دانلود فایل


بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق - دانلود فایلدانلود فایل بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
188صفحه
چکيده محتواي فايل:
در رشته: مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه )

موضوع:
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با
دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

بخش اول
مقدمه نظري


کلیات پژوهش:
1-طرح مساله
حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغيير و گردش سياستهاي ايالات متحده در نظام بين الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات مجدد رياست جمهوري و انتخابات مجالس ايالات متحده آمريکا اين رويکردخود را نشان داد. در نظم جديد ،مبارزه با تروريسم و مبارزه با سلاحهاي کشتار جمعي و مبارزه با بنيادگرايي اسلامي اساس كار قرار داده شد . در حقيقت حمله به عراق در چارچوب تغيير نظام بين الملل و ايجاد اين رويکردها بود.
حضور نظامي آمريکا در يکي از مناطق استراتژيک جهان با هجوم به عراق و طرح اين کشور جهت تغيير سياسي خاورميانه و دمکراتيزه کردن منطقه اگر چه تهديد کننده امنيت ملي کشورهاي منطقه از جمله ايران و ترکيه مي باشد, ليکن با توجه به شرايط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش هاي ايجاد شده در راستاي منافع ملي خويش بهره برداري نمايند, اعتقاد بر اين است که ايران و ترکيه به عنوان دو قدرت منطقه اي صاحب نفوذ در عراق و سامان يافتن عراق جديد به عنوان دو رقيب مطرح مي باشند, هر چند رقابت ديرينه اين دو کشور تنها به عراق ختم نمي شود اما به نظر مي رسد سواي رقابت ها و چالش هاي تاريخي بين دو کشور در دهه نود ،اكنون رقابت آنها وارد مرحله نويني شده است که موجبات تغيير و تحولات سياسي در منطقه را فراهم مي آورد..

2-انگيزه انتخاب موضوع:
-علاقه شخصي پژوهشگربه موضوعات تحليلي
-اهميت موضوع تحولات عراق وتاثيرآن برتركيه وبخصوص ايران
-تحولات جديدمنطقه كه باعث اهميت بيش ازپيش خاورميانه شده است.
-گرايش تحصيلي پژوهشگر كه مطالعات خاورميانه ميباشد.

3-اهميت موضوع:
به دليل اين که دو کشور جمهوري اسلامي ايران و ترکيه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسايه عراق هستندو به دليل اين که هر نوع تحولي در کشور عراق اثرات مستقيم و غير مستقيم بر سياست خارجي دو کشور مي گذارد,و از آن جمله مباحث امنيتي شامل : جريان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدين خلق و يا ايجاد يک جريان مقابله برانگيز مانند سرمايه گذاري هاي اقتصادي و يا دوستي آمريکا و ترکيه و يا تقابل ايران و آمريکا. موضوع وعنوان رساله براي بررسي سياستهاي مقايسه اي تركيه وايران در عراق را قابل توجه وحائز اهميت مي سازد . .

4-سوال اصلي:
مناسبات سياست خارجي ايران و ترکيه پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده و در زمان دولت جديد چگونه مي باشد؟

5- فرضيه اصلي :
مناسبات جمهوري اسلامي ايران و ترکيه بر بستري از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همکاري معنا مي يابد.يعني بين رقابت و همكاريهاي مكمل اقتصادي ايران و تركيه در عراق با سطح روابط رابطه معناداري وجود دارد.

6-متغيرهاي دخيل:
متغير مستقل: بر بستري از تفاهمات و تقابلات ايران و ترکيه در قبال دولت جديد عراق
متغير وابسته: مناسبات سياست خارجي ايران و ترکيه پس از اشغال عراق
متغيير واسطه : شرايط محيطي و بين المللي
مفروض : تركيه و ايران به عراق با ثبات نياز دارند.

7-هدف پژوهش:
هدف مجموعه حاضر آن است که با تحليل و بررسي رفتارها و متغيرهاي مختلف ترکيه و ايران, ميزان اشتياق ترکيه و ايران را براي همکاري در قبال عراق و تلاشهايي که در اين راستا انجام داده اند را مشخص کند و ميزان تقابلات منافع دو کشور در اين موضوع را بررسي نمايد و با پاسخ به اين پرسش که هدف ايران و ترکيه در عراق جديد چه مي باشد و چه نقاط اشتراکي در عراق جديد دارند وآيا اين دو يک نقش مکمل را دارا مي باشند و يا اين که دو کشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه روبروي هم قرار گرفته اند و يک نقش فرسايشي دارند و آيا اين دو کشور با تقابل منافع و روبروي هم قرار گرفتن منافع بهتري را جذب مي کنند.
در اين مجموعه محقق سعي نموده است تا تصويري روشن از سياست خارجي دو کشور و سياست خارجي نفوذ دو کشور در مقابل عراق از آغاز ايجاد روابط به دست بدهد و ميزان ديدگاههاي مشترک ايران و ترکيه راجع به عراق و مواضع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه در مورد اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريکا و نيز سعي شده بررسي مولفه هاي منافع ملي دو کشور ( تفاهمات اين دو ) از منظر سياسي, اقتصادي, امنيتي و مولفه هاي تقابل دو کشور در عراق مورد پژوهش و بررسي قرار بگيرد.بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق


عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله (646 K) - سیاست جهانی - دانشگاه گیلان

با شروع قیام های عربی به رغم خوشبینی ها، جریانات دموکراتیک اسلامگرا در کوران
حوادث و. تحولات جا ماندند و در عوض ... است: چه عواملی زمینه گسترش جریانات تکفیری
و افراط گرایی مذهبی را پس از آغاز جنبش -. های موسوم به بهار عربی ... نیز در پژوهشی
با عنوان. " بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری - وهابی دولت اسلامی عراق و شام" به مبانی
.

عناوین پژوهش ها - پژوهشهای کاربردی برون مرزی

6 دسامبر 2014 ... شهربانو دولت پور. آذر 87. 129. بررسی سیاست ها و مواضع آمریکا در قبال فعالیت های
هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی. معصومه جوشقانی ثانی. دی 87 ...
طالبان در افغانستان: فرصت ها یا تهدید. شهربانو دولت پور. تیر 90. 165. رویکردهای
منطقه ای جدید ترکیه به ویژه در خصوص روابط با رژیم صهیونیستی.

راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺎ

15 مارس 2013 ... ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ. -. اﻣﻨﻴﺘـﻲ دو ﻛﺸـﻮر. ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ. (. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮر.
ي ﺗﺮﻛﻴﻪ. ) در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت. ﻣﻨﻄﻘـﻪ. اي. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ .... دوﻟـﺖ.
ﻫـﺎ و. د. وﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎ رواﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. اي ﺧﺎص و وﻳﮋه، آن را ﭘ. ﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺮوز ﺧـﻮد. ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ
. ﺑﺪون ﺷﻚ ﺳﺎزه اﻧ. ﮕـﺎري در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ اﻟﮕـﻮي ﺳـﻨﺘﻲ را. ﻧ. ﺎدﻳﺪه ﻧﻤﻲ.

آتورپاتكان

2 به سوي اجراي استراتژي «ختنه»: گام‌هاي عملي تركيه و پان‌تركيست‌ها گرچه نمي‌توان
سند دقيقي براي اثبات ارتباط گروه‌هاي پان‌تركيستي تركيه با پيشنهادات
استراتژيك بدرالدين به دست داد اما بررسي اقدامات عملي دولت تركيه در سال‌هاي دهه 1990
و اوايل قرن 21 به خوبي نشان مي‌دهد كه اين گام‌هاي عملي در واقع چيزي جز گام‌هاي تدريجي
...

علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... 11, تطبیق نظریه های دین اسلام در خصوص زنان با فمنیسم, 83013944, رضوانه آرام نیا
, اصغر پرتویی, علیرضا محمد خانی, 1386/6/28. 12, تاثیر سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ایران بر خاورمیانه, 00083007487, امیر وطن پرست, اصغر پرتویی,
ناصرفرشاد گهر, 1386/6/29. 13, بررسی شکاف بین دولت و ملت و تاثیر آن بر ...

بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه از ...

وبه صورت تطبیقی به بررسی سیاست خارجی دو کشور در قبال بحران سوریه و تاثیر
این بحران بر روابط ایران و ترکیه نیز اشاره خواهیم کرد. 1. ..... با توجه به مؤلفه های
مذکور، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بحران سوریه همواره سعی نموده تا ضمن حمایت از
خواسته‌های مردم این کشور، از دولت بشار اسد حمایت نموده است چراکه اگر جمهوری اسلامی ...

بررسی چگونگی نفوذ سوسیالیسم در جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ...

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ریشه‌های رسوخ افکار چپگرایانه در
جمهوری اسلامی را در تاریخ می‌جوید و در سال‌های پیش و پس از کودتای 28 مرداد 1332
می‌یابد. ... زیباکلام یکی دیگر از عوامل گرایش انقلابی‌های ایران به سوسیالیسم را در
این مساله می‌داند که در نگاه این انقلابی‌ها اعم از مارکسیست‌ها و اسلامگرایان، رژیم شاه ...

بررسی چگونگی نفوذ سوسیالیسم در جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ...

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ریشه‌های رسوخ افکار چپگرایانه در
جمهوری اسلامی را در تاریخ می‌جوید و در سال‌های پیش و پس از کودتای 28 مرداد 1332
می‌یابد. ... زیباکلام یکی دیگر از عوامل گرایش انقلابی‌های ایران به سوسیالیسم را در
این مساله می‌داند که در نگاه این انقلابی‌ها اعم از مارکسیست‌ها و اسلامگرایان، رژیم شاه ...

اصل مقاله (553 K) - پژوهشنامه انقلاب اسلامی - دانشگاه بوعلی سینا

این رو، مقاله حاضر به مقایسه رویکرد جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به نقش مردم در
خاورمیانه می پردازد. سؤال اساسی این ... حرکتهای انقلابی در گفتمان سیاست خارجی
آمریکا با دریافت برچسب کمونیستی نفی و طرد می شد. (سلیمانی، ۱۳۹۱: ... و حمله
آمریکا به عراق در دهه ۱۹۹۰ را آغاز سیاستهای جدید آمریکا در قبال منطقه، پس از تحولات.
نظام بین ...

نگاه ساختارگرا به شکنندگی دولت ها‌ در جهان اسلام | زمين

3 فوریه 2016 ... به همین دلیل بررسی شکنندگی دولت به دنبال تغییر نظام بین‌المللیِ در نتیجۀ پایان
جنگ سرد که زوال و فروپاشی دولت های فراوانی را به همراه داشت، به یکی از حوزه های ....
هنگام تاسیس سازمان ملل متحد هفت دولت اسلامی (مصر، ایران، عراق، لبنان عربستان،
ترکیه و سوریه) به عنوان اعضای موسس به عضویت این سازمان درآمدند.

تهدیدات امنیتی داعش بر محور مقاومت و تاثیرآن برامنیت ملی جمهوری ...

نویسندگان در این تحقیق با استفاده از نظریه مکتب کپنهاگ وروش توصیفی و
تحلیلی به بررسی و تبیین تهدیدات داعش علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و محور
..... و عراق)،حمایت های نظامی و مالی برخی دولت های منطقه ای و نیز برخی مقامات و عناصر
تکفیری ثروتمند،ضعف عمدی یا سهوی کنترل مرزها که پیوستن اعضای جدید را ممکن ...

سفارت جمهوری اسلامی ایران - کپنهاگ مصاحبه ها و سخنرانی ها -93-92

گیلزبرگ: در حال حاضر، دولت ایران ازدولت عراق به شدت در مقابل این خطر حمایت می
کند. در ایالات متحده بحث بر سر نوع کمک به منظور مبارزه با نیروهای ضد تمدنی که
بخش هایی از عراق را در کنترل گرفته اند در دست بررسی است. سوال این است. رویکرد
دولت جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، به سوی یک اتحاد نظامی با ایالات متحده
برای ...

دفتر اقلیم کردستان عراق در تهران ، ایران - main User

دولت اقلیم کردستان تلاش می کند همواره در تصمیمات خود به گونه ای مسئولانه عمل کرده
و نگاهی متوازن به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر و بویژه ...
کمک کرد آیا حضور داعش باعث شد رابطه حزب دموکرات کردستان عراق با جمهوری اسلامی
ایران که احساس می شد کمی سرد بود گرمتر شود یا حضورعوامل دیگری موثر بوده است؟

ترکیه و آمریکا شرکایی استراتژیک با منافعی مشترک

6 مارس 2012 ... 1- آغاز روابط آمریکا و جمهوری ترکیه ... فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1989 تا حدودی از
اهمیت استراتژیک ترکیه در سیاست خارجی ایالات متحده که بر اساس مقابله با
کمونیست طراحی می شد کاست و روابط دو ... ایالات متحده پس از اولتیماتوم به دولت
عراق از دولت‌های منطقه‌ خواست در جنگ علیه عراق با آمریکا همکاری کنند.

راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺎ

15 مارس 2013 ... ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ. -. اﻣﻨﻴﺘـﻲ دو ﻛﺸـﻮر. ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ. (. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮر.
ي ﺗﺮﻛﻴﻪ. ) در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت. ﻣﻨﻄﻘـﻪ. اي. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ .... دوﻟـﺖ.
ﻫـﺎ و. د. وﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎ رواﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. اي ﺧﺎص و وﻳﮋه، آن را ﭘ. ﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺮوز ﺧـﻮد. ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ
. ﺑﺪون ﺷﻚ ﺳﺎزه اﻧ. ﮕـﺎري در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ اﻟﮕـﻮي ﺳـﻨﺘﻲ را. ﻧ. ﺎدﻳﺪه ﻧﻤﻲ.

جنگ داخلی سوریه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

داعش که بر بخش‌های شرقی سوریه حکومت می‌کند و حدود نیمی از خاک این کشور را در
کنترل دارد هم با دولت سوریه و عراق و هم با اپوزیسیون سوریه درگیر جنگ شده‌است. .....
سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکومت اسد تأثیری نداشت و در نهایت
پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد سبب شد تا نیروی انتظامی ایران همراه با
...

ﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌ

ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐ. ﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺰب. ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺣﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪي. *. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺗﻢ. آﺑﺎدي ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ. **.
ﭼﻜﻴﺪﻩ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر اﺳﻼم. ﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ... رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺣﺰب اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ. « ﺟﻤﻬﻮري دوم. » ﺑﺮاي. ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺮﮐﯿﻪ.
اي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي اﺳﻼم. ﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎﯾﻪ زﻣﺎم.

ظهور داعش و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

ظهور داعش و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. اردشیر سنایی. استادیار
روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. مونا کاویانپور. دانشجوی
دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (تاریخ دریافت 11/3/95-
تاریخ تصویب 22/5/95). چکیده. شروع هر بحرانی بستر و ریشه های مختلفی از جمله
عوامل ...

PDF: کارتحقیقی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر | پریفایل

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﯽ.
ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ... ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ. اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق (ﮐﺎﻣﻞ و آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه) * ﺗﻮﺟﻪ: آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ: اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ. ﻋﺮاق ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر : ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ
...

الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید ...

از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در
این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا ...
مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد "موازنه سه بعدی قدرت" به بررسی پیش شرطها و لوازم
اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در
منطقه، ...

ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دولت یازدهم) :: جامعه ...

چکیده هدف عمده مقاله حاضر ارزیابی ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص
دولت یازدهم ... ... در واقع برای سخن گفتن درباره عوامل تاثیرگذار بر اقتدار دولت و
مخاطراتی که با آن به شکل سیستمی مواجه است باید به تحلیل درون مایه آن همت گماشت.
در این مقاله از منظر جامعه ... سپس روند دولتهای پیشین بررسی می شود. در بخش سوم به
...

نقش جدید ترکیه در تحولات منطقه | پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

از زمان روی کار آمدن دوباره دولت اسلام‌گرا در ترکیه پس از کنار رفتن اجباری در دهه 90،
ترکیه موفق به ایفای نقش موثر در قبال تحولات منطقه شده و این مهم بدون گسستن از ...
هم پیمانانش در افغانستان و عراق، گفتمان و مشی سیاسی حزب عدالت توسعه در برابر
دیگر گفتمان‌های نظیر گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی ‌ایران و حزب‌الله لبنان و حماس در ...

جنگ نیابتی روسیه و ترکیه در قره‌باغ/ آیا پوتین و اردوغان انتقام ...

9 آوريل 2016 ... هم جواری این کشور با دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران هم موضوع مهمی ست. از طرفی
سیاست های دولت اذربایجان در تعاملاتش با ترکیه و کشورهای غربی موجب نگرانی
هایی برای روسیه شده است ، با این حال مسکو تا به امروز سعی کرده روابط خود را با
باکو به شکلی حفظ کند که از بریدن کامل این کشور از مسکو و نهادهای اوراسیای ...

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ...

12 نوامبر 2017 ... عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال
دولت جدید عراق (8771):سیاست خارجی مطالعات منطقه ای دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد علوم سیاسی ... هدف بررسی و نشان دادن امکان و چگونگی به کارگیری نوواقع
گرایی به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین سیاست خارجی ایران می باشد.

ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دولت یازدهم) :: جامعه ...

چکیده هدف عمده مقاله حاضر ارزیابی ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص
دولت یازدهم ... ... در واقع برای سخن گفتن درباره عوامل تاثیرگذار بر اقتدار دولت و
مخاطراتی که با آن به شکل سیستمی مواجه است باید به تحلیل درون مایه آن همت گماشت.
در این مقاله از منظر جامعه ... سپس روند دولتهای پیشین بررسی می شود. در بخش سوم به
...

بررسی روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق

17 ا کتبر 2012 ... از روزهای اول استقرار نظام سیاسی جدید در عراق و به وجود آمدن منطقه اقلیم کردستان،
فرصت مناسبی برای فعالیت تجار و شرکت‌کنندگان ایرانی فراهم شد. اولا سیاست
دولت مرکزی عراق و همچنین اقلیم کردستان به دنبال تقویت روابط با ایران بود، چرا که
این اعتقاد وجود داشت که این روابط برای طرفین منافع فراوانی دارد.

دانشگاه یاسوج

9- تأثیر نفت بر روابط اقلیم کردستان با دولت عراق. 10- بررسی عوامل موثر بر
مواضع و دیدگاههای امام خمینی(ره) در حوزه سیاست خارجی. 11- تاثیر فرهنگ ایثار و
شهادت بر امنیت ملی ایران. 12- بررسی علل مبارزه کردهای سوریه علیه دولت بشار اسد.
مشاوره پایان نامه های ذیل در مقطع فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه یاسوج. 1- جنگ نرم
و ...

ظهور داعش و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

5 ژوئن 2017 ... این مقاله سعی دارد با استفاده از چارچوب سازه انگاری به بررسی ظهور پدیده داعش و
تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه و سطح بین‌الملل بپردازد. ... «دولت
اسلامی در عراق و شام» معروف به داعش در آوریل 2013 میلادی (اردیبهشت 1392) به طور
رسمی حضور خود را در صحنه درگیرهای خونین در کشور سوریه اعلام کرد.

داعش - ویکی‌گفتاورد

گروه دولت اسلامی همزمان با تصرف بخش‌هایی از شرق سوریه و شمال عراق، سربریده شدن‌ها
، به صلیب کشیدن‌ها، اعدام‌های دسته جمعی، برده کشی جنسی را آغاز کرده است … .... «
دشمنان افغانستان عبارت‌اند از گروه‌های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه‌های آدم‌کُش
حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت می‌برند و به جنگ و دهشت ...

PDF: کارتحقیقی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر | پریفایل

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﯽ.
ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ... ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ. اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق (ﮐﺎﻣﻞ و آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه) * ﺗﻮﺟﻪ: آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ: اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ. ﻋﺮاق ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر : ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ
...

علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... 11, تطبیق نظریه های دین اسلام در خصوص زنان با فمنیسم, 83013944, رضوانه آرام نیا
, اصغر پرتویی, علیرضا محمد خانی, 1386/6/28. 12, تاثیر سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ایران بر خاورمیانه, 00083007487, امیر وطن پرست, اصغر پرتویی,
ناصرفرشاد گهر, 1386/6/29. 13, بررسی شکاف بین دولت و ملت و تاثیر آن بر ...

آغاز فصل جدید روابط ایران و ترکیه؛ موازنه منطقه‌ای بدون ایران به نفع ...

4 دسامبر 2013 ... عوامل موثر بر روابط ایران و ترکیه از جمله مواردی‌ که در داخل ترکیه بر روابط این
کشور با جمهوری اسلامی تاثیرگذار بوده، می‌توان عوامل زیر را برشمرد: قدرت گرفتن
حزب عدالت و توسعه، تضعیف نیر‌وهای سکولار‌، تضعیف جایگاه ارتش، سیاست‌های
دولت و حاکمیت ترکیه در مورد جهان اسلام، تغییر رویکرد ترکیه در مورد ...

مجموعه ای از صدها طرح متنوع از کابینت های آشپزخانه - تندیس خیال

14 ساعت قبل ... ... دریافت فایل عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای
ترکیه در قبال دولت جدید عراق – پرداخت و دانلود آنی · فایل مدلسازی تغییرپذیری
مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده
برای کربن سیاه · خرید و دانلود مقاله باریجه · دانلود بررسی تاثیر ...

روسیه و خاورمیانه - مطالعه سیاست خارجی روسیه - بلاگفا

17 ژوئن 2017 ... روسیه در نقش متحد و حامی اصلی و استراتژیک بین‌المللی حکومت بشار اسد و ترکیه
در محور مخالفین غربی و عربی دولت حاکم در سوریه که به سیاست تغییر رژیم .... در
ادامه، مواضع روسیه در ارتباط با جنگ در افغانستان و عراق، پرونده هسته‌ای جمهوری
اسلامی ایران، سوریه، فلسطین و کشورهای دستخوش بیداری اسلامی بررسی ...

تاثیر روند دولت - ملت سازی عراق بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی ...

(عربستان سعودی) به عنوان یکی از تاثیر گذارترین کشورهای عربی در- محیط
امنیتی جمهوری اسلامی ایران -شاهد تاثیرات جدی و مهمی از سوی تحولات عراق بوده است و
هر گونه واکنش و رویکرد این ... در پایان نیز تاثیرات رونددولت - ملت سازی در عراق
جدید بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
می گیرد.

بررسی مواضع ترکیه نسبت به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

این مقاله به بررسی مواضع ترکیه در جنگ ایران و عراق پرداخته و می کوشد عوامل موثر
در سیاست خارجی ترکیه را در این زمینه تحلیل نماید. مقاله حاضر به ... در این راستا،
تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای غربی، فرصتی به ترکیه داد تا
در این تحریم شرکت نکرده و مبادلات اقتصادی خود با دولت ایران را توسعه دهد. از سوی ...

بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت ...

بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه
در قبال دولت جدید عراق بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با
دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق188صفحهچکيده محتواي فايل:در رشته:
مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه ) موضوع: عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ...

ترکیه و آمریکا شرکایی استراتژیک با منافعی مشترک

6 مارس 2012 ... 1- آغاز روابط آمریکا و جمهوری ترکیه ... فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1989 تا حدودی از
اهمیت استراتژیک ترکیه در سیاست خارجی ایالات متحده که بر اساس مقابله با
کمونیست طراحی می شد کاست و روابط دو ... ایالات متحده پس از اولتیماتوم به دولت
عراق از دولت‌های منطقه‌ خواست در جنگ علیه عراق با آمریکا همکاری کنند.

بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه از ...

وبه صورت تطبیقی به بررسی سیاست خارجی دو کشور در قبال بحران سوریه و تاثیر
این بحران بر روابط ایران و ترکیه نیز اشاره خواهیم کرد. 1. ..... با توجه به مؤلفه های
مذکور، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بحران سوریه همواره سعی نموده تا ضمن حمایت از
خواسته‌های مردم این کشور، از دولت بشار اسد حمایت نموده است چراکه اگر جمهوری اسلامی ...

بازنمود ماهیت منطق‌ حاکم بر کنشگری ایران و عربستان در بحران یمن

نوشتار حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر تقابل این دو کشور را در بحران یمن مورد
بررسی قرار دهد. دستاوردهای این نوشتار نشان می‌دهد که بر اساس نظریه ‌سازه‌انگاری،
انگاره‌های هویتی دو کشور ایران و عربستان، جهت‌دهنده سیاست خارجی آن‌ها در یمن است.
ازاین‌رو به دلیل برداشت‌های عینی و ذهنی متفاوتی که هریک از آن‌ها نسبت به محیط
پیرامونی خود ...

دانشگاه یاسوج

9- تأثیر نفت بر روابط اقلیم کردستان با دولت عراق. 10- بررسی عوامل موثر بر
مواضع و دیدگاههای امام خمینی(ره) در حوزه سیاست خارجی. 11- تاثیر فرهنگ ایثار و
شهادت بر امنیت ملی ایران. 12- بررسی علل مبارزه کردهای سوریه علیه دولت بشار اسد.
مشاوره پایان نامه های ذیل در مقطع فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه یاسوج. 1- جنگ نرم
و ...

PDF: پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با ...

8 مارس 2017 ... ﭘﺮﺳﺶ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق ... ﻟﯿﻨﮏ: http
://free.infofiles.ir/object-37134/description. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ. ﻋﺮاق. ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر : ... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮑﯽ ﻋﺮاق و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای... 80.

تاثیر روند دولت - ملت سازی عراق بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی ...

(عربستان سعودی) به عنوان یکی از تاثیر گذارترین کشورهای عربی در- محیط
امنیتی جمهوری اسلامی ایران -شاهد تاثیرات جدی و مهمی از سوی تحولات عراق بوده است و
هر گونه واکنش و رویکرد این ... در پایان نیز تاثیرات رونددولت - ملت سازی در عراق
جدید بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
می گیرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران - کپنهاگ مصاحبه ها و سخنرانی ها -93-92

گیلزبرگ: در حال حاضر، دولت ایران ازدولت عراق به شدت در مقابل این خطر حمایت می
کند. در ایالات متحده بحث بر سر نوع کمک به منظور مبارزه با نیروهای ضد تمدنی که
بخش هایی از عراق را در کنترل گرفته اند در دست بررسی است. سوال این است. رویکرد
دولت جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، به سوی یک اتحاد نظامی با ایالات متحده
برای ...

ترکیه؛ مبارزه با تروریسم یا بازگشت به تاریخ کودتا؟ - BBC Persian

30 جولای 2015 ... حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات اخیر اکثریت را در پارلمان ترکیه از دست داد.
پس از اعلام حزب جمهوری دموکراتیک خلق برای آمادگی ائتلاف با حزب حاکم برای
تشکیل دولت جدید، آینده تحولات سیاسی ترکیه را چگونه پیش بینی می کنید؟
بمباران مواضع پ ک ک توسط ارتش ترکیه و اعلام امکان پذیر نبودن مذاکرات ...

جنبش‌های اسلامی ترکیه - راسخون

تجدید حیات اسلام و ظهور جنبش‌های اسلامی، یکی از مهم‌ترین پدیده‌های سیاسی – اجتماعی
جهان قرن اخیر بوده است که با فعالیت اخوان‌المسلمین در مصر شروع و با پیروزی نهضت
... ماهیت مذهبی و اسلامی دولتی که پس از انقلاب به دست مردم ایران ایجاد شد، در اعتماد به
نفس و خودآگاهی اسلامگرایان ترکیه بسیار مؤثر بود؛ زیرا حاکمیت دینی در ایران، ...

آغاز دوران جدید در روابط ترکیه و ایران؟ - İRAM Center | مركز مطالعات ...

سیاست ترکیه در بی طرفی فعال در جنگ ایران و عراق، نقش مهمی در این امر ایفا کرد.
به ویژه اینکه، به همت تلاشهای تورگوت اوزال، روابط اقتصادی رو به بهبود گذاشت.
اگرچه "کودتای 28 فوریه" در ترکیه منجر به بحران شد و طی آن ارتش در سال ١٩٩٧م دولت
اسلام گرای وقت را مجبور به کناره گیری نمود، روابط با ایران کلا مثبت باقی ماند.

جنگ نیابتی روسیه و ترکیه در قره‌باغ/ آیا پوتین و اردوغان انتقام ...

9 آوريل 2016 ... هم جواری این کشور با دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران هم موضوع مهمی ست. از طرفی
سیاست های دولت اذربایجان در تعاملاتش با ترکیه و کشورهای غربی موجب نگرانی
هایی برای روسیه شده است ، با این حال مسکو تا به امروز سعی کرده روابط خود را با
باکو به شکلی حفظ کند که از بریدن کامل این کشور از مسکو و نهادهای اوراسیای ...

پژوهش های روابط بین الملل - مقالات آماده انتشار

تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس (1391-1384).
دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، .... تغییر هویت دولت در مصر و تحول سیاست خارجی این
کشور؛ مطالعه موردی مساله فلسطین و بحران سوریه. دوره 7، شماره 23، بهار .... عوامل موثر
بر دگرگونی روابط روسیه با آمریکا در دوره «دمیتری مدودیف». دوره 5، شماره 18،
زمستان ...

اعضای تحریریه - فصلنامه مطالعات ملی

27 مه 2015 ... 7- تاریخ سیاسی- اقتادی عراق. 8- خلیج .... 31- بررسي سياستهاي امارات متحده عربي
نسبت به جزاير سه گانه جمهوري اسلامي ايران،. 32- قوميت وسازماندهي سياسي فضا. مورد
شمالغرب ايران،. 33- تحليل ظرفيتهاي ... 48- تببين عوامل موثر در مكانگزيني
پايتختها در ايران باستان، با اشاره به تاثيرات آن در تكوين هويت ملي؛.

ایران و سیاست خارجی مصر - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و ...

8 نوامبر 2017 ... این مقاله، در صدد است با بهره‌گیری از نظریه واقع‌گرایی نوکلاسیک و روش تحقیق
توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهند که راهبردهای سیاست خارجی مصر در دولت
السیسی چه تأثیری بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه‌ خواهد داشت؟ جمهوری
مصر با کودتای سال 1952 گروه ملی‌گرایان اصلاح‌طلب «افسران آزاد» به ...

اصل مقاله (553 K) - پژوهشنامه انقلاب اسلامی - دانشگاه بوعلی سینا

این رو، مقاله حاضر به مقایسه رویکرد جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به نقش مردم در
خاورمیانه می پردازد. سؤال اساسی این ... حرکتهای انقلابی در گفتمان سیاست خارجی
آمریکا با دریافت برچسب کمونیستی نفی و طرد می شد. (سلیمانی، ۱۳۹۱: ... و حمله
آمریکا به عراق در دهه ۱۹۹۰ را آغاز سیاستهای جدید آمریکا در قبال منطقه، پس از تحولات.
نظام بین ...

ترکیه و کردها؛ از رویارویی تا همکاری راهبردی | وب سایت شخصی ...

9 سپتامبر 2014 ... گفتگوی "ایرنا" با بنده در خصوص بررسی سیر تحولات ترکیه در سیاست داخلی و
خارجی اش در قبال "مساله کرد". .... *پاسخ: در طول سده گذشته، دولت ترکیه مساله کرد و
پررنگ شدن آن در قلمرو خود و نیز سه کشور ایران، عراق و سوریه را یک تهدید جدی امنیت
ملی علیه خود قلمداد می کرد؛ از این رو آنکارا در تلاش بود با در پیش ...

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت ...

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در
قبال دولت جدید عراق مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای
۲۱۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله عوامل موثر بر
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
نمایش ...

سیاست خارجی ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی - پایگاه اطلاع رسانی ...

دولت حاكم ایران نفت را فقط بعنوان یك مسأله اقتصادی می‌دانست و به هنگام تحریم
صدور نفت از جانب اعراب به كشورهای غربی شركت نداشت و در مسأله‌ای تجاوز اسراییل و
اشغال .... سیاست خارجی ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی ایران و عراق با رژیم سلطنتی
هر دو عضو پیمان بغداد و در اختیار غرب بودند و با وجود اختلاف دیرین مرزی برخوردی ...

حزب عدالت و توسعه در رویای احیای عثمانی است - دیپلماسی ایرانی

23 ژانويه 2016 ... مواضع آنکارا در قبال تجاوزات سعودی به یمن یکی از مصادیق آشکار این همگرایی بوده
است که با موضع گیری های اخیر دولت ترکیه در حمایت از تحرکات خصمانه سعودی علیه
جمهوری اسلامی ایران اوج گرفته است. به نظر می رسد که برای تحلیل و رمزگشایی
تحرکات آنکارا در زمین روابط با اعراب، از خصومت با سوریه و عراق تا ...

بازنمود ماهیت منطق‌ حاکم بر کنشگری ایران و عربستان در بحران یمن

نوشتار حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر تقابل این دو کشور را در بحران یمن مورد
بررسی قرار دهد. دستاوردهای این نوشتار نشان می‌دهد که بر اساس نظریه ‌سازه‌انگاری،
انگاره‌های هویتی دو کشور ایران و عربستان، جهت‌دهنده سیاست خارجی آن‌ها در یمن است.
ازاین‌رو به دلیل برداشت‌های عینی و ذهنی متفاوتی که هریک از آن‌ها نسبت به محیط
پیرامونی خود ...

کردها و شکل گيري دولت مرکزي در ايران-ويرايش دوم - سام قندچی

تا آنجا که به موضوع ایجاد دولت کردستان بزرگ مربوط میشود، معتقدم که حتی اگر
کردها از ایران، عراق، ترکیه، سوریه، و غیره جدا شوند، جداً شک دارم که کردها بتوانند *
یک* دولت ..... مالکیت عشیرتی که تضعیف شده بود با فروپاشی دولت رضا شاه و
سیاست جدید انگلستان در سالهای 1320-32 که تقویت دوباره عشایر را برای سرکوب
جنبش ...

عناوین پژوهش ها - پژوهشهای کاربردی برون مرزی

6 دسامبر 2014 ... شهربانو دولت پور. آذر 87. 129. بررسی سیاست ها و مواضع آمریکا در قبال فعالیت های
هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی. معصومه جوشقانی ثانی. دی 87 ...
طالبان در افغانستان: فرصت ها یا تهدید. شهربانو دولت پور. تیر 90. 165. رویکردهای
منطقه ای جدید ترکیه به ویژه در خصوص روابط با رژیم صهیونیستی.

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت ...

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در
قبال دولت جدید عراق مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای
۲۱۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله عوامل موثر بر
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
نمایش ...

ترکیه و کردها؛ از رویارویی تا همکاری راهبردی | وب سایت شخصی ...

9 سپتامبر 2014 ... گفتگوی "ایرنا" با بنده در خصوص بررسی سیر تحولات ترکیه در سیاست داخلی و
خارجی اش در قبال "مساله کرد". .... *پاسخ: در طول سده گذشته، دولت ترکیه مساله کرد و
پررنگ شدن آن در قلمرو خود و نیز سه کشور ایران، عراق و سوریه را یک تهدید جدی امنیت
ملی علیه خود قلمداد می کرد؛ از این رو آنکارا در تلاش بود با در پیش ...

بررسی روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق

17 ا کتبر 2012 ... از روزهای اول استقرار نظام سیاسی جدید در عراق و به وجود آمدن منطقه اقلیم کردستان،
فرصت مناسبی برای فعالیت تجار و شرکت‌کنندگان ایرانی فراهم شد. اولا سیاست
دولت مرکزی عراق و همچنین اقلیم کردستان به دنبال تقویت روابط با ایران بود، چرا که
این اعتقاد وجود داشت که این روابط برای طرفین منافع فراوانی دارد.

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت ...

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در
قبال دولت جدید عراق مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای
۲۱۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله عوامل موثر بر
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
نمایش ...

مجموعه ای از صدها طرح متنوع از کابینت های آشپزخانه - تندیس خیال

14 ساعت قبل ... ... دریافت فایل عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای
ترکیه در قبال دولت جدید عراق – پرداخت و دانلود آنی · فایل مدلسازی تغییرپذیری
مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده
برای کربن سیاه · خرید و دانلود مقاله باریجه · دانلود بررسی تاثیر ...

پروژه کامل حل معادله هدایت حرارتی پایا برای میله و دیوار با زبان فرترن، متلب و سی پلاس به صورت کامل به همراه توضیح

برنامه نویسی با گوشی موبایل! C / C++

مقاله در مورد جرم و عوامل ایجاد ان

دانلودمقاله بررسي کامل سياست سرمايه در گردش فرمتdoc

دانلود پاورپوینت خونگيري وريدي- 24 اسلاید

کد متلب پیدا کردن ریشه معادله با روش سکانت

دانلود سورس کد حركت اسبي در صفحه شطرنج به زبان سی پلاس پلاس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار مصرف کننده

نرم افزار آرشیو اسکریپت های HTML

کتاب جامع ماهی های جهان -آخرین ویرایش