نیم عمر متون علمی یا کهنگی متون، شاخص هرش، تأثیر متیو و روش های سنجش علم که
در کشورها ... اگر h مقاله از كل مقالات منتشر شده يك محقق طي n سال كار علمي، هر كدام
حداقل h بار ... از کتابسنجی تا وب سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه ها، قواعد و شاخص
ها.

دانلود پاورپوینت مبانی و شاخصهای علم سنجی - ali ppt

دانلود پاورپوینتelseدانلود مبانی و شاخصهای علم سنجی ، برچسب ها : علم سنجی ،
پاورپوینت ، قالب پاورپوینت ، ppt.

تئوری های سازمانی

مبانی نظریه های سازمان و مدیریت از دیدگاه اسکات; ماکس وبر و بوروکراسی ... سی
رایت میلز ضمن نوشته های 1956 خود نسبت به ظهور گروهی از «قدرتمندان شاخص»هشدار
میدهد. .... محققان علوم سیاسی تحقیق در مورد احزاب سیاسی و ساختار های اداری دولتی را
..... آنان حرکت سنجی را چنین تعریف می کنند:«تقسیم کار به عناصر متشکله اصلی
تا ...

واحد علم سنجي - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در سال 1954 ميلادي، يوجين گارفيلد مقاله اي درباره نمايه استنادي براي متون علمي
نوشت و فكر تدوين يك نمايه استنادي علوم يا Science Citation Index را در سال 1955 ...

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... وبلاگ: مدیریت فرهنگی (دانشگاه علوم تحقیقات) ..... عنوان : بررسی امکان سنجی
استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد) .... این مقاله با بررسی
مبانی نظری مربوط به سکونتگاه های غیررسمی روش .... به عبارت ديگر بين مساحت
پارك ها با ميزان تاثيرات شاخص هاي اجتماعي–فرهنگي (مطلوب يا نامطلوب).

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذایی,
کورش .... 73, 73, امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیکی در صنایع پتروشیمی
اصفهان ... سیتماتیک و غیر سیتماتیک آن بااستفاده از شاخص توبین در بورس
80ـ1376 .... ذهنی مشتریان از بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه
علوم ...

گلیم » علم سنجی: روياها و کابوس ها از منظر يک متخصص علوم پايه

شاخص های توليدات علوم پايه و به تبع آن متخصصان و پژوهشگران آن حوزه از اين حيث
... تنها به عنوان معياری جهت سابميت مقاله به يک ژورنال در نظر گرفته می شود بلکه به
... با رعايت اين اصول ده گانه، ارزيابی پژوهش ها می تواند نقشی مهم در پيشبرد علم و ...

تئوری های سازمانی

مبانی نظریه های سازمان و مدیریت از دیدگاه اسکات; ماکس وبر و بوروکراسی ... سی
رایت میلز ضمن نوشته های 1956 خود نسبت به ظهور گروهی از «قدرتمندان شاخص»هشدار
میدهد. .... محققان علوم سیاسی تحقیق در مورد احزاب سیاسی و ساختار های اداری دولتی را
..... آنان حرکت سنجی را چنین تعریف می کنند:«تقسیم کار به عناصر متشکله اصلی
تا ...

ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

عوامل موثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي); تعريف، مفاهیم و اصول ارتقای
سلامت ... افزایش آگاهی و تامین حمایت برای شاخصهای حفاظت از سلامت مثبت در میان
عموم .... دادن آگاهی به مردم: این هدف با آگاه سازی مردم و انتشار دانش علمی در باره
پیشگیری از ...

شاخص h index چیست؟ | انجام پایان نامه ارشد و دکتری - ایران مشاور

8 ا کتبر 2015 ... شاخص اچ یا هیرش ایندکس (h- index) یکی از شاخص های جدید علم سنجی است که .... -
تفاوت‌های مربوط به رفتار و اصول استناددهی در حوزه‌های مختلف علمی، در .... همچون همه
زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره ...

اقدام پژوهی - روش نوشتن مقالات علمی (نوشته دکتر بختیاری )

امروزه ارزیابی مقاله های علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی می باشد. ... اطلاعات در طول
دوره های زمانی مختلف بر اساس شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد. ... این اصول
برای تمام علوم اعم از انسانی ، فنی مهندسی ، پزشکی ، هنر قابل استفاده است. .... را
تكرار نمايد و همچنين درباره اعتبار نتايج داوري كند؛ بنابراين مؤلف بايد همه مراحل اجرا
، از جمله ...

سمينار «علم سنجی و شاخص های رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام» در ...

گروه انديشه و علم: سمينار «علم سنجی و شاخص های رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام»
... ها و كنگره های داخلی و خارجی شركت و سخنرانی می كنند، به ارائه مقاله می پردازند اما ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 37 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده) 38 - نگهداری انرژی ... 53
- رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده) ..... 273 - اثر
تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران (چکیده) ....
333 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)

مفاهیم پایه علم سنجی | واحد علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ...

از مهمترین شاخص های علم سنجی که بر مبنای شاخص استناد و تحلیل استنادی شکل ...
نیم عمر متون علمی یا کهنگی متون، شاخص هرش، تأثیر متیو و روش های سنجش علم که
در کشورها ... اگر h مقاله از كل مقالات منتشر شده يك محقق طي n سال كار علمي، هر كدام
حداقل h بار ... از کتابسنجی تا وب سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه ها، قواعد و شاخص
ها.

- H-INDEX چیست؟ @ WikiResearchTools

25 دسامبر 2013 ... H-Index شاخصی برای ارزیابی علمی پژوهشگران است که میزان تأثیر ... در این جا
قصد داریم تا به معرفی شاخص H و طریقه محاسبه آن، پایگاه های ارائه ... این شاخص
برای یک پژوهشگر عبارت است از H تعداد مقاله ارائه شده .... سواد اطلاعاتی، علم سنجی
و روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی ... اصول نگارش مقالات ISI.

هاي تحليل استنادي آشنايي با شاخص سنجي در علم

مهمترين شاخص. هاي كیفي. علم. سنجي. كه برمبناي استناد و تحلیل استنادي شکل
گرفته ... تولید علم در علوم انساني براساس مباني ... شنود شامل يکسري اصول علمي
است كه ..... مقاله اول. بیشت. ر از مجذور تعداد مقاالت بوده است . جدول .0. محاسبه شاخص
جي ...... درباره. مشخصات. فردي. و تخصصي. محققان. و متخصصان. ،. همواره. از موضوعات.
مهم.

Introduction - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tums.ac.ir

رئيس سابق مرکز علم‌سنجی و پايش علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ... واحد‌های
علم‌سنجی و انتظارات; آموزش اصول و مبانی علم‌سنجی، پايش و ارزشيابی ... اطلاع‌سنجی
و علم‌سنجی، مفاهيم و کاربرد; معرفی خلاصه شاخص‌های علم‌سنجی ... نسبت ارجاع به مقاله
. 100 ... Web of Science indexed about 10,000 Journals while ISI Master List
14,000 ...

کتابخانه الکترونیکی پیام نور: نمونه سوالات پیام نور

علوم تربیتی و روانشناسی; فنی مهندسی; علوم پایه; هنر و معماری; علوم کشاورزی;
الهیات و علوم اسلامی; ادبیات و زبانهای خارجه; علوم اجتماعی; مدیریت ، اقتصاد و
حسابداری ...

دانلود مقاله علل تشکیل کلاسهای درس چند پایه

پاورپوینت مبحث 21 پدافند

دانلود فایل فلش فارسی Huawai Mediapad 10 Link S10 201u کال اکیتیو

پاورپوینت محاسبات عددی (سری فناوران)

تحقیق در مورد داستان کوتاه در ادبیات نوین ایران

پاورپوینت اينترنت فرصت‌ها و تهديدها - 20 اسلاید

دانلود فایل پروگرام هارد و آنبریک Huawei Ascend Y625-U32 بدون هیچگونه مشکل شبکه

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم .