دانلود فایل


مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل - دانلود فایلدانلود فایل مقاله با عنوان: مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل

دانلود فایل مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل • مقاله با عنوان: مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل
• نویسندگان: آیدین دائی ، مهدی پورشاء
• محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95
• فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.چکیــــده:
زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل توسط یک حرکت ضربه ای با مدت زمان کوتاه و پریود بلند مشخص می شوند که سازه را در ابتدای رکورد در معرض انرژی ورودی بزرگی قرار می دهند. این حرکت پالسی بویژه در جهت پیش رونده معمول بوده ("جهت پذیری پیشرونده") که در آن، شکست گسل با سرعتی نزدیک به سرعت موج برشی به طرف ساختگاه انتشار می یابد. "اثر جابجایی ماندگار" نیز که نتیجه تغییرمکان پسماند زمین به دلیل تغییرشکل های تکتونیکی مرتبط با مکانیزم شکست می باشد، توسط یک پالس سرعت یک طرفه با دامنه بلند و با یک گام یکنواخت در تاریخچه زمانی تغییرمکان توصیف می گردد. ویژگی دیگر این زمین لرزه ها "اثر فرا دیواره" می باشد که به دلیل نزدیکی ساختگاه های روی فرا دیواره به صفحه گسل نسبت به ساختگاه های با همان فاصله روی فرو دیواره ایجاد می گردد. ویژگی مهم دیگر "اثر مؤلفه قائم" می باشد. دلیل اهمیت این مشخصه، بزرگتر بودن نسبت حداکثر شتاب قائم به افقی زمین در رکوردهای نزدیک گسل در مقایسه با دور از گسل می باشد. با توجه به اهمیت شناخت ویژگی های این زلزله ها، خصوصیات زلزله های نزدیک گسل به تفصیل در این مقاله بررسی می گردد.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [email protected] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


زلزله حوزه نزدیک گسل


جهت پذیری پیش رونده


جابجایی ماندگار


اثر فرادیواره


اثر مولفه قائم زلزله


دانلود مقالات کنفرانس ها


نهمین کنگره ملی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک - فایل ناب سل

23 آوريل 2017 ... مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک ... ناشی از حرکات گسل می‌باشند،
لازم است در ابتدا توضیحات کوتاهی در مورد انواع گسل ها ارائه شود.

مقالات دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - Nasir-Institute

... قاب های بتن آرمه; ارزیابی معیارهای کنترلی سازه تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک .....
نمونه های آسفالتی گرم اصلاح شده با نانوذرات TiO2; مروری برخواص و آزمایش های مخلوط
..... ویژگی‌های زمانی پالس‌های جهت‌پذیری حوزه نزدیک گسل با شبیه‌سازی پدیده زلزله ...

مقاله بررسی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی سازه های - chahar tik

25 آوريل 2017 ... مقاله مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل : … مقاله مروری بر ویژگی های ...
زلزله های نزدیک گسل به تفصیل در این مقاله بررسی .

پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، شماره 50 - Magiran

بررسي اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور بر رفتار لرزه اي چند نوع سازه مختلف محمد
داوودي، رضا فيضي، .... مروري بر توسعه بيمه زلزله در ژاپن براي بخش ساختمان و
مسكن

ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت - هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ...

مدل سازی تغییرشکل قاره ای و توزیع نرخ لغزش در گسل های منطقه انتقالی از زاگرس
به ... ارزیابی داده‌های شتابنگاری حوزه نزدیک زلزله‌های اخیر ایران, مهدی زارع، فرناز
کامران‌زاد، .... خصوصیات فرکتالی پسلرزه های زمین لرزه های دهه اخیر در کمربند زاگرس
.... مروری بر مخفی ساز الماسی شکل دو بعدی, معصومه رزاقی پی قلعه، آرش رزاقی پی
قلعه ...

زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

بررسی عملکرد میراگرهای فلزی جاری‌شونده در سازه‌ها تحت اثر زلزله‌های دور از گسل و
نزدیک گسل ... پاسخ های سازه ها در برابر تحریک زلزله و کارایی آن ها در مقابل انواع
مختلفی از ... از سوی دیگر آثار ناشی از زمین لرزه های حوزه نزدیک و امواج پالس گونه،
تا اندازه ... در بررسی حاضر ضمن مروری بر کاربردهای سنجش از دور، به‌ویژه سنجش از
دور ...

مقاله مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل : تی پی بین

زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل توسط یک حرکت ضربه ای با مدت زمان کوتاه و پریود
بلند مشخص می شوند که سازه را در ابتدای رکورد در معرض انرژی ورودی بزرگی قرا.

روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ - پاورپوینت بایوس چیست

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺮوی زﻟﺰﻟﻪ، در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد (ﺷﺘﺎب و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن.
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز). ... ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ: 12 ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ: 13 ﻓﺼﻞ دوم(ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ). 14 ﻣﻘﺪﻣﻪ.
15 ﺑﺨﺶ .... ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﮔﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺮا ﺷﺪن… stusto.ir ...
ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻣﺪادی. ﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘﺲ از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در…

مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک - فایل مقاله

15 آوريل 2017 ... مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک دسته: عمران بازدید: ... طراحی لرزه
ای به زلزله حوزه نزدیک در ویژگی های زلزله های نزدیک گسل و طیف

Shebak_ACA.pdf (2.47 mb) - تخصصی شباک|صفحه اصلی

فاصله میان عملیات اجرایی و مطالعات دانشگاهی می تواند به آسیب جدی این حوزه بدل شود
. از. اینرو در "همایش ..... بررسی اثر زاویه تابش موج مهاجم در ترکیب با ویژگی های
هندسی ...( .................................... 80. رفتار دینامیکی سازه های جداسازی شده تحت اثر
زلزله نزدیک گسل. ...... مروری بر روش های مقاوم سازی خاکریزهای پروژه های زیرسازی راه
آهن .

مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک :: مقاله ادبیات فارسی

28 نوامبر 2016 ... مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک محاسبات لرزه‌ای مورد نیاز در ... در
ادامه انواع گسل‌ها تعریف شده‌اند لازم به ذکر است انواع گسل‌ها از لحاظ ...

3984 K - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

)ری باستان( در سال هاي دور زمین لرزه هاي بزرگي چون زمین لرزه هاي. میالدی را تجربه
1665 ... روي بررسي ویژگي هاي هندسي و سازوکار گسل هاي البرز مرکزي در ابتدا نیاز
به ... Tatar & Hatzfeld 2009;) 10سـاله گذشته در حوزه مطالعات لرزه شـناسي. Page 2.
بررسي تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین لرزه درگستره تهران: مروری بر پژوهش های ...
264.

دانلود ارزیابی اثرات زلزله های آینده درساختگاه سد زرج آباد خلخال ...

14 دسامبر 2016 ... گسلهای بزرگ مقیاس در فواصل دور و پنج گسل متوسط مقیاس در فواصل نزدیک به ...
بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله های آینده در ساختگاه سد زرج آباد، ... تعریف
اصطلاحات زلزله — 15 2-1-6- تعریف گسل — 20 2-1-6-1- گسل های ... صفحات: 17
دانلود پاورپوینت با موضوع مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ...

مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل - پایگاه جامع تخصصی ...

زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل توسط یک حرکت ضربه ای با مدت زمان کوتاه و پریود
بلند مشخص می شوند که سازه را در ابتدای رکورد در معرض انرژی ورودی بزرگی قرار می
...

مشخصات فردی - همایش ملی زلزله

هاي فوالدي نزديک گسل. در .... مروري. بر. بررسي. رفتار. سازه. ها. تحت. زلزله. هاي. حوزه.
نزديک. ،". كنفرانس بين المللي عمران، معماري و ... ويژگيهاي مهندسي زلزله در ژاپن.

مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک - روباه لینک - لینک ...

یک پروژ بسیار عالی در خصوص زلزله‌های حوزه دور و نزدیک قابل ارائه در مقاطع دکترا
لیسانس و ارشد در قسمتی از این پروژه می خوانیم: -۳ ویژگی‌های زلزله‌های نزدیک گسل.

دانلود ارزیابی اثرات زلزله های آینده درساختگاه سد زرج آباد خلخال ...

14 دسامبر 2016 ... گسلهای بزرگ مقیاس در فواصل دور و پنج گسل متوسط مقیاس در فواصل نزدیک به ...
بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله های آینده در ساختگاه سد زرج آباد، ... تعریف
اصطلاحات زلزله — 15 2-1-6- تعریف گسل — 20 2-1-6-1- گسل های ... صفحات: 17
دانلود پاورپوینت با موضوع مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ...

پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، شماره 50 - Magiran

بررسي اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور بر رفتار لرزه اي چند نوع سازه مختلف محمد
داوودي، رضا فيضي، .... مروري بر توسعه بيمه زلزله در ژاپن براي بخش ساختمان و
مسكن

روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ - پاورپوینت بایوس چیست

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺮوی زﻟﺰﻟﻪ، در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد (ﺷﺘﺎب و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن.
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز). ... ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ: 12 ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ: 13 ﻓﺼﻞ دوم(ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ). 14 ﻣﻘﺪﻣﻪ.
15 ﺑﺨﺶ .... ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﮔﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺮا ﺷﺪن… stusto.ir ...
ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻣﺪادی. ﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘﺲ از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در…

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

4037 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده) ... 4056 -
مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده) ....
و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
...... ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)

سال پنجم، شماره اول - مدیریت بحران شهر تهران - شهرداری تهران

اسناد باال دستي عهده دار ماموریت هاي تحقیقاتي است که انتشار فصلنامه علمی-
ترویحی دانش. پیشگیری و ... این نشریه در حوزه مطالعات مدیریت بحران به ویژه با
رویكردهاي پیشگیرانه، آشنایي ... فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران از مقاالت
پژوهشي، ترویجي و مروري، تمامي ...... دوری و نزدیکی از گسل در شدت آسیب پذیری
مؤثر است.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

های 626112. آن 604659. مي 576096 .... حوزه 56499. ساخت 56320 ... اجرا 42201. دور
42138. نوع 42137. سوي 42122. پايان 42098. قیمت 42051. همكاري 41944 ..... زلزله
8338 ...... مروری 553. چشمی 553. یدکی 553. بغض 553. منامه 553. موازي 553.
عبداللهي 553 ... گسل 538. زورگو 538. منچستريونايتد 538. فسيلي 538. جدل 537.
آوازه 537.

انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده ...

10 مه 2016 ... پایان نامه : انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از
الگوریتم ژنتیک ... 1-4-1 مروری بر تاریخچه علم ژنتیک… ... 2-11 انواع روش های
مختلف مقیاس سازی شتابنگاشت ها………………..75 ..... اما در نزدیکی گسل فقط
زمین لرزه هایی که بزرگای کوچکی دارند در روابط کاهیدگی گوثر بوده و ...

سال پنجم، شماره اول - مدیریت بحران شهر تهران - شهرداری تهران

اسناد باال دستي عهده دار ماموریت هاي تحقیقاتي است که انتشار فصلنامه علمی-
ترویحی دانش. پیشگیری و ... این نشریه در حوزه مطالعات مدیریت بحران به ویژه با
رویكردهاي پیشگیرانه، آشنایي ... فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران از مقاالت
پژوهشي، ترویجي و مروري، تمامي ...... دوری و نزدیکی از گسل در شدت آسیب پذیری
مؤثر است.

ﻓﻴﺰﻳﻚ زﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ داوري ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﺋ - انجمن ژئوفيزيك ايران

9 آوريل 2013 ... ﻛﻤﺒﻮد داده ﻫﺎي ﻟﺮزه اي و ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه در اﻟﺒﺮز. ﺷﻔﺎﻫﻲ. 3526 ... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻐﺰش ﮔﺴﻞ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺣﻮزه ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺴﻞ. ﺷﻔﺎﻫﻲ. 3154 ... ﺣﻞ ﺗﺎﻧﺴﻮر ﻣﻤﺎن زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي
و ﻣﺤﻠﻲ. ﺷﻔﺎﻫﻲ. 3041 ..... ﻣﺮوري ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ. ﺷﻔﺎﻫﻲ.
3331 ..... وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﻄﺒﻲ. ﭘﻮﺳﺘﺮ. 3131.

زلزله تهران - بیتوته

برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتدا ازآن تعریف مناسب ونسبتاً جامعی
... و اما در سطح دشت تهران تا ری با فرونشست بزرگ ری مواجه هستیم كه در آن گسل های ...
تاریخی فعالیت این گسل ها به این نكته كه روزی نه چندان دور تهران با زلزله عظیم مواجه
... بعد از زلزله نیز وجود دارد كه مربوط به حوزه روانشناسی و جامعه شناسی می باشد .

دانلود مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل در زمینه فنی و ...

6 ا کتبر 2012 ... دانلود مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل در زمینه فنی و مهندسی و زلزله
حوزه نزدیک گسل , جهت پذیری پیش رونده , جابجایی ماندگار , اثر ...

مشاهده مبحث - دانلود مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی عمران (مشهد - 14 تا ...

بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوار برشي فولادي ... رفتار
دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله¬های نزدیک
گسل .... بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر برخی از ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک ماسه
اي ... ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه
دور

مشخصات فردی - همایش ملی زلزله

هاي فوالدي نزديک گسل. در .... مروري. بر. بررسي. رفتار. سازه. ها. تحت. زلزله. هاي. حوزه.
نزديک. ،". كنفرانس بين المللي عمران، معماري و ... ويژگيهاي مهندسي زلزله در ژاپن.

مروری بر ويژگي های زلزله های حوزه نزديک گسل - داک لینک

عنوان مقاله :مروری بر ويژگي های زلزله های حوزه نزديک گسل محل انتشار:نهمین کنگره
ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9 نوع فایل : pdf … دریافت فایل ...

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی - سیمپوزیا

مروری بر خصوصیات حرارتی خاک و روش های تعییه آن · بررسی روش های بی ... بررسی
اندرکنش خاک و شمع در زلزله های حوزه دور و نزدیک · نشست زمین در ..... تحلیل انرژی
سازههای بلند مرتبه فولادی با مهاربندهای واگرا روی خاک رس در حوزه نزدیک و دور از گسل
.

ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت - هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ...

مدل سازی تغییرشکل قاره ای و توزیع نرخ لغزش در گسل های منطقه انتقالی از زاگرس
به ... ارزیابی داده‌های شتابنگاری حوزه نزدیک زلزله‌های اخیر ایران, مهدی زارع، فرناز
کامران‌زاد، .... خصوصیات فرکتالی پسلرزه های زمین لرزه های دهه اخیر در کمربند زاگرس
.... مروری بر مخفی ساز الماسی شکل دو بعدی, معصومه رزاقی پی قلعه، آرش رزاقی پی
قلعه ...

سال پنجم، شماره اول - مدیریت بحران شهر تهران - شهرداری تهران

اسناد باال دستي عهده دار ماموریت هاي تحقیقاتي است که انتشار فصلنامه علمی-
ترویحی دانش. پیشگیری و ... این نشریه در حوزه مطالعات مدیریت بحران به ویژه با
رویكردهاي پیشگیرانه، آشنایي ... فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران از مقاالت
پژوهشي، ترویجي و مروري، تمامي ...... دوری و نزدیکی از گسل در شدت آسیب پذیری
مؤثر است.

3984 K - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

)ری باستان( در سال هاي دور زمین لرزه هاي بزرگي چون زمین لرزه هاي. میالدی را تجربه
1665 ... روي بررسي ویژگي هاي هندسي و سازوکار گسل هاي البرز مرکزي در ابتدا نیاز
به ... Tatar & Hatzfeld 2009;) 10سـاله گذشته در حوزه مطالعات لرزه شـناسي. Page 2.
بررسي تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین لرزه درگستره تهران: مروری بر پژوهش های ...
264.

از دانلود نرم افزار تبدیل گوشی به عینک واقعیت مجازی تا نرم افزار ...

این نرم افزار که حاصل تلاش های برنامه نویسان کشورمان است به دلیل دارا بودن ویژگی
های منحصر به فرد توانسته توجه کاربران زیادی را به خود جلب کند. توجه داشته ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

4037 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده) ... 4056 -
مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده) ....
و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
...... ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)

سال پنجم، شماره اول - مدیریت بحران شهر تهران - شهرداری تهران

اسناد باال دستي عهده دار ماموریت هاي تحقیقاتي است که انتشار فصلنامه علمی-
ترویحی دانش. پیشگیری و ... این نشریه در حوزه مطالعات مدیریت بحران به ویژه با
رویكردهاي پیشگیرانه، آشنایي ... فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران از مقاالت
پژوهشي، ترویجي و مروري، تمامي ...... دوری و نزدیکی از گسل در شدت آسیب پذیری
مؤثر است.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر حمیدرضا توکلی

هیات تحریریه, فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی ... 4, اثر مولفه قائم زلزله
های نزدیک گسل بر سازه های جداسازی شده در پایه با جداگر ... 15, ارزیابی پاسخ
پیچشی سازه های نامنظم در پلان و دارای جداگر لرزه ای در پایه تحت زلزله های حوزه دور از
گسل (دریافت ... 33, استفاده از نانو کیتوزان در کاغذ سازی و تاثیر آن بر ویژگی های
کاغذ ...

مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل | دانلود فایل

30 ژوئن 2016 ... مقاله با عنوان: مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل • نویسندگان: آیدین
دائی ، مهدی پورشاء • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ...

تبیین و تحلیل مفهوم تاب‌آوری و شاخص ها و چارچوب های آن در سوانح طبیعی

شاخص ها و چارچوب های تاب آوری در حوزه مدیریت سوانح طبیعی تاکید کرده است. ...
متفاوت تعاریف تاب آوری در حوزه سوانح طبیعی، تعریف کارپنتر و همکاران )2001(
که در بسیاری از مطالعات .... مديريت سوانح بخصوص مديريت زلزله به دليل خسارات
وسيع و ...... ژئوتکنیک، شیب(، شدت و تکرار مخاطرات، گسلها، نزدیک بودن به نواحی
مخاطره.

An Investigation of Local Site Effects on Strong Ground Motions ... - Sid

ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩ. ﺧﻴﺰﻱ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،. ١٥. ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎﺷﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ. ﻟﺮﺯﻩ. ﻫﺎﻱ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ .... ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﺧﺎﮎ. ﻫﺎ. ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺩﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ..... ﺑـﺮﺍﻱ ﺯﻟﺰﻟـﻪ. ﻫـﺎﻱ
ﻣﺘﻮﺳـﻂ. ٧(. <. M. ) ﻭ ﺣـﻮﺯﻩ. ﺩﻭﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ. ٥٥. ٠/. ‐. ٣٥. ٠/. = γ. R. ﺑـﺮﺍﻱ ....
ﮔﺴﻠ. ﺶ. PGA(g). PGV(cm/s). PGD(cm). ﭘﺮﻳﻮﺩ. ﻏﺎﻟﺐ. (s). MANJIL. ۱. ۷۲۴. ۱۹. ۴۳. /. ۴۰. ۳۷.
۷/.

مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل - پایگاه جامع تخصصی ...

زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل توسط یک حرکت ضربه ای با مدت زمان کوتاه و پریود
بلند مشخص می شوند که سازه را در ابتدای رکورد در معرض انرژی ورودی بزرگی قرار می
...

دانلود ارزیابی اثرات زلزله های آینده درساختگاه سد زرج آباد خلخال ...

14 دسامبر 2016 ... گسلهای بزرگ مقیاس در فواصل دور و پنج گسل متوسط مقیاس در فواصل نزدیک به ...
بیشینه شتاب افقی زمین ناشی از زلزله های آینده در ساختگاه سد زرج آباد، ... تعریف
اصطلاحات زلزله — 15 2-1-6- تعریف گسل — 20 2-1-6-1- گسل های ... صفحات: 17
دانلود پاورپوینت با موضوع مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ...

3984 K - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

)ری باستان( در سال هاي دور زمین لرزه هاي بزرگي چون زمین لرزه هاي. میالدی را تجربه
1665 ... روي بررسي ویژگي هاي هندسي و سازوکار گسل هاي البرز مرکزي در ابتدا نیاز
به ... Tatar & Hatzfeld 2009;) 10سـاله گذشته در حوزه مطالعات لرزه شـناسي. Page 2.
بررسي تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین لرزه درگستره تهران: مروری بر پژوهش های ...
264.

دریافت فایل

های حوزه نزدیک گسل امکان مطالعه مفید این زلزله ... مروری بر ادبیات فنی. -2. (1 ...
انواع جداسازهای لرزه ای. -2 ... اثر زلزله های حوزه نزدیک بر سازه های دارای جداساز پایه. -2.

2/20/2007 - 3/20/2007 - مهندسی عمران و زلزله

28 فوریه 2007 ... برای تخمین زلزله های نزدیک به گسلهای فعال بایستی ویژگیهای زمین لرزه .... نزدیک
گسل جابجایهای پایداری ناشی از تغییر شکل ثابت حوزه زلزله را نشان می دهد. ...... و
خصوصیات زلزله های نزدیک گسل پرداخته می شود و سپس مروری بر ...

زلزله تهران - بیتوته

برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتدا ازآن تعریف مناسب ونسبتاً جامعی
... و اما در سطح دشت تهران تا ری با فرونشست بزرگ ری مواجه هستیم كه در آن گسل های ...
تاریخی فعالیت این گسل ها به این نكته كه روزی نه چندان دور تهران با زلزله عظیم مواجه
... بعد از زلزله نیز وجود دارد كه مربوط به حوزه روانشناسی و جامعه شناسی می باشد .

انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده ...

10 مه 2016 ... پایان نامه : انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از
الگوریتم ژنتیک ... 1-4-1 مروری بر تاریخچه علم ژنتیک… ... 2-11 انواع روش های
مختلف مقیاس سازی شتابنگاشت ها………………..75 ..... اما در نزدیکی گسل فقط
زمین لرزه هایی که بزرگای کوچکی دارند در روابط کاهیدگی گوثر بوده و ...

از زلزله‌های زیر ۴ ریشتر بترسیم؟ | فرهنگ نیوز

14 دسامبر 2015 ... اصلا باید از این زلزله های زیر ۴ ریشتر ترسید؟ ... بزرگای 6 یا بیشتر که در پهنه
ای مسکونی یا نزدیک شهر و روستاهایمان رخ ... به گفته ایرانمنش هر یک از گسل ها با
ویژگی های خاص خود می توانند به ... «نماگرد» از تنبلی می گوید/ مروری بر فیلم «
حسن کچل» ... همایش فعالان حوزه سلامت با حضور رئیسی برگزار می‌شود.

آموزش مهارتهای مقابله با زلزله با دستگاه شبیه سازژاپن آسیب پذیری ...

ژاپن مطالعاتی را در زمینه گسله های تهران انجام داد و آسیب پذیری مناطق، بزرگا و
تلفات زلزله احتمالی تهران را بررسی کرد. ... گزارش زیر مروری بر نتایج این
تحقیقات است. ... بود، ویژگی های گسل های فعال اصلی در تهران و اطراف آن مورد بررسی
قرار گرفت. ... هر حوزه آماری برآورد شد و نتایج به دست آمده با داده های هر منطقه شهری
تلفیق و تعداد ...

دانلود مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل در زمینه فنی و ...

6 ا کتبر 2012 ... دانلود مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل در زمینه فنی و مهندسی و زلزله
حوزه نزدیک گسل , جهت پذیری پیش رونده , جابجایی ماندگار , اثر ...

دانلود مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک

یک پروژ بسیار عالی در خصوص زلزله‌های حوزه دور و نزدیک قابل ارائه در مقاطع دکترا
لیسانس و ارشد در قسمتی از این پروژه می خوانیم: -3 ویژگی‌های زلزله‌های نزدیک گسل.

مروری بر تحلیل دینامیکی سازه های زیرزمینی - انجمن تونل ایران

مروری بر تحلیل رفتار خزشی توده سنگ در تونل . ..... رئیس انجمن تونل ایران، درباره
منابع آب و انتقال حوضه به حوضه ... ویژگی های ایران دانست و گفت: به طوری که در
مناطق کوهستانی .... این نوع سگمنت ها درآینده نزدیك خبر داد. ...... 1- به طور کلی تونل ها
در مقابل زلزله نسبت به سازه هاي سطحی پایدارتر ... شدت آسیب در اثر حرکت گسل ها.

فایل مقیاس شده ی EXCEL رکورد زمین لرزه( 25 شتاب نگاشت) حوزه های ...

... استفاده نمود. - آماده برای انجام انواع تحلیلهای دینامیکی و تاریخچه زمانی خطی و
غیرخطی. ... فایل مقیاس شده ی EXCEL رکورد زمین لرزه( ۲۵ شتاب نگاشت) حوزه های
مختلف – این .... بررسي اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور بر رفتار لرزهاي چند نوع سازه
مختلف. .... رفتار قابهاي فولادي مجهز به ميراگر فلزي تحت تاثير ركوردهاي نزديك
گسل مورد .

دانلود مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک

یک پروژ بسیار عالی در خصوص زلزله‌های حوزه دور و نزدیک قابل ارائه در مقاطع دکترا
لیسانس و ارشد در قسمتی از این پروژه می خوانیم: -3 ویژگی‌های زلزله‌های نزدیک گسل.

از زلزله‌های زیر ۴ ریشتر بترسیم؟ | فرهنگ نیوز

14 دسامبر 2015 ... اصلا باید از این زلزله های زیر ۴ ریشتر ترسید؟ ... بزرگای 6 یا بیشتر که در پهنه
ای مسکونی یا نزدیک شهر و روستاهایمان رخ ... به گفته ایرانمنش هر یک از گسل ها با
ویژگی های خاص خود می توانند به ... «نماگرد» از تنبلی می گوید/ مروری بر فیلم «
حسن کچل» ... همایش فعالان حوزه سلامت با حضور رئیسی برگزار می‌شود.

مروری بر ويژگي های زلزله های حوزه نزديک گسل | طراحی محیطی

28 ا کتبر 2016 ... عنوان مقاله :مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل محل انتشار:نهمین کنگره
ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9 نوع فایل : pdf …

گسل پردیسان؛ فعال و خطرآفرین - فردا نیوز | خبر فارسی

6 مارس 2017 ... زارع، زلزله شناس: 9 میلیون نفر در شب، ساکن نواحی بالقوه مخاطره انگیز پایتخت
هستند . ... مهدی زارع درپایان درباره ویژگی های فورانی دماوند می گوید: دماوند دو حلقه دارد
که شامل یک ... غیرمستقیم بر رخداد یک زمین لرزه مخرب در محدوده و نزدیکی شهر تهران و
. .... مروری بر زندگی‌نامه مدیر شبکه‌های جم که دیشب به قتل رسید؟

3984 K - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

)ری باستان( در سال هاي دور زمین لرزه هاي بزرگي چون زمین لرزه هاي. میالدی را تجربه
1665 ... روي بررسي ویژگي هاي هندسي و سازوکار گسل هاي البرز مرکزي در ابتدا نیاز
به ... Tatar & Hatzfeld 2009;) 10سـاله گذشته در حوزه مطالعات لرزه شـناسي. Page 2.
بررسي تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین لرزه درگستره تهران: مروری بر پژوهش های ...
264.

مقالات دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - Nasir-Institute

... قاب های بتن آرمه; ارزیابی معیارهای کنترلی سازه تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک .....
نمونه های آسفالتی گرم اصلاح شده با نانوذرات TiO2; مروری برخواص و آزمایش های مخلوط
..... ویژگی‌های زمانی پالس‌های جهت‌پذیری حوزه نزدیک گسل با شبیه‌سازی پدیده زلزله ...

اﺧﺒﺎر ﮐﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

ایشان با ذکر جداول مدون وضعیت فعلی انرژی ناشی از این حوزه در جهان را مورد بررسی
قرار ...... در ادامه دکتر اختری اظهار نمود؛ دانشگاه صنعتی کرمانشاه نزدیک به ۲۰۰۰ نفر
..... همچنین وی با اشاره به ویژگی های مثبت اوقات ورزشی اساتید و کارکنان دانشگاه
...... و وی‍ژگی های منحصر به فردی است که آگاهی از پدیده‌های همراه زلزله، شناخت گسل ها و
...

دانشگاه تهران - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

روش های تولید. فارسی در حال تکمیل 15 جلسه. > علیرضا صادقی دانشگاه تهران.
sadeghi2. #فارسی; #مواد و متالورژی; #مکانیک; ongoing; دوره‌های دانشگاهی.
کارشناسی.

مقاله بررسی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی سازه های - chahar tik

25 آوريل 2017 ... مقاله مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل : … مقاله مروری بر ویژگی های ...
زلزله های نزدیک گسل به تفصیل در این مقاله بررسی .

زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

بررسی عملکرد میراگرهای فلزی جاری‌شونده در سازه‌ها تحت اثر زلزله‌های دور از گسل و
نزدیک گسل ... پاسخ های سازه ها در برابر تحریک زلزله و کارایی آن ها در مقابل انواع
مختلفی از ... از سوی دیگر آثار ناشی از زمین لرزه های حوزه نزدیک و امواج پالس گونه،
تا اندازه ... در بررسی حاضر ضمن مروری بر کاربردهای سنجش از دور، به‌ویژه سنجش از
دور ...

مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل | کمپ فایل

6 روز پیش ... مقاله با عنوان: مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل. • نویسندگان: آیدین
دائی ، مهدی پورشاء. • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ...

از زلزله‌های زیر ۴ ریشتر بترسیم؟ | فرهنگ نیوز

14 دسامبر 2015 ... اصلا باید از این زلزله های زیر ۴ ریشتر ترسید؟ ... بزرگای 6 یا بیشتر که در پهنه
ای مسکونی یا نزدیک شهر و روستاهایمان رخ ... به گفته ایرانمنش هر یک از گسل ها با
ویژگی های خاص خود می توانند به ... «نماگرد» از تنبلی می گوید/ مروری بر فیلم «
حسن کچل» ... همایش فعالان حوزه سلامت با حضور رئیسی برگزار می‌شود.

دانلود مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک

یک پروژ بسیار عالی در خصوص زلزله‌های حوزه دور و نزدیک قابل ارائه در مقاطع دکترا
لیسانس و ارشد در قسمتی از این پروژه می خوانیم: -3 ویژگی‌های زلزله‌های نزدیک گسل.

بررسی اثرات زلزله‌های نزدیک گسل بر روی سازه‌های مهندسی

20 ژوئن 2012 ... در این مقاله، به بررسی رفتار سازه‌های مهندسی در زلزله‌های نزدیک گسل پرداخته ...
مشابه انواع سازه‌های با پریودهای یکسان در حوزه دور و نزدیک می‌باشد.

وبلاگ رسمی مهندس حسن هوشمندان

20 سپتامبر 2011 ... بررسی رفتار دینامیکی سدهای CFRD در زمین لرزه های حوزه دور و نزدیک(مطالعه موردی
... تاثير زلزله هاي دور و نزديك گسل بر رفتار ديناميكي يك سد CFR " ( پنجمين ....
هستند و اين در حالی است که چنين ويژگی در رکوردهای حوزه دور ديده نمیشود. ... مروری
بر تاریخچه مطالعات صورت گرفته در دنیا نشان میدهد سازه های مختلف در ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران Forums-viewtopic-دانلود مقالات ...

مقاوم سازی خانه ها در برابر سیلاب و مروری بر اصول مدیریت جامع پیش از بحران ...
بررسی تأثیر سیمان گوگردی بر خصوصیات فیزیکی مکانیکی خاک دانه ای ....
ارزیابی رفتار دینامیکی دیواره میخگذاری شده در زلزله های حوزه نزدیک و ...

دانلود مروری بر مطالعات لرزه ای زلزله های حوزه دور و نزدیک

یک پروژ بسیار عالی در خصوص زلزله‌های حوزه دور و نزدیک قابل ارائه در مقاطع دکترا
لیسانس و ارشد در قسمتی از این پروژه می خوانیم: -3 ویژگی‌های زلزله‌های نزدیک گسل.

دانلود مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل در زمینه فنی و ...

6 ا کتبر 2012 ... دانلود مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل در زمینه فنی و مهندسی و زلزله
حوزه نزدیک گسل , جهت پذیری پیش رونده , جابجایی ماندگار , اثر ...

مقاله مروری بر ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل : تی پی بین

زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل توسط یک حرکت ضربه ای با مدت زمان کوتاه و پریود
بلند مشخص می شوند که سازه را در ابتدای رکورد در معرض انرژی ورودی بزرگی قرا.

پایان نامه کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام

تحقیق در مورد باغباني عمومي

پایان نامه کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام

دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی واحد کار مدیریت شادی

پاورپوینت درباره آشنایی با پانكراتيت

دانلود حقوق ويژة قراردادها

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ساختماني

فرم قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه )

Intercultural communication by Ron Scollor and Suzanne Wong Scollon

پاورپوینت درس 8 روانشناسی پایه یازدهم انسانی(روانشناسی سلامت)