دانلود رایگان


شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان شناخت مولوی و شمس تبریزی

دانلود رایگان شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي
قالب بندی :word
تعداد صفحات: 37

محتویات
شناخت مولوي و شمس تبريزي
مروري بر مقاله‏هاى:
شمس به روايت شمس و شمس در اشعار مولانا
در گشت و گذار بر نامه‏ها و مقاله‏ها، به دو مقاله برخوردم كه هر چه بيشتر تأمل كردم آن‏ها را از مباني و روش‏هاي منطقي اهل بحث و استدلال دورتر يافتم، به گونه‏اي كه با اطمينان بايد گفت: "اگر نويسنده محترم آن مقالات، فرصت تحقيق و مطالعه كافي براي شناخت درخور مشايخ تصوّف و عرفان، و سير در ادّعاهاي بى‏جاي ايشان مى‏داشت، و بار ديگر به تأمل بر ديدگاه خود مى‏نشست، از چاپ و نشر نوشته خويش صرف‏نظر مى‏كرد".
مقاله‏هاي مورد نظر، يكي از مشايخ تصوف و عرفان "شمس تبريزى" را ـ كه راه و اعتقادي جدا از شاه‏راه هدايت عقل و قرآن و اهل بيت عليهم‏السلام دارد ـ بر عرش سلطنت و ابهت و جلال و عظمت خورشيد جان‏فروزي نشانده است كه شمسِ گيتى‏فروز فلك، شمع مرده ايوان "نورٌ علي نور" او هم به حساب اندر نيست. آنچه بر شگفتي مى‏افزايد اين است كه مجله چاپ كننده مقاله معترف است كه نظريؤ ارائه شده در آن نوشته، چنانچه از طرف غير شخص مؤلف آن ـ كه مجتهد معرفي شده‏اند ـ ابراز مى‏شد به چاپ و نشر آن اقدام نمى‏كرد!! اين مطلب ظاهرا تصريح در اين معناست كه مجله با سابقه‏اي چون كيهان فرهنگي روش علمي و برهاني را كنار نهاده و بجاي تأمل در اتقان و استحكام استدلالات، توجه را به فرد و عناوين علمي معطوف داشته و شخصيت نويسنده را مورد توجه قرار مى‏دهد و اين موردي است كه با كمال احترام بايد گفت: جاي گلايه دارد!
باري متحير ماندم، گر چه در پاسخ هر يك از دليل‏هاي ابراز شده در مقاله، ده‏ها دليل قطعي و روشن وجود دارد، اما بر آن شدم كه از همه آن‏ها چشم بپوشم، چرا كه در اين نگاه گذرا بيشتر به ضروريات و مسلماتي اشاره مى‏كنيم كه بيان ادله آن جز تضييع وقت چيزي ديگر نخواهد بود. مقاله‏هاي مورد اشاره بر اين ادعاست كه:
"شمس تبريزى"، معشوق و معبود و پير و مرشدِ ملا محمد بلخي رومي مشهور به "مولوى"، در كلمات خود و مريدش داراي اوصافي نمايانده شده است كه بر اساس آن مى‏توان گفت: شخصِ او كسي جز امام زمان شيعيان نيست، و اي بسا كه پيرِ صوفي قونيه خدمت مولاي انس و جان و ولي كون و مكان رسيده، و او را "شمس تبريز" نام نهاده باشد!!
نويسنده محترم مقاله، بر خلاف روش شايسته اهل تحقيق و پژوهش ـ كه سخن هيچ كس را به صرف ادعاي خودش نمى‏پذيرند ـ دليل مدعاي خويش را اين مى‏شمارند كه: "شمس تبريزى" در كلمات خودش، و دلداده شوريده‏اش ملامحمد بلخى، داراي مقاماتي دانسته شده است كه آن مقامات، اختصاص به امام زمان شيعيان داشته، و جز او كسي ديگر نتواند بود!
خدايان، و خدا آفرينان!!
چنانچه مؤلف محترم مقاله فوق، اندكي تأمل نمايند تصديق خواهند كرد كه اگر اين دليل ايشان پذيرفته شود ـ يعني سخن هر كسي بدون برهان و به صرف ادعاي خودش مورد قبول واقع شود ـ بايد به راحتي بتوان پذيرفت كه: "فرعون" هم خداي جهانيان است، زيرا فرعون نيز در ادعاي خويش، خود را داراي مقامي دانسته است كه جز بر خداي جهانيان تطبيق نمى‏كند!! و البته از دنباله اين صف، "نمرود" و ساير مدعيان خدايي هم در خواهند رسيد! به راستي اگر كسي داراي چنين منطقي باشد و بپذيرد كه "پير محمد" فرزند "ملك داد" تبريزى، طفل دبستان درويشي "ابوبكر سلّه باف" امام زمان باشد، آيا با همين برهان، فرض پذيرش فرعون و نمرود به عنوان خدا برايش مشكل خواهد بود؟
همچنين آيا نمى‏توان بر مبناي چنين استدلالي ادعا كرد كه: "مسيلمه كذّاب" ، و سجّاح ، و "احمد قاديانى" و "ميرزا على‏محمد شيرازى" و "ميرزا حسين‏علي بهاء" و ساير مدعيان دروغين نبوت و رسالت نيز پيامبران الهي بوده‏اند؟ زيرا تمامي ايشان مدعي مقاماتي بوده‏اند كه بر پيامبران تطبيق مى‏كند. بلكه برخي از ايشان را بايد هم خدا و هم پيامبر و هم امام دانست، چه اينكه ايشان روزي مدعي امامت و روزي مدعي نبوت، و ديگر روز مدعي الوهيت، بلكه گاهي هم خود را "خداي خدايان" دانسته‏اند!!
و نيز بر مبناي چنين منطقي آيا نمى‏توان گفت كه:
معاويه و يزيد و ساير خلفاي غاصب حقوق امامان معصوم عليهم‏السلام ، امامان شيعه، و وارثان مقام رسول‏اللّه‏ صلي الله ‏عليه ‏و‏آله بوده‏اند؟ زيرا همگي ايشان مدعي مقاماتي بوده‏اند كه اختصاص به امامان شيعه دارد!!
ادعا، دليل؟!
مؤلف محترم مقاله مزبور تا آنجا پيش رفته‏اند كه بر اساس ادعاهاي شمس تبريزي در مورد خودش، او را "عين حق" دانسته، و مطالبه هر گونه دليل و برهان از او را نابجا شمرده‏اند!! در حالي كه روشن است شيعيان بر اساس حكم قطعي عقل، و مطابق با فرموده زيبا و دل‏نشين خداوند متعال: ـ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين : "اگر راست مى‏گوييد، برهان خود را بياوريد" حتي امامت امامان خود را هم بدون برهان قاطع نپذيرفته‏اند، و هيچ‏گاه سرگشته و مسحور ادعاهاي خالي از برهان مدعيان دروغين مقامات اولياي حقيقي خداوند متعال نبوده‏اند.
اصولاً بايد دانست كه: پذيرش ادعاي نبوت و امامت، جز بر اساس برهان معقول نيست، و هر گونه توهمي بر خلاف اين مطلب، نادرست بوده؛ و چنانچه به قرآن و مكتب وحي نسبت داده شود، ناشي از سوء فهم معناي آموزه‏هاي مكتب وحي خواهد بود.
گرچه ما هرگز از خود انتظار نداريم كه حتي پايين‏ترين درجات مقامات امامان شيعه را چنانكه هست بشناسيم، ولي اي كاش تمامي دوستان آل ‏اللّه‏، حداقل نسبت به مشايخ و پيران و اقطاب اهل تصوف و عرفان ـ كه خطرناك‏ترين سدّ راه هدايت‏گران آسمانى‏اند ـ معرفت صحيحي داشتند، و مى‏دانستند مقامات و مراتبي كه در مقاله مورد اشاره نشانه "امام زمان بودنِ" شمس تبريزي شمرده شده است، چيزهايي است كه پيوسته صوفيان و درويشان و عارفانِ مخالف اهل بيت عصمت عليهم‏السلام ، فراتر از آن را به اقطاب و پيران و مشايخ خويش نسبت داده‏اند، تا بر اساس آن بتوانند به معارضه با اولياي حقيقي خداوند آمده، و صحنه سرخ كربلا را بر صفحه تاريك نوشته‏هاي خويش در مورد تمامي معصومين عليهم‏السلام تكرار كنند، تا آنجا كه حق و باطل به هم آميخته، و به طور كلي نام و نشاني از خاندان نبوت و شؤون عصمت باقي نماند.
البته هر كسي مى‏داند كه مقتضاي چنين نقشه‏هاي شومي براي نابود كردن سعادت جامعه انساني اين است كه ايشان، پاي از گليم خويش فراتر برده، و به صراحت مدعي مقامات اولياي الهي باشند، نه اينكه خود را افرادي عادي دانسته، به عجز و جهل خود اعتراف كنند!! (گر چه بسا ملحدين و كفاري كه اصلا با شؤون اولياي معصوم الهي كاري نداشته، و در عين بى‏ديني و هوس‏راني خود هرگز به معارضه و مبارزه با اولياي خداوند برنخاسته باشند، اما اين سرسلسله‏هاي تحريف عقايد و معارف انسان‏هاي بى‏پناه، مقامات اولياي حقيقي خداوند را به خوبي شناخته، خود را همطراز ايشان، و گاهي بالاتر از آنان دانسته‏اند، و با ادعاهاي نابجاي خود، تشنگان هدايت را از سرچشمه زلال علوم آسمانى، و آستان قدس ابواب رحمت خداوند، به كوير خشك انديشه‏هاي خودساخته، و كوره‏راه سلوك‏هاي خويش پرداخته كشانده‏اند. كه اگر اينان نبودند چه بسيار كساني كه مسير هدايت الهي را به خوبي يافته، و به فلاكت در زندگي دنيا، و عذاب ابدي در نشئه آخرت گرفتار نمى‏شدند).
اينك آيا شگفت نيست كه همين اكاذيب و ادعاهاي واهي آنان، دليل الوهيت و نبوت و امامت آنان در شمار آيد؟!!
استثناي بى‏جا
"پير محمد ملك‏داد" ، نه اولين و آخرين كسي است كه از اين ادعاهاي نابجا داشته است، و نه، تنها كسي بوده است كه در آن محيط صوفى‏پرور و جامعه بى‏بند و بار (كه شواهد آن را نشان خواهيم داد)، با ادعاهاي واهي خود ماهيت منحرف و دور از دين و برهان خويش را نمايانده است، و چنانچه ممكن باشد او را امام زمان شيعيان قلمداد كرد، بايد اعتقاد داشت كه تنها در همان زمان، ده‏ها امام زمان براي شيعيان وجود داشته، و ـ العياذ باللّه‏ ـ در طولِ زمان، امام زمان شيعيان در كسوت پيري و درويشي مشايخ و اقطاب بى‏شمار تصوف و عرفان ، پيوسته مردم را به سوي "ادعاي خدايى" و" جبر و نفي اختيار" و "تشبيه ذات خداوند به مخلوقات " و "استهزا كردن تعزيت و سوگواري سالار مظلومان" و "رقص" و "غنا" و "سماع" و... (چنانچه شواهد آن را بيان خواهيم كرد) دعوت مى‏كرده است!!
على‏رغم تبليغات گسترده و توخالى‏اي كه در مورد عرفان و تصوف انجام مى‏گيرد، و عموم مردم آن‏ها را بدون تأمل و تفكر مى‏پذيرند، كساني كه حقيقت هر مكتب و آييني را از متون دست اول آن جست و جو مى‏كنند، و از نزديك با اعترافات و نصوص صريح عرفا و متصوفه سر و كار دارند، و فريفته انديشه‏هاي بزك شده به ظواهرِ آيات و رواياتِ بى‏ربط به مدعاهاي خلاف عقل و دين ايشان نمى‏شوند، به خوبي مى‏دانند كه: تصوف و عرفان، معجوني است كه نتيجه زحمات و رياضاتِ غير معقول، و پيوندها و ارتباط‏هاي مرموز با نيروهاي جنيان و شياطين، و سحر و جادو و طلسمات و تسخيرات، و تلقينات و توهماتي است كه در گذر تاريخ، مرتاضان و جاه‏طلبان و خيال‏بافان ـ چه مسلمان باشند و چه غير مسلمان، و چه مؤمن باشند و چه هندو و بى‏دين و كافر و ملحد ـ در مقابله با سيره انبيا و رهبران الهى، به چنگ آورده‏اند، و با به نمايش گذاشتن كارهاي عجيب و غريب و عوام‏فريبي كه محصول طبيعي آ ن اعمال و رياضات است، عموم مردم را فريفته خود ساخته‏اند.
شناخت مولوی و شمس تبریزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SHAMS شمس - سخن شمس SHAMS Lifes (showing 1-20 of 20)

20 discussion posts. f. said: «سخن شمس»، آئينه شخصيت پيچيده دوزيستي، ...
Home · My Books ... Oct 26, 2007 03:37PM ..... لزوم «زندگاني دوباره»، براي «
شناخت مردمان»، همزمان با «سعدي»، تا اندكي پيش از وي، ..... http://www.mibosearch.
com/word.aspx?w. .... "در گرم بازار اين واعظ و مدرس محترم بود که ناگهان شمس تبريز
فرارسيد.

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ‌القرآن

شناخت معانی و مفاهیم مفردات قرآن یا کلمات تازه و دور از ذهن، و تعلیم آنها از قرن اوّل
شروع شده ... (1) قاضی ابن خلکان می‌نویسد: حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللّه اصفهانی،
صاحب ..... نقل می‌کند که خلیفه دوّم بارها گفت: «علیّ اقضانا» ترجمه مفردات، ج‌1، ص:
37 ...... آثارش: (تفسیر الکشّاف عن حقیقه التّنزیل، که در کشف الظّنون- چندین صفحه
در ...

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي, پژوهشی در عرفان, <-BlogAbout-> ... آن
بتوانند به معارضه با اولياي حقيقي خداوند آمده، و صحنه سرخ كربلا را بر صفحه
تاريك نوشته هاي خويش در ..... واصلان را نيست جز چشم و چراغ از دليل و راهشان باشد
فراغ[37].

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه – گوگل فایل

عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي قالب بندی :word تعداد صفحات: ۳۷ محتویات
شناخت مولوي و شمس تبريزيمروري بر مقاله هاى:«شمس به روايت شمس» و «شمس در
اشعار ...

ضرب‌المثل‌های فارسی - ویکی‌گفتاورد

این صفحه دربرگیرندهٔ ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات، کنایه‌ها و گفتارهای زبانزد فارسی
است. ..... «خدا خر را شناخت، شاخش نداد.» «خدا داده بما مالی، یک خر .... (پای ما لنگ است و
منزل بس دراز) حافظ; «دست ننت درد نکنه.» «دست و ..... «نرمی ز حد مبر که چو دندان مار
ریخت// هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش» صائب تبریزی; «گذر پوست به دباغخانه
می‌افته.

اشعار و متون ادبی زیبا - نسخه قابل چاپ - کافه کلاسیک

14 نوامبر 2010 ... من از مولوی ممنونم که بر خلاف شمس تنها ،بال در بال چند روح معراجی و .... مرحوم که زمانی
این فیلم را در سینما دیده بوده آنرا بدین نام می شناخت ) ... در یکی از این دیالوگها
بیتی بس زیبا از شاعر ارزنده جناب (( مجذوب تبریزی )) نقل میشد و من بیت مذکور
...... در آن زمان این مجله صفحه ای داشت به نام " دختر شعر من " ( و در مواردی که ...

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه – گوگل فایل

عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي قالب بندی :word تعداد صفحات: ۳۷ محتویات
شناخت مولوي و شمس تبريزيمروري بر مقاله هاى:«شمس به روايت شمس» و «شمس در
اشعار ...

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... asman abri جمعه, 1387/10/06 18:51:37 ..... از میان 33 صفحه کلیدی که برای این
آزمایش پاکسازی شد، 4 عدد دارای پتانسیل ..... آیا می‌دانستید که اصل و نسب برخی از
واژه‌ها و عبارات مصطلح در زبان فارسی در ...... خسرو شکیبایی متولد فروردین ۱۳۲۳ در
خیابان مولوی تهران. ...... نه کسی تشویق کرد، ونه کسی او را شناخت.

دیوان حافظ - کتاب یاب

یکشنبه 1 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 01:37 ق.ظ ... عنوان اثر : کلیات شمس تبریزی(دیوان
کبیر) موضوع : مجموعه اشعار شورانگیز عرفانی ... صفحه ی جدید بر روی download ...
یکی تسلط کامل و مطالعه دقیق اصل منابع و شناخت پیچیدگی‌های زبانی متون دست ....
کتاب دیوان حافظ را با فرمت ورد (word) و به صورت زیپ شده با حجم ۳۰۹ کیلوبایت.

فیلم کامل سکس حاج آقا گلستانی با دو زن و سه فرزند و این خانم با شوهر ...

حافظ. منبع ..... حق و باطل واقعی رو شناخت و در صورت تمایل و دونسته در خدمت حق یا
باطل باشه و اگه شخص ...... .37 سرويس‌هاى رايگان ايميل معمولاً جلوى ارسال فايل‌هاى با
حجم بالا رو مى‌گيرند اما اين سايت .... آخرین نوشته صفحه فیس بوک عسل بدیعی چه
بود? ...... بازی دوستانه فوتبال بین تراکتور سازی تبریز و تیم تجزیه طلب قره
باغ !

مولوي در عرفان ايران - مجموعه مقالات - Sufism.ir

آﻳﻴﻨﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﺳﺖ/ ا@ﮔﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي ﺑﻮد, ﺑﺪان واﺳﻄﻪ ﺑﻮد ﻛÇﻪ او .... /37ì1 Ç 37ì0 ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ,
اﺑﻴﺎت /1 .... ﺑﻴﻨﺶ, ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴ ﻲ و رأي و ﺗÇﺪﺑﻴﺮ و اﺟÇﺘﻬﺎد ﺷÇﺨﺼﻲ ..... اوÁ : اﻧﺘﻬﺎي
داﺳﺘﺎن در ﺻﻔﺤﺔ 73ê ﻣﻨﺎﻗﺐ@اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه 7êê ذ@ﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ/ ﺛﺎﻧﻴH: آن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ در
ﻣﻨﺎﻗﺐ آﻣﺪه, ﻋﻴﻨH ﺑﺎ ...... ازﭘﻴﺮوان ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨ ﺖ, و ﺟﻤﻌﻲ او را ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

اشتباه مهمی که اغلب برندها مرتکب می‌شوند در واقع عدم شناخت بازار هدفشان قبل از ....
ابراهیم صاحب الزمانی تبریزی که یکی از خوبان بود از سوی آن جناب دستور داشت .....
سالگرد شهادت لطفا روی سایت قرار گیرد سپاس قسمت ایثار و شهادت صفحه ٢٨ ......
1393/02/02, محمد موجودي, ۞ آیا می‌دانستید که اصل و نسب برخی از واژه‌ها و عبارات
مصطلح.

کتابهای رسیده تا پایان خرداد 94 - دفتر انتشارات کمک آموزشی رشد

37, آبرنگ, آموزش قرآن, اعتمادي‌نژاد، صديقه, تهران ..... 333, آموخته, شناخت و تقويت
مهارت‌هاي حركتي در كودكان (با تأكيد بر كودكان كنش‌ پريش، بيش‌ فعال، اوتيسم و
ساير .... 429, آيدين/ يانار, نگاران ضمير امثال و حكم غزليات شمس, محمدي، رفيقه,
تبریز ..... 745, اميركبير: كتاب‌هاي جيبي, نشاني و چند داستان ديگر, مولوي، ريحانه,
تهران.

تحقیق در مورد جهان اسرار آمیز فضا دنیای ستارگان 60 ص - دانش فایل

پاورپوینت در مورد شناخت رفتار ... DOC ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه :
93 صفحه قسمتی از متن . ... نما 34 شکلهای گوناگون ماه 37 خورشید و ماه ناپدید می شوند
38 ستارگان چشمک زن 40 نامگذاری ... تحقیق در مورد مولوی و شمس تبريزي 10ص ...

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي, پژوهشی در عرفان, <-BlogAbout-> ... آن
بتوانند به معارضه با اولياي حقيقي خداوند آمده، و صحنه سرخ كربلا را بر صفحه
تاريك نوشته هاي خويش در ..... واصلان را نيست جز چشم و چراغ از دليل و راهشان باشد
فراغ[37].

مولانا جلال الدین بلخی به روایت مولانا شمس الدین تبریزی - خانه مولانا

شناخت این مرد کار سهلی نیست؛ او دریای بیکرانی از آموخته ها و تجربه هاست، جهانی از
اسرار و ابهام است. ... «این مردمان می گویند که ما شمس الدین تبریزی را دیدیم .

مولانا | عشق | Pinterest

Shams al Tabrizi quote ... The 40th rule of love by Shams Tabrizi ..... ‌مولانا ○ #
مولانا #مولوي #مولوی #rumi آن‌کس که تُرا شناخت جان را چه کُند، فرزند و عیال و خانمان را
...

مرجع دانلود کتاب

تعداد بازدیدها : 9389; شناخت دنیای مردان و زنان ..... هم اکنون می توانید برای اطلاع از
جدیدترین کتاب های گویای منتشر شده به صفحه ی ... غُلامحُسین ساعِدی معروف به
گوهرمراد متولد شنبه ۱۳ دی ۱۳۱۴ در تبریز یکی از .... 37. بازدید: 35811; تاریخ: جمعه،
26 ارديبهشت ماه، 1393; موضوع: رمان .... دانلود کتاب دیوان شمس - مولانا جلال الدین محمد
مولوی.

پژوهشنامه سال 1388 - دانشگاه پیام نور

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻫﻔﺖ. ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ. ي. ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﭘ. ﻴ. ﺎم ﻧﻮر. 1. ﻃﺮح. ﻫﺎ. ي.
ﺗﺤﻘ. ﻘﺎﺗﻴ. ﻲ .... 37. دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ. 2. ﻛد. ﺘﺮ اﻧﻮري و د. ﻛ. ﺘﺮ ﻋﺎﻟﻲ. زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. 3/5/88. 38
..... ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي اﻗﺘــﺼﺎدي در ارﺗﻜــﺎب. ﺟـﺮاﻳﻢ ﺗﻮﺳـﻂ اﻃﻔـﺎل زﻳـﺮ. 18. در. زﻧﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ. ﮔﺮﻧﺖ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي
...... اﺻﻔﻬﺎن. 14/8/88. زﻫﺮا ﻛﺎﻇﻢ ﭘﻮر. 14.950.000. 180. ﻋـﺸﻖ و دوﺳـﺘﻲ د. ر آﻳﻴﻨـﻪ ﻣﺜﻨـﻮي. ﻣﻮﻟﻮي.

نامه ی محمد نوری زاد به امام علی(ع)

20 سپتامبر 2016 ... گمانم بر این رفت که این واژه ی مصطلح در مباحث فقهی و اصولی را ایشان با شما .....
اگر فرهنگ امثال مولوی و شمس تبریزی در این کشور حاکم شود دیگر نه از این مؤسسات
.... كه وعده هاى دروغ آيت الله خمينى را ياد آور مى شوند در همين صفحه نگاه كنيد: ... چه،
ايشان اگر اينها را مى شناخت و ارزش آنها را مى دانست، اين دو گوهر گرانبها ...

آیا شنیده‌اید معلمی به صورت شاگردش لگد بزند؟! - سایت خبری تحلیلی ...

27 فوریه 2015 ... ... لااقل 20 سال از شما کوچکتر حق خودتون میدونید نباید از شناخت مسئله و ...... 37.
پاسخ. لطفا کشته شدن یک معلم بروجردی توسط دانش آموز رو هم بررسی کنید! ..... آقای
معلم، تو که بیست بار تا پائین این صفحه حرفت را تکرار کرده ای خجالت بکش. ......
شمس علی. |. Iran, Islamic Republic of. |. ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸. 27. 12.

پایان نامه ها - صفحه 791

23 جولای 2016 ... پروژه پايان نامه زندگي حضرت مولانا با word دارای 65 صفحه می باشد و دارای ... اوائل،
این اسم از طرف شمس الدین تبریزی و سلطان ولد و کسانی که مولانا را دوست ..... خاص
قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. ...... پروژه
تحقيق رابطه حرمت ‌خود بر همدلي نوجوانان با word دارای 37 صفحه می ...

پایان نامه و مقالات دانشجویی

گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای كار در 59 صفحه ورد قابل
ویرایش ..... www.mihantahghigh.ir/omran.htm ذخیره شده مشابه 37 - افزایش کارایی
رویه های ...... شناخت منفی دیدگاه های نظری دلزدگی زناشویی دیدگاه شناختی 2-1-6-1.
...... مولانا در دوری شمس تبریزی ناآرام شد و روز و شب به سماع پرداخت و حال آشفته‌اش در
شهر ...

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ‌القرآن

شناخت معانی و مفاهیم مفردات قرآن یا کلمات تازه و دور از ذهن، و تعلیم آنها از قرن اوّل
شروع شده ... (1) قاضی ابن خلکان می‌نویسد: حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللّه اصفهانی،
صاحب ..... نقل می‌کند که خلیفه دوّم بارها گفت: «علیّ اقضانا» ترجمه مفردات، ج‌1، ص:
37 ...... آثارش: (تفسیر الکشّاف عن حقیقه التّنزیل، که در کشف الظّنون- چندین صفحه
در ...

SHAMS شمس - سخن شمس SHAMS Lifes (showing 1-20 of 20)

20 discussion posts. f. said: «سخن شمس»، آئينه شخصيت پيچيده دوزيستي، ...
Home · My Books ... Oct 26, 2007 03:37PM ..... لزوم «زندگاني دوباره»، براي «
شناخت مردمان»، همزمان با «سعدي»، تا اندكي پيش از وي، ..... http://www.mibosearch.
com/word.aspx?w. .... "در گرم بازار اين واعظ و مدرس محترم بود که ناگهان شمس تبريز
فرارسيد.

کتابهای رسیده تا پایان خرداد 94 - دفتر انتشارات کمک آموزشی رشد

37, آبرنگ, آموزش قرآن, اعتمادي‌نژاد، صديقه, تهران ..... 333, آموخته, شناخت و تقويت
مهارت‌هاي حركتي در كودكان (با تأكيد بر كودكان كنش‌ پريش، بيش‌ فعال، اوتيسم و
ساير .... 429, آيدين/ يانار, نگاران ضمير امثال و حكم غزليات شمس, محمدي، رفيقه,
تبریز ..... 745, اميركبير: كتاب‌هاي جيبي, نشاني و چند داستان ديگر, مولوي، ريحانه,
تهران.

مولانا جلال الدين محمد بلخي ( مولوي ) [آرشيو] - P30World Forums ...

3 ژانويه 2007 ... مولانا جلال الدين محمد بلخي (مولوي) * ارسال شد به سايت P30 § شماره ي ... بعد تحت
ارشاد درويش قلندري بنام شمس الدين تبريزي درآمد واز سال ...... 27-06-2007, 08:37
...... حاج اسمعیل خان احمد دولابی در صفحه ۴۷ کتاب مصباح الهدی خویش فرموده اند: ....
مولانا می گوید شناخت لطف در جامه لطف و شناخت قهر در جامه قهر از عموم مردم ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 ... صفحه ... دیگر. عنوان. سایت. عکس. کار. اما. تهران. برنامه. نظر. واقع. ای. صورت ......
منفی. تقریباً. شناخت. شوید. برقرار. بزرگتر. ثانیه. دشت. حافظ. محور. عین .....
مبنای. ميكند. مشاغل. روحانی. ترکیبی. سفارت. کارگر. دراز. منطق. شمس. پسران .....
تبریزی. انگلیسی،. مهرماه. الفبای. یابد. بنیانگذار. پیکر. مداوم. کمیاب.

كتابهاي رايگان فارسي - خوش آمديد

قصه امير ارسلان نامدار-محمد علي نقيب الممالك-محمد مهدي طباطبايي-محمد رضا شمس ...
قصه هاي شيرين شاهنامه فردوسي-كريم نصر-عبدالله شعباني .... لذا براي دانلود كتب
مذكور بايد در ابتدا به صفحه اصلي كتابخانه مراجعه بفرماييد ... استفتائات-آيت الله
العظمي ميرزا جواد تبريزي ..... آموزش Word (پيشرفته) ...... مساله شناخت · معاد · نبوت

خیام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

صادق هدایت بر این باور است که حافظ از تشبیهات خیام بسیار استفاده کرده است، تا
حدی .... را سروده خیام نمی‌دانند و این خود سبب تفاوت‌هایی در شناخت خیام در نگاه
ایرانی‌ها و .... دربارهٔ حکیم عمر خیام نیشابوری، صاحبعلی ملکی، صفحه ۱۱؛ رباعیات
حکیم عمر .... دنیای نویسندگان و شعرا، نشر فارابی، چاپ یکم، ۱۳۸۳، ISBN 964-5608
-37-6.

مقاله ای کامل درباره زندگینامه عطار نیشابوری - مانودانلود 3

7 مه 2017 ... آشنایی با بی پایه بودن عذرها در راه شناخت حقیقت آشنایی با داستان شیخ ... مقاله ای
درباره زندگینامه استاد شهریار سید محمدحسین بهجت تبریزی (زاده 1285 ... بخشی از
متن تحقیق: خواجه شمس الدین محمد حافظ به سال 792 هجری قمری در شیراز که ... میباشد:
1) تفسیر و توضیح شعر صدای پای آب که در 37 صفحه میباشد.

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 ... ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﺮﺩﻥ؟
...... بله شکی نیست که نژاد پرستی (نه وطن پرستی و ملی گرایی و شناخت ویژگی
های بد ...... نفر حمله میکنن و با فحش فرهنگغنی کوروش رو تو صفحه اجتماعی نشون
میدن ...... خط نستعلیق که کلمه عربی هست توسط میر علی تبریزی خط ...

بایگانی‌ها ادبیات فارسی - صفحه 106 از 107 - bir98

باز زایی فرهنگ ایران با غزلـّیات مولوی دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و
فهرست کامل در microsoft word ..... برای شناخت گنج نهفته در درون هرانسانی ، باید
آواز و آهنگ و بانگ اورا شنید . ..... ین محم?د، کلی?ات شمس تبریزی، انتشارات امیر
کبیر، چاپ نهم، 1362 . 37 . ... Key words: Nima, symbol, symbolism, nature, society
, man.

فندق

17 فوریه 2017 ... دانلود مقاله بررسی عرفان در غزلیات امام خمینی ره حافظ | جستجو | بلاگ . ... عرفان و
قرآن، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعريف عرفان، اصول
عرفان، … .... برچسب‌ها: دانلود کتاب مقالات شمس تبریزی با لینک مستقیم, دانلود
مقاله, دانلود ... دانلود 5 کتاب مختصر و مفید با موضوع ” شناخت بهائیت “.

فیلم کامل سکس حاج آقا گلستانی با دو زن و سه فرزند و این خانم با شوهر ...

حافظ. منبع ..... حق و باطل واقعی رو شناخت و در صورت تمایل و دونسته در خدمت حق یا
باطل باشه و اگه شخص ...... .37 سرويس‌هاى رايگان ايميل معمولاً جلوى ارسال فايل‌هاى با
حجم بالا رو مى‌گيرند اما اين سايت .... آخرین نوشته صفحه فیس بوک عسل بدیعی چه
بود? ...... بازی دوستانه فوتبال بین تراکتور سازی تبریز و تیم تجزیه طلب قره
باغ !

بسمه‌تعالي

همين امر سبب شد که شوش مورد توجه باستان شناسان فرانسوي قرار گيرد.(ص37) .....
پير بريان كه براي نگارش اثر دو هزار صفحه اي خود درباره امپراتوري هخامنشي به
اسناد ...... در چنين شرايطي از آزادي عقيده و بيان، فرصت شناخت اختياري اسلام براي
...... بي شك شمس تبريزي 60 ساله، در ملاقات با جلال الدين مولوي، فقيه عاليقدر و
مدرّس بزرگ ...

تصوف | پارسی ویکی

بنابراین، کلیدِ شناختِ آن، علم به اسماء الاهی است که از مهم‌ترین دانشهای صوفیه شمرده
..... لحقوق الله، به کوشش عبدالحلیم محمود و عبدالقادر احمد عطا، 1390ق/1970م؛ مولوی،
مثنوی، ...... 27-30؛ نیز نک‍ : هجویری، 68-75؛ جامی، 6-7؛ ابن‌ عربی، 3/34-37؛ عفیفی،
15-24). ...... شمس تبریزی نیز شطح‌گویی را نتیجۀ رعونت نفس و تخلف از متابعت ...

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی و ...

... 37 صفحه قیمت: 1,500 تومان. دانلود مقاله احتراق در محیط زیست(word) 21 صفحه
حاشیه دار و زیبا .... شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه قیمت: 2,200 تومان
.

مولانا | عشق | Pinterest

Shams al Tabrizi quote ... The 40th rule of love by Shams Tabrizi ..... ‌مولانا ○ #
مولانا #مولوي #مولوی #rumi آن‌کس که تُرا شناخت جان را چه کُند، فرزند و عیال و خانمان را
...

پایان نامه و مقالات دانشجویی

گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای كار در 59 صفحه ورد قابل
ویرایش ..... www.mihantahghigh.ir/omran.htm ذخیره شده مشابه 37 - افزایش کارایی
رویه های ...... شناخت منفی دیدگاه های نظری دلزدگی زناشویی دیدگاه شناختی 2-1-6-1.
...... مولانا در دوری شمس تبریزی ناآرام شد و روز و شب به سماع پرداخت و حال آشفته‌اش در
شهر ...

چکیده مقالات.pdf

29 دسامبر 2012 ... ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. زن در رﻣﺎن ﻋﻠ. ﻴ. ﺎﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜ .... 37. ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ داﺳﺘﺎن. « ﻧﺨﺠ. ﺮانﻴ. ﻴو ﺷ. »ﺮ. در
ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي. /. راﻣﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﻲ ...... ﺑﻠﻐﺎري اﻻﺻﻞ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺎﻣﺘﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻣﺮوزي را. ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
. ...... و دﻣﻨﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻮﻟﻮي ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﮔﺮ. ﻓﺘﻪ و در ﻣﺜﻨﻮي، ...... ﻫﺎي.
ﻛﻠﻴﺪي. : ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي، ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ، ﻣﻮﻟﻮي، ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي، ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر، ﺣﺪوث و ﻗﺪم ...

چکیده مقالات.pdf

29 دسامبر 2012 ... ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. زن در رﻣﺎن ﻋﻠ. ﻴ. ﺎﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜ .... 37. ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ داﺳﺘﺎن. « ﻧﺨﺠ. ﺮانﻴ. ﻴو ﺷ. »ﺮ. در
ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي. /. راﻣﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﻲ ...... ﺑﻠﻐﺎري اﻻﺻﻞ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺎﻣﺘﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻣﺮوزي را. ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
. ...... و دﻣﻨﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻮﻟﻮي ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﮔﺮ. ﻓﺘﻪ و در ﻣﺜﻨﻮي، ...... ﻫﺎي.
ﻛﻠﻴﺪي. : ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي، ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ، ﻣﻮﻟﻮي، ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي، ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر، ﺣﺪوث و ﻗﺪم ...

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) - فروشگاه جامع تحقیقات ...

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه. عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي.
قالب بندی :word. تعداد صفحات: 37. محتویات. شناخت مولوي و شمس تبريزي

پنجاه مورد از نشانه های خدا و زیبایی های هستی نسخه متنی

موسيقي زيبايي هاي جهان قرآن کريم همواره از طبيعت و شناخت آن سخن مي گويد : از آسمان
... 37. عشق. 38. عشق. 39. شناخت و معرفت خدا و توفيق شکر. 40. هستي. 41. ...... از
صفحه زندگي آغاز مي گردد! ... مولوي در داستان طوطي و بازرگان ماجراي بازرگاني را شرح
مي دهد که به طوطي اش بسيار علاقه ...... رسد شمس تبريزي نيز براي در اولين ديدار

پایان نامه و مقالات دانشجویی

گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای كار در 59 صفحه ورد قابل
ویرایش ..... www.mihantahghigh.ir/omran.htm ذخیره شده مشابه 37 - افزایش کارایی
رویه های ...... شناخت منفی دیدگاه های نظری دلزدگی زناشویی دیدگاه شناختی 2-1-6-1.
...... مولانا در دوری شمس تبریزی ناآرام شد و روز و شب به سماع پرداخت و حال آشفته‌اش در
شهر ...

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي, پژوهشی در عرفان, <-BlogAbout-> ... آن
بتوانند به معارضه با اولياي حقيقي خداوند آمده، و صحنه سرخ كربلا را بر صفحه
تاريك نوشته هاي خويش در ..... واصلان را نيست جز چشم و چراغ از دليل و راهشان باشد
فراغ[37].

مولوي در عرفان ايران - مجموعه مقالات - Sufism.ir

آﻳﻴﻨﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﺳﺖ/ ا@ﮔﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي ﺑﻮد, ﺑﺪان واﺳﻄﻪ ﺑﻮد ﻛÇﻪ او .... /37ì1 Ç 37ì0 ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ,
اﺑﻴﺎت /1 .... ﺑﻴﻨﺶ, ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴ ﻲ و رأي و ﺗÇﺪﺑﻴﺮ و اﺟÇﺘﻬﺎد ﺷÇﺨﺼﻲ ..... اوÁ : اﻧﺘﻬﺎي
داﺳﺘﺎن در ﺻﻔﺤﺔ 73ê ﻣﻨﺎﻗﺐ@اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه 7êê ذ@ﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ/ ﺛﺎﻧﻴH: آن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ در
ﻣﻨﺎﻗﺐ آﻣﺪه, ﻋﻴﻨH ﺑﺎ ...... ازﭘﻴﺮوان ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨ ﺖ, و ﺟﻤﻌﻲ او را ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ.

کشکول منتظری یزدی - مرکز اطلاع رسانی غدیر

سه گروه نتوان شناخت مگر در سه جای: حلیم را در وقت خشم، شجاع را در روز حرب و دوست
را ... 37 - فائده چهار چیز است که پشت مرد را می شکند: دشمن بسیار - وام بیشمار -
فرزند ..... به اینطور داوری فرمودند که در صفحه 94 کتاب احکام ازدواج و طلاق حقیر
مذکور است. ...... او گفت هرگاه شمس و خورشید از مشرق طلوع کند از او بپرسید که بعد
از آنیکه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 9 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده) 10 -
چگونگی تحول ... 37 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده) 38 -
نگهداری ... 73 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده) 74 - میدان
..... 321 - زبان فارسی در چین عصر سید اجل عمر شمس الدین (چکیده) 322 - محوی ...

پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ 246 ص - مطالب ...

اگر مستقیماً به این صفحه وارد شده اید، حتما صفحات چکیده و مشخصات کلی و ...
بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز) در
این ... حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 زندگینامه حافظ حافظ شیرازی
، شمس ... فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش
دراختیار ...

حداسازی سیگنال جنین از مادر بوسیله روش دسته بندی داده به روش svm با گزارش فارسی شبیه سازی

خلاصه من میتوانم شما را لاغر کنم به روش دکتر پل مکنا همراه با فایل صوتی متد هیپنوتراپی

خرید عروسک های کلاه قرمزی

دانلود لیست 2 میلیون ایمیل ایرانی فعال-دانلود فایل

طرح توجیهی چسب طبی

دانلود پاورپوینت شهر سوخته

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی - 203 اسلاید

دانلود پاورپوینت شهر سوخته

تحقیق در مورد جرايم مبهم بزه های نا معین 20ص

پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ وانکراژ