دانلود رایگان


مقایسه روش های میکروبی و آب و گاز در ازدیاد برداشت نفت خام - دانلود رایگاندانلود رایگان به کلیه روش هایی که طی آن ها به مخازنی که تحت شرایط طبیعی خود قادر به تولید اقتصادی نیستند از بیرون انرژی داده شده یا موادی به آن ها تزریق می ش

دانلود رایگان مقایسه روش های میکروبی و آب و گاز در ازدیاد برداشت نفت خام نیاز روز افزون جهانی به نفت، کاهش ذخایر قابل تولید، ملاحظات درباره آينده ذخاير هيدروكربوري، مبحث توليد بهينه و در نهايت افزايش قيمت نفت در چند سال اخير لزوم استفاده از روش های ازدیاد برداشت برای افزایش ذخایر قابل تولید را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. با توجه به حساسيت بالاي انجام اين روش ها از نقطه نظر فني و همچنين هزينه ي بسيار بالاي آن ها جهت اعمال در مخازني كه يا به نيمه دوم عمر خود رسيده اند يا داراي نفت سنگين و بسيار سنگين اند، نيازمند انجام بررسي و تحقيق جهت انتخاب بهترين روش بازيافت نفت با توجه به امكانات موجود هستيم. لذا در این پایان نامه سعی شده ضمن معرفی روش های ازدیاد برداشت نفت خام به ویژه بررسی روش تزریق آب، تزریق گاز و روش میکروبی به مقایسه ای میان این روش ها بپردازیم.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق آب
روش های ازدیاد برداشت نفت خام
روش های حرارتی
روش های شیمیایی
استفاده از روش میکروبی(M.E.O.R)
تزریق آب در ازدیاد برداشت از مخازن نفت
تاریخچه ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق آب
عوامل موثر بر تزریق آب
بهترین زمان انجام تزریق آب
انتخاب الگوهاي تزریق آب
الگوهای نامنظم تزریق
الگوهای محیطی تزریق
الگوهای منظم تزریق
الگوهای قله ای و پایه ای تزریق
فصل دوم: ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز
تاريخچه ازدیاد برداشت نفت به روش تزريق گاز
گازهای تزریقی در روش تزريق گاز
تزریق CO2
انواع تزریق دی اکسید کربن
تزریق دی اکسیدکربن به صورت امتزاج پذیر
تزریق دی اکسیدکربن به صورت امتزاج ناپذیر
مزایای تزریق دی اکسید کربن
معایب تزریق دی اکسیدکربن
تزریق N2
اثر امتزاجی گاز نیتروژن
مقایسه بین تزریق دی اکسیدکربن و تزریق نیتروژن
تزریق هیدروکربن
اثرات تزريق گاز در مخزن
فصل سوم: ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی
تاریخچه روش ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی
شیوه های اجرایی روش میکروبی
خصوصیات باکتری های مورد استفاده در روش میکروبی
مکانیسم های افزایش تولید نفت به کمک میکروب ها
افزایش بازده جاروبی عملیات سیلاب زنی در مخازن
ازدیاد برداشت به کمک گازهای تولیدی میکروارگانیسم ها
ازدیاد برداشت به کمک عوامل فعال سطحی تولیدی میکروارگانیسم ها
افزایش تخلخل ناشی از عملکرد اسیدهای آلی
استفاده از ترکیبات سنگین نفتی به عنوان منبع کربن و کاهش ویسکوزیته آن ها
افزایش گرانروی سیالات جابه جا کننده توسط مواد پلیمری در عملیات حرارتی
تاثیر دما، شوری و PH بر روی محصولات متابولیکی و باکتری مورد استفاده(باسیلوس سابتیلیس) در فرآیند میکروبی
فصل چهارم: مقایسه روش های تزریق آب، گاز و میکروبی
مقایسه فني روش هاي ازدیاد برداشت نفت
مقايسه كارايي روش هاي سیلابزنی و ازدياد برداشت ميكروبي نفت
بررسی نتایج مقایسه روش های تزریق آب، گاز و میکروبی
مقایسه روش های ازدیاد برداشت نفت از نقطه نظر اقتصادی
ارائه الگوهای موفق اقتصادی استفاده از روش های ازدیاد برداشت
نتیجه گیری
منابع
تعداد صفحات 110
این فایل کامل بوده و شامل صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که به صورت word در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
در صورت بروز هر گونه مشکل با ما در ارتباط باشید.


ازدیاد برداشت


نفت خام


تزریق آب


گاز


میکروبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Untitled

ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز. Gas injection. /. ﻣﺨﺰن ﺷﮑﺎﻓﺪار reservoir. Fractured. /. ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺖ. (. ﺧﺎم. ) ... اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﺁب ﺗﺰرﻳﻘﯽ در ﻣﺨﺰن ﻳﮑﯽ از روﺷﻬﺎﯼ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ .....
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ. ﻣﯽ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﻧﻔﺖ و
ﭘﺨﺶ.

ضرورت به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفتی و راهبرد ...

ضرورت به كارگيری روش های ازدیاد برداشت. در مخازن نفتی و ... صیانــت از ذخایر نفت
خام کشــور به. عنوان ثروت ... طرح جامع ازدیاد برداشت نفت از مخازن. نفتــی ... آب در
بخش آبده مخزن و یا تزریق گاز در ... میکروبی و یا ترکیبــی از این روش ها جزو ..... 1
مقایسه سناریوهاي بهینه تزریق با استفاده از روش ظرفیت- مقاومت در چاههاي میدان بالل.

رشته هایی با بازارکار خوب در زیست شناسی... - انجمن علمي ... - Facebook

یکی از رشته های واقعا عالی که رقابت فوق العاده سنگینی توش هست رشته ی
هماتولوژی هست که از .... افزایش بازیابی نفت با باکتری و میکروب به روش MEOR
... میکروبها به سه طریق می توانند باعث ازدیاد برداشت از مخازن نفتی شوند. ... در دریا
تخلیه می کنند که همین امر موجب می شود تا مقادیر بسیار زیادی نفت خام نیزوارد آب
دریا می شود.

بررسی تجزیه زیستی Paraffin-wax توسط باکتری ترموفیل بومی ...

امروزه افزایش استفاده از نفت های خام سنگین در مقایسه با ... توسط باکتری ترموفیل
بومی نفت خام ایران Paraffin-wax بررسی تجزیه زیستی ... استخراج و به وسیله
دستگاه گاز کروماتوگرافی FID آنالیز شد. ... جریان آب گرم، روغن گرم، حالل ها،
ترکیب-های فعال سطحی ... در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت به روش درجا
استفاده.

جستجو - ripi.ir - پژوهشگاه صنعت نفت

گاز اتریش و تأسیسات ذخیره سازی گاز در اتریش و آلمان را بر عهده دارد و در سال 2014،
... و بکارگیری فناوری های ازدیاد برداشت را براي ميدان فوق عظيم اهواز برای مدت 10
سال ... به تأسیسات وارد می کنند؛ آب و نمک همراه نفت خام می تواند هم برای خطوط لوله و هم
برای ... علاوه بر این روش میکروبی در مقایسه با دیگر روش‌ها ساده‌تر است و به راحتی ...

روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی - انجمن تخصصی مهندسی نفت

روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و کاربرد آن در کشور ... از تزریق متناوب آب و
گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می*توان سود جست. ... سنگین است، به کار برده
می*شود و برای نفت خام با شاخص API بین 10 تا 20 کاربرد دارد. ... روش*های میکروبی
از روش*های نوین افزایش بازده ذخایر به شمار می*رود که این روش از ...

ضرورت به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفتی و راهبرد ...

ضرورت به كارگيری روش های ازدیاد برداشت. در مخازن نفتی و ... صیانــت از ذخایر نفت
خام کشــور به. عنوان ثروت ... طرح جامع ازدیاد برداشت نفت از مخازن. نفتــی ... آب در
بخش آبده مخزن و یا تزریق گاز در ... میکروبی و یا ترکیبــی از این روش ها جزو ..... 1
مقایسه سناریوهاي بهینه تزریق با استفاده از روش ظرفیت- مقاومت در چاههاي میدان بالل.

PDF: روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی | OODL

9 آگوست 2017 ... روش ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : *ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز. *ﺗﺰرﯾﻖ آب ... اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ((.
... ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ. روﺷﻬﺎی ازدﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ. ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز: روش ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻣﺘﺰاﺟﯽ و
ﻏﯿﺮ ... ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره آب ﻧﻤﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم 72 ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﺷﺪ 99.

روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی | پیام نفت

15 مه 2015 ... روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و کاربرد آن در کشور ... از تزریق متناوب آب و
گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می*توان سود جست. ... سنگین است، به کار برده
می*شود و برای نفت خام با شاخص API بین 10 تا 20 کاربرد دارد. ... روش*های میکروبی
از روش*های نوین افزایش بازده ذخایر به شمار می*رود که این روش از ...

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی | مقالات طلایی!

26 جولای 2017 ... مطالعه دقیقی از مشخصات «پاورپوینت ازدیاد برداشت نفت » داشته باشید. ... استفاده
از روش میکروبی (M. E. O. R.) ... در این روش، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز-های
هیدرو کربنی است و فواید ... تزریق آب بیشتر برای مخازن شنی کاربرد دارد و برای
مخازن نفتی کشور که ... کلیاتی درباره آب نمک موجود در نفت خام 72.

قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت:رویکرد ...

29 آوريل 2015 ... قرارداک های نفتی اثر منظر نولیا، «صیانتنی و ارکیباک برداشت ... اقتصادی یک
مخزن تابع دو متغیر قیمت نفت خام و حجم تولید صیانتی در هر مقطع ... کارگیری روش
های مناسب برای ازدیاد برداشت می پردازیم و آثار آنرا در قراردادهای .... کاهش کششی بین
سطحی اب و نفت، روشی های میکروبی، تزریق گاز کربنیک، گاز.

زمین‌شناسی نفت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی آب است اینها و نیروها و فرایندهای اضافی دیگر موجب
تشکیل ... روش‌های کلی که برای قدمت گذاری مستقیم سنگ‌های رسوبی استفاده می‌شوند
، در زیر آمده است : .... این نوع از نفت تغییرات شیمیایی زیادی را به‌واسطهٔ حمله‌های
میکروبی متحمل شده‌است. ... هیدروکربن گذار بین گاز و نفت خام میعانات گازی هستند.

خطر در کمین چاه های نفت ایران - عصر ایران

31 دسامبر 2011 ... گفته می شود ،متوسط ضریب برداشت نفت ایران 24درصد است در ... می شد و از بعضی
میدان های نفتی کشور بدون تزریق آب و گاز تا بیش از یک .... تزریق گاز طبیعی به
موضوع اصلی در میان روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی تبدیل شده است. ... بشکه
نفت خام، سه درصد افزایش برداشت ایجاد خواهد کرد که در مقایسه با ...

دومین همایش ملی نفت و گاز ایران - Symposia.ir

روشهای ساخت تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفتی ... ازدیاد برداشت با
استفاده از تزریق امولسیون آب در نفت ... مقایسه استارچ و پلی آنیونیک سلولز در
سیال حفاری به عنوان تعلیق کننده باریت برای حفاری مخازن گازی ... های بتنی ·
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میدان مغناطیسی بر کشش سطحی، ویسکوزیته و دانسیته
نفت خام.

آرشيو نشریه - نشريه مهندسي شيمي ايران

مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی. حسین
هاشم لو,میترا احمدی .... بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گازآب
بر روی کاتالیست پلاتین ... مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و
نیتراتی از فاضلاب ... عملکرد زيست‌سور‌فاكتانت در ازدياد برداشت نفت به روش
ميکروبي.

پايان نامه هاي سفارشي - Petroleum Engineering Supports Petroleum ...

8 ژانويه 2013 ... مدلسازي رياضي ازدياد برداشت نفت از مخازن به روش ميكروبي. 9. شبيه سازي روش هاي
ازدياد برداشت تزريق آب و تزريق گاز در يک مخزن ... بررسي و مقايسه روابط موجود در
مورد تخمين حداقل فشار امتزاجي جهت تزريق گاز به مخازن نفت .... بررسي وپيش بيني
خواص رسوب آسفالتين در خطوط انتقال و مخازن نگهداري نفت خام.

باکتری های نفت خوار

نفت خام مخلوطی از هیدروکربن ها در وزن های مولکولی و ساختارهای متفاوت است. .... اگر
مقداری از باكتری نفت خوار را به آب توازن تانكر یا نفت كش منتقل كنیم می تواند ....
مطالعه روشهای ازدیاد برداشت حرارتی و کاربرد آن در شبیه سازی مخازن نفت سنگین و
... آنزیم های رها شده توسط میکروب ها،ماده آلاینده را به قطعات قابل هضم تجزیه می کنند.

مقالات مهندسی نفت [بایگانی] - باشگاه مهندسان ایران

نفت و منشا و تركيبات · حذف فلزات سنگين از نفت خام با استفاده از ... بررسي
تاثير متقابل آب و نفت بر خاصيت کشش سطحي درسيستم هاي تک فازي و دو فازي و
... جدا شده از خاكهاي آلوده به موادنفتي جهت استفاده در ازدياد برداشت نفت به روش
ميكروبي ... گاز از باکتری های جدا شده از خاکهای آلوده به مواد نفتی در ازدیاد برداشت
نفت به روش ...

امکان سنجی تصفیه پذیری پساب واحد نمک زدایی نفت خام برای تزریق ...

جدا شده به همراه آب آزاد، پساب واحدهای نمک زدایی نفت خام. را تشکیل می دهند ]1[ ... در حال
بهره برداری یا چاه های متروک با هدف ازدیاد برداشت. و حفظ محیط ... در مقایسه با روش های
دیگر قیمتی باالتر ولی مزایای بیشتری. دارد. .... در واحد نمکزدایی شماره 2 شرکت
بهره برداری نفت و گاز کارون،. مورد مطالعه .... کیت 2ساخت شرکت میکروب چک. مورد
نظر ...

دومین همایش ملی نفت و گاز ایران - Symposia.ir

روشهای ساخت تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفتی ... ازدیاد برداشت با
استفاده از تزریق امولسیون آب در نفت ... مقایسه استارچ و پلی آنیونیک سلولز در
سیال حفاری به عنوان تعلیق کننده باریت برای حفاری مخازن گازی ... های بتنی ·
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میدان مغناطیسی بر کشش سطحی، ویسکوزیته و دانسیته
نفت خام.

امکان سنجی تصفیه پذیری پساب واحد نمک زدایی نفت خام برای تزریق ...

جدا شده به همراه آب آزاد، پساب واحدهای نمک زدایی نفت خام. را تشکیل می دهند ]1[ ... در حال
بهره برداری یا چاه های متروک با هدف ازدیاد برداشت. و حفظ محیط ... در مقایسه با روش های
دیگر قیمتی باالتر ولی مزایای بیشتری. دارد. .... در واحد نمکزدایی شماره 2 شرکت
بهره برداری نفت و گاز کارون،. مورد مطالعه .... کیت 2ساخت شرکت میکروب چک. مورد
نظر ...

مجموعه مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت - سیویلیکا

ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق بخار با انرژی خورشیدی (فول تکست دارد) ...
الزامات زمین شناسی در انتخاب ساختگاه و طراحی مغارهای ذخیره سازی نفت خام (فول
تکست دارد) ... وچاه های تزریقی و تولیدی در تزریق متناوب آب و گاز در مخزن نفتی
فردوسی (فول ... بررسی پارامترهای موثر در سیستم گردش سیالات حفاری و مقایسه
میدانی (فول ...

دومین همایش ملی نفت و گاز ایران - Symposia.ir

روشهای ساخت تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفتی ... ازدیاد برداشت با
استفاده از تزریق امولسیون آب در نفت ... مقایسه استارچ و پلی آنیونیک سلولز در
سیال حفاری به عنوان تعلیق کننده باریت برای حفاری مخازن گازی ... های بتنی ·
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میدان مغناطیسی بر کشش سطحی، ویسکوزیته و دانسیته
نفت خام.

MPCI آشنایی با روش‌های بهبود بازیابی نفت - MPCI

در این مقاله سعی شده روش‌های مختلف ازدیاد برداشت معرفی و موارد کاربرد آن ها توضیح
داده شود. ... در صورتی که در یک مخزن نفتی هر سه سیال آب، نفت و گاز وجود داشته باشد
، .... فرآیندهای تزریق میکروب (البته دربعضی تقسیم‌بندی‌ها تزریق میکروب را ...
مقایسه ی خواص فیزیکی و کاربرد گاز طبیعی دی اکسید کربن (۲)CO و ازت (۲)N

ضرورت به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفتی و راهبرد ...

ضرورت به كارگيری روش های ازدیاد برداشت. در مخازن نفتی و ... صیانــت از ذخایر نفت
خام کشــور به. عنوان ثروت ... طرح جامع ازدیاد برداشت نفت از مخازن. نفتــی ... آب در
بخش آبده مخزن و یا تزریق گاز در ... میکروبی و یا ترکیبــی از این روش ها جزو ..... 1
مقایسه سناریوهاي بهینه تزریق با استفاده از روش ظرفیت- مقاومت در چاههاي میدان بالل.

MPCI آشنایی با روش‌های بهبود بازیابی نفت - MPCI

در این مقاله سعی شده روش‌های مختلف ازدیاد برداشت معرفی و موارد کاربرد آن ها توضیح
داده شود. ... در صورتی که در یک مخزن نفتی هر سه سیال آب، نفت و گاز وجود داشته باشد
، .... فرآیندهای تزریق میکروب (البته دربعضی تقسیم‌بندی‌ها تزریق میکروب را ...
مقایسه ی خواص فیزیکی و کاربرد گاز طبیعی دی اکسید کربن (۲)CO و ازت (۲)N

روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی - انجمن تخصصی مهندسی نفت

روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و کاربرد آن در کشور ... از تزریق متناوب آب و
گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می*توان سود جست. ... سنگین است، به کار برده
می*شود و برای نفت خام با شاخص API بین 10 تا 20 کاربرد دارد. ... روش*های میکروبی
از روش*های نوین افزایش بازده ذخایر به شمار می*رود که این روش از ...

خطر در کمین چاه های نفت ایران - عصر ایران

31 دسامبر 2011 ... گفته می شود ،متوسط ضریب برداشت نفت ایران 24درصد است در ... می شد و از بعضی
میدان های نفتی کشور بدون تزریق آب و گاز تا بیش از یک .... تزریق گاز طبیعی به
موضوع اصلی در میان روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی تبدیل شده است. ... بشکه
نفت خام، سه درصد افزایش برداشت ایجاد خواهد کرد که در مقایسه با ...

قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت:رویکرد ...

29 آوريل 2015 ... قرارداک های نفتی اثر منظر نولیا، «صیانتنی و ارکیباک برداشت ... اقتصادی یک
مخزن تابع دو متغیر قیمت نفت خام و حجم تولید صیانتی در هر مقطع ... کارگیری روش
های مناسب برای ازدیاد برداشت می پردازیم و آثار آنرا در قراردادهای .... کاهش کششی بین
سطحی اب و نفت، روشی های میکروبی، تزریق گاز کربنیک، گاز.

دانلود پاورپوینت مبانی کامپیوتر 26 اسلاید

دانلود چند پروژه با زبان اسمبلی

کتاب معرفی و شناخت مجموعه ای از فلزیابها و ردیابها(راهنمای خرید)

دانلود پروژه دفترچه تلفن به زبان سی شارپ

دانلود پروژه دفترچه تلفن به زبان سی شارپ

پاورپوینت های درس نگهداری در معدن

دانلود پروپوزال رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

تحلیل محتوای درسی کتاب فارسی دوم ابتدائی

تحقیق درباره شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص

دانلود پاورپوینت پرورش و اصول بهداشتی ماهیان گرم آبی