دانلود رایگان


شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان شناخت مولوی و شمس تبریزی

دانلود رایگان شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي
قالب بندی :word
تعداد صفحات: 37

محتویات
شناخت مولوي و شمس تبريزي
مروري بر مقاله‏هاى:
شمس به روايت شمس و شمس در اشعار مولانا
در گشت و گذار بر نامه‏ها و مقاله‏ها، به دو مقاله برخوردم كه هر چه بيشتر تأمل كردم آن‏ها را از مباني و روش‏هاي منطقي اهل بحث و استدلال دورتر يافتم، به گونه‏اي كه با اطمينان بايد گفت: "اگر نويسنده محترم آن مقالات، فرصت تحقيق و مطالعه كافي براي شناخت درخور مشايخ تصوّف و عرفان، و سير در ادّعاهاي بى‏جاي ايشان مى‏داشت، و بار ديگر به تأمل بر ديدگاه خود مى‏نشست، از چاپ و نشر نوشته خويش صرف‏نظر مى‏كرد".
مقاله‏هاي مورد نظر، يكي از مشايخ تصوف و عرفان "شمس تبريزى" را ـ كه راه و اعتقادي جدا از شاه‏راه هدايت عقل و قرآن و اهل بيت عليهم‏السلام دارد ـ بر عرش سلطنت و ابهت و جلال و عظمت خورشيد جان‏فروزي نشانده است كه شمسِ گيتى‏فروز فلك، شمع مرده ايوان "نورٌ علي نور" او هم به حساب اندر نيست. آنچه بر شگفتي مى‏افزايد اين است كه مجله چاپ كننده مقاله معترف است كه نظريؤ ارائه شده در آن نوشته، چنانچه از طرف غير شخص مؤلف آن ـ كه مجتهد معرفي شده‏اند ـ ابراز مى‏شد به چاپ و نشر آن اقدام نمى‏كرد!! اين مطلب ظاهرا تصريح در اين معناست كه مجله با سابقه‏اي چون كيهان فرهنگي روش علمي و برهاني را كنار نهاده و بجاي تأمل در اتقان و استحكام استدلالات، توجه را به فرد و عناوين علمي معطوف داشته و شخصيت نويسنده را مورد توجه قرار مى‏دهد و اين موردي است كه با كمال احترام بايد گفت: جاي گلايه دارد!
باري متحير ماندم، گر چه در پاسخ هر يك از دليل‏هاي ابراز شده در مقاله، ده‏ها دليل قطعي و روشن وجود دارد، اما بر آن شدم كه از همه آن‏ها چشم بپوشم، چرا كه در اين نگاه گذرا بيشتر به ضروريات و مسلماتي اشاره مى‏كنيم كه بيان ادله آن جز تضييع وقت چيزي ديگر نخواهد بود. مقاله‏هاي مورد اشاره بر اين ادعاست كه:
"شمس تبريزى"، معشوق و معبود و پير و مرشدِ ملا محمد بلخي رومي مشهور به "مولوى"، در كلمات خود و مريدش داراي اوصافي نمايانده شده است كه بر اساس آن مى‏توان گفت: شخصِ او كسي جز امام زمان شيعيان نيست، و اي بسا كه پيرِ صوفي قونيه خدمت مولاي انس و جان و ولي كون و مكان رسيده، و او را "شمس تبريز" نام نهاده باشد!!
نويسنده محترم مقاله، بر خلاف روش شايسته اهل تحقيق و پژوهش ـ كه سخن هيچ كس را به صرف ادعاي خودش نمى‏پذيرند ـ دليل مدعاي خويش را اين مى‏شمارند كه: "شمس تبريزى" در كلمات خودش، و دلداده شوريده‏اش ملامحمد بلخى، داراي مقاماتي دانسته شده است كه آن مقامات، اختصاص به امام زمان شيعيان داشته، و جز او كسي ديگر نتواند بود!
خدايان، و خدا آفرينان!!
چنانچه مؤلف محترم مقاله فوق، اندكي تأمل نمايند تصديق خواهند كرد كه اگر اين دليل ايشان پذيرفته شود ـ يعني سخن هر كسي بدون برهان و به صرف ادعاي خودش مورد قبول واقع شود ـ بايد به راحتي بتوان پذيرفت كه: "فرعون" هم خداي جهانيان است، زيرا فرعون نيز در ادعاي خويش، خود را داراي مقامي دانسته است كه جز بر خداي جهانيان تطبيق نمى‏كند!! و البته از دنباله اين صف، "نمرود" و ساير مدعيان خدايي هم در خواهند رسيد! به راستي اگر كسي داراي چنين منطقي باشد و بپذيرد كه "پير محمد" فرزند "ملك داد" تبريزى، طفل دبستان درويشي "ابوبكر سلّه باف" امام زمان باشد، آيا با همين برهان، فرض پذيرش فرعون و نمرود به عنوان خدا برايش مشكل خواهد بود؟
همچنين آيا نمى‏توان بر مبناي چنين استدلالي ادعا كرد كه: "مسيلمه كذّاب" ، و سجّاح ، و "احمد قاديانى" و "ميرزا على‏محمد شيرازى" و "ميرزا حسين‏علي بهاء" و ساير مدعيان دروغين نبوت و رسالت نيز پيامبران الهي بوده‏اند؟ زيرا تمامي ايشان مدعي مقاماتي بوده‏اند كه بر پيامبران تطبيق مى‏كند. بلكه برخي از ايشان را بايد هم خدا و هم پيامبر و هم امام دانست، چه اينكه ايشان روزي مدعي امامت و روزي مدعي نبوت، و ديگر روز مدعي الوهيت، بلكه گاهي هم خود را "خداي خدايان" دانسته‏اند!!
و نيز بر مبناي چنين منطقي آيا نمى‏توان گفت كه:
معاويه و يزيد و ساير خلفاي غاصب حقوق امامان معصوم عليهم‏السلام ، امامان شيعه، و وارثان مقام رسول‏اللّه‏ صلي الله ‏عليه ‏و‏آله بوده‏اند؟ زيرا همگي ايشان مدعي مقاماتي بوده‏اند كه اختصاص به امامان شيعه دارد!!
ادعا، دليل؟!
مؤلف محترم مقاله مزبور تا آنجا پيش رفته‏اند كه بر اساس ادعاهاي شمس تبريزي در مورد خودش، او را "عين حق" دانسته، و مطالبه هر گونه دليل و برهان از او را نابجا شمرده‏اند!! در حالي كه روشن است شيعيان بر اساس حكم قطعي عقل، و مطابق با فرموده زيبا و دل‏نشين خداوند متعال: ـ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين : "اگر راست مى‏گوييد، برهان خود را بياوريد" حتي امامت امامان خود را هم بدون برهان قاطع نپذيرفته‏اند، و هيچ‏گاه سرگشته و مسحور ادعاهاي خالي از برهان مدعيان دروغين مقامات اولياي حقيقي خداوند متعال نبوده‏اند.
اصولاً بايد دانست كه: پذيرش ادعاي نبوت و امامت، جز بر اساس برهان معقول نيست، و هر گونه توهمي بر خلاف اين مطلب، نادرست بوده؛ و چنانچه به قرآن و مكتب وحي نسبت داده شود، ناشي از سوء فهم معناي آموزه‏هاي مكتب وحي خواهد بود.
گرچه ما هرگز از خود انتظار نداريم كه حتي پايين‏ترين درجات مقامات امامان شيعه را چنانكه هست بشناسيم، ولي اي كاش تمامي دوستان آل ‏اللّه‏، حداقل نسبت به مشايخ و پيران و اقطاب اهل تصوف و عرفان ـ كه خطرناك‏ترين سدّ راه هدايت‏گران آسمانى‏اند ـ معرفت صحيحي داشتند، و مى‏دانستند مقامات و مراتبي كه در مقاله مورد اشاره نشانه "امام زمان بودنِ" شمس تبريزي شمرده شده است، چيزهايي است كه پيوسته صوفيان و درويشان و عارفانِ مخالف اهل بيت عصمت عليهم‏السلام ، فراتر از آن را به اقطاب و پيران و مشايخ خويش نسبت داده‏اند، تا بر اساس آن بتوانند به معارضه با اولياي حقيقي خداوند آمده، و صحنه سرخ كربلا را بر صفحه تاريك نوشته‏هاي خويش در مورد تمامي معصومين عليهم‏السلام تكرار كنند، تا آنجا كه حق و باطل به هم آميخته، و به طور كلي نام و نشاني از خاندان نبوت و شؤون عصمت باقي نماند.
البته هر كسي مى‏داند كه مقتضاي چنين نقشه‏هاي شومي براي نابود كردن سعادت جامعه انساني اين است كه ايشان، پاي از گليم خويش فراتر برده، و به صراحت مدعي مقامات اولياي الهي باشند، نه اينكه خود را افرادي عادي دانسته، به عجز و جهل خود اعتراف كنند!! (گر چه بسا ملحدين و كفاري كه اصلا با شؤون اولياي معصوم الهي كاري نداشته، و در عين بى‏ديني و هوس‏راني خود هرگز به معارضه و مبارزه با اولياي خداوند برنخاسته باشند، اما اين سرسلسله‏هاي تحريف عقايد و معارف انسان‏هاي بى‏پناه، مقامات اولياي حقيقي خداوند را به خوبي شناخته، خود را همطراز ايشان، و گاهي بالاتر از آنان دانسته‏اند، و با ادعاهاي نابجاي خود، تشنگان هدايت را از سرچشمه زلال علوم آسمانى، و آستان قدس ابواب رحمت خداوند، به كوير خشك انديشه‏هاي خودساخته، و كوره‏راه سلوك‏هاي خويش پرداخته كشانده‏اند. كه اگر اينان نبودند چه بسيار كساني كه مسير هدايت الهي را به خوبي يافته، و به فلاكت در زندگي دنيا، و عذاب ابدي در نشئه آخرت گرفتار نمى‏شدند).
اينك آيا شگفت نيست كه همين اكاذيب و ادعاهاي واهي آنان، دليل الوهيت و نبوت و امامت آنان در شمار آيد؟!!
استثناي بى‏جا
"پير محمد ملك‏داد" ، نه اولين و آخرين كسي است كه از اين ادعاهاي نابجا داشته است، و نه، تنها كسي بوده است كه در آن محيط صوفى‏پرور و جامعه بى‏بند و بار (كه شواهد آن را نشان خواهيم داد)، با ادعاهاي واهي خود ماهيت منحرف و دور از دين و برهان خويش را نمايانده است، و چنانچه ممكن باشد او را امام زمان شيعيان قلمداد كرد، بايد اعتقاد داشت كه تنها در همان زمان، ده‏ها امام زمان براي شيعيان وجود داشته، و ـ العياذ باللّه‏ ـ در طولِ زمان، امام زمان شيعيان در كسوت پيري و درويشي مشايخ و اقطاب بى‏شمار تصوف و عرفان ، پيوسته مردم را به سوي "ادعاي خدايى" و" جبر و نفي اختيار" و "تشبيه ذات خداوند به مخلوقات " و "استهزا كردن تعزيت و سوگواري سالار مظلومان" و "رقص" و "غنا" و "سماع" و... (چنانچه شواهد آن را بيان خواهيم كرد) دعوت مى‏كرده است!!
على‏رغم تبليغات گسترده و توخالى‏اي كه در مورد عرفان و تصوف انجام مى‏گيرد، و عموم مردم آن‏ها را بدون تأمل و تفكر مى‏پذيرند، كساني كه حقيقت هر مكتب و آييني را از متون دست اول آن جست و جو مى‏كنند، و از نزديك با اعترافات و نصوص صريح عرفا و متصوفه سر و كار دارند، و فريفته انديشه‏هاي بزك شده به ظواهرِ آيات و رواياتِ بى‏ربط به مدعاهاي خلاف عقل و دين ايشان نمى‏شوند، به خوبي مى‏دانند كه: تصوف و عرفان، معجوني است كه نتيجه زحمات و رياضاتِ غير معقول، و پيوندها و ارتباط‏هاي مرموز با نيروهاي جنيان و شياطين، و سحر و جادو و طلسمات و تسخيرات، و تلقينات و توهماتي است كه در گذر تاريخ، مرتاضان و جاه‏طلبان و خيال‏بافان ـ چه مسلمان باشند و چه غير مسلمان، و چه مؤمن باشند و چه هندو و بى‏دين و كافر و ملحد ـ در مقابله با سيره انبيا و رهبران الهى، به چنگ آورده‏اند، و با به نمايش گذاشتن كارهاي عجيب و غريب و عوام‏فريبي كه محصول طبيعي آ ن اعمال و رياضات است، عموم مردم را فريفته خود ساخته‏اند.
شناخت مولوی و شمس تبریزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حدیث مدیریت خشم - اخرین مطالب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد مالی (فصل دوم) در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت ... انشا و تحقیق درباره بزرگان - شمس تبریزی ... عرصة هستی نهاده است نسب
شریفش به تركان قبچاق منتهی میگردد در این رابطه مولوی میگوید (زهی .... مبانی نظری
و پیشینه پژوهش عوامل رفتاری کارکنان (فصل دوم) در 37 صفحه ورد قابل ویرایش با ...

فیلم/ رائفی پور: چه بلایی بر سر دختران ایرانی آمده است؟ - پارسینه

7 ژوئن 2014 ... عکس:دکتر محمدباقر شمس اللهی فرزند مرحومه فاطمه خامنه ای · تبلیغ نامتعارف با
استفاده از چهره زن/ولنجک · پلاکارد تسلیت پرسپولیسی ها به ...

مقاله ای کامل درباره زندگینامه عطار نیشابوری - مانودانلود 3

7 مه 2017 ... آشنایی با بی پایه بودن عذرها در راه شناخت حقیقت آشنایی با داستان شیخ ... مقاله ای
درباره زندگینامه استاد شهریار سید محمدحسین بهجت تبریزی (زاده 1285 ... بخشی از
متن تحقیق: خواجه شمس الدین محمد حافظ به سال 792 هجری قمری در شیراز که ... میباشد:
1) تفسیر و توضیح شعر صدای پای آب که در 37 صفحه میباشد.

دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگي شمس تبريزي (با رويكرد ادراك فضا ...

19 مه 2017 ... صفحه اصلی دسته‌بندی نشده دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگي شمس ... آنچه روشن است
اثری است که شمس بر مولوی می گذارد و زندگی مولوی را مملو از عشق ...

پایان نامه ها - صفحه 791

23 جولای 2016 ... پروژه پايان نامه زندگي حضرت مولانا با word دارای 65 صفحه می باشد و دارای ... اوائل،
این اسم از طرف شمس الدین تبریزی و سلطان ولد و کسانی که مولانا را دوست ..... خاص
قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. ...... پروژه
تحقيق رابطه حرمت ‌خود بر همدلي نوجوانان با word دارای 37 صفحه می ...

مولوي در عرفان ايران - مجموعه مقالات - Sufism.ir

آﻳﻴﻨﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﺳﺖ/ ا@ﮔﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي ﺑﻮد, ﺑﺪان واﺳﻄﻪ ﺑﻮد ﻛÇﻪ او .... /37ì1 Ç 37ì0 ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ,
اﺑﻴﺎت /1 .... ﺑﻴﻨﺶ, ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴ ﻲ و رأي و ﺗÇﺪﺑﻴﺮ و اﺟÇﺘﻬﺎد ﺷÇﺨﺼﻲ ..... اوÁ : اﻧﺘﻬﺎي
داﺳﺘﺎن در ﺻﻔﺤﺔ 73ê ﻣﻨﺎﻗﺐ@اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه 7êê ذ@ﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ/ ﺛﺎﻧﻴH: آن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ در
ﻣﻨﺎﻗﺐ آﻣﺪه, ﻋﻴﻨH ﺑﺎ ...... ازﭘﻴﺮوان ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨ ﺖ, و ﺟﻤﻌﻲ او را ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ.

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه - دانلود فایل مفید

14 آگوست 2017 ... عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي قالب بندی :word تعداد صفحات: ۳۷ محتویات
شناخت مولوي و شمس تبريزيمروري بر مقاله هاى:«شمس به روايت ...

فیلم کامل سکس حاج آقا گلستانی با دو زن و سه فرزند و این خانم با شوهر ...

حافظ. منبع ..... حق و باطل واقعی رو شناخت و در صورت تمایل و دونسته در خدمت حق یا
باطل باشه و اگه شخص ...... .37 سرويس‌هاى رايگان ايميل معمولاً جلوى ارسال فايل‌هاى با
حجم بالا رو مى‌گيرند اما اين سايت .... آخرین نوشته صفحه فیس بوک عسل بدیعی چه
بود? ...... بازی دوستانه فوتبال بین تراکتور سازی تبریز و تیم تجزیه طلب قره
باغ !

مرجع دانلود کتاب

تعداد بازدیدها : 9389; شناخت دنیای مردان و زنان ..... هم اکنون می توانید برای اطلاع از
جدیدترین کتاب های گویای منتشر شده به صفحه ی ... غُلامحُسین ساعِدی معروف به
گوهرمراد متولد شنبه ۱۳ دی ۱۳۱۴ در تبریز یکی از .... 37. بازدید: 35811; تاریخ: جمعه،
26 ارديبهشت ماه، 1393; موضوع: رمان .... دانلود کتاب دیوان شمس - مولانا جلال الدین محمد
مولوی.

مجموعه اذکار و ادعیه - قائمیه

شناخت خداوند متعال یکی از شرایط پذیرش دعاست و بدون شناخت، دعا مستجاب نمی شود
. ... فی حاجته بما شاء الله پدرم گاهی که حاجتی داشت، آن را وقت زوال شمس طلب می کرد .
...... 6) برای برکت پیدا کردن مال، کار و کسب، وقت روزی 37 مرتبه ذکر (یا اوّل) خوانده
...... آیت الله جواد آقا ملکی تبریزی در أسرارالصلاة (ترجمه آقای رجب زاده) صفحه 266 ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 6 9 2010 ...

Sepahsalaris the only biographer who according to his own words has spent 40
.... حسام‌الدین چلبی مولانا شمس تبریزی صلاح‌الدین زرکوب مثنوی ..... علاقه و
عنایت مولانا به مریدش بدان حد است که شناخت مراد از مرید مشکل است. ..... جلد و 17039
صفحه بصورت تصحیح و 12 مورد نیز در 37 جلد و 17439 صفحه بصورت ترجمه بوده
است.

فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

لینک منبع و پست :مقاله زندگانی مولوی و سماع و مولانا · http://cerodownload.cero.ir/
product-354487-مقاله-زندگاني-جلال-الدين-و-سماع-و-مولانا.aspx. مقاله زندگانی مولوی ...

Welcome to Festival of Arts' فستیوال هنر Gallery of THE IRANIAN ...

Home. ... افشین رامین)به اجرا کنسرت در شهرهای مختلف ایران پرداخت و با گروه
تنبور نوازان شمس در .... او با ترانه های «دل شده یه کاسه ی خون» [با آهنگسازی ناصر
تبریزی و ترانه ی بامداد ...... به اعتقاد خودش احسان خواجه امیری را باید با این آلبوم
شناخت. ..... ترانه سرایان و شاعران آثار حافظ - مولوی - بابا طاهر عریان - استاد رهی
معیری - استاد ...

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... asman abri جمعه, 1387/10/06 18:51:37 ..... از میان 33 صفحه کلیدی که برای این
آزمایش پاکسازی شد، 4 عدد دارای پتانسیل ..... آیا می‌دانستید که اصل و نسب برخی از
واژه‌ها و عبارات مصطلح در زبان فارسی در ...... خسرو شکیبایی متولد فروردین ۱۳۲۳ در
خیابان مولوی تهران. ...... نه کسی تشویق کرد، ونه کسی او را شناخت.

شناخت مولوی و شمس تبریزی - صفحه 2 - باشگاه جوانان ایرانی / تالار ...

قديمي Tuesday 10 November 2009. noorolanvar. عضو ثابت. تاريخ ثبت نام: Oct
2008. پاسخ‌ها: 27. ج: شناخت مولوی و شمس تبریزی ...

دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگي شمس تبريزي (با رويكرد ادراك فضا ...

19 مه 2017 ... صفحه اصلی دسته‌بندی نشده دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگي شمس ... آنچه روشن است
اثری است که شمس بر مولوی می گذارد و زندگی مولوی را مملو از عشق ...

کشکول منتظری یزدی - مرکز اطلاع رسانی غدیر

سه گروه نتوان شناخت مگر در سه جای: حلیم را در وقت خشم، شجاع را در روز حرب و دوست
را ... 37 - فائده چهار چیز است که پشت مرد را می شکند: دشمن بسیار - وام بیشمار -
فرزند ..... به اینطور داوری فرمودند که در صفحه 94 کتاب احکام ازدواج و طلاق حقیر
مذکور است. ...... او گفت هرگاه شمس و خورشید از مشرق طلوع کند از او بپرسید که بعد
از آنیکه ...

مرجع دانلود کتاب

تعداد بازدیدها : 9389; شناخت دنیای مردان و زنان ..... هم اکنون می توانید برای اطلاع از
جدیدترین کتاب های گویای منتشر شده به صفحه ی ... غُلامحُسین ساعِدی معروف به
گوهرمراد متولد شنبه ۱۳ دی ۱۳۱۴ در تبریز یکی از .... 37. بازدید: 35811; تاریخ: جمعه،
26 ارديبهشت ماه، 1393; موضوع: رمان .... دانلود کتاب دیوان شمس - مولانا جلال الدین محمد
مولوی.

فیلم/ رائفی پور: چه بلایی بر سر دختران ایرانی آمده است؟ - پارسینه

7 ژوئن 2014 ... عکس:دکتر محمدباقر شمس اللهی فرزند مرحومه فاطمه خامنه ای · تبلیغ نامتعارف با
استفاده از چهره زن/ولنجک · پلاکارد تسلیت پرسپولیسی ها به ...

بایگانی‌ها ادبیات فارسی - صفحه 106 از 107 - bir98

باز زایی فرهنگ ایران با غزلـّیات مولوی دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و
فهرست کامل در microsoft word ..... برای شناخت گنج نهفته در درون هرانسانی ، باید
آواز و آهنگ و بانگ اورا شنید . ..... ین محم?د، کلی?ات شمس تبریزی، انتشارات امیر
کبیر، چاپ نهم، 1362 . 37 . ... Key words: Nima, symbol, symbolism, nature, society
, man.

در شناخت مولوي و شمس تبريزي - نقد و نگاه

مقاله هاي مورد نظر، يكي از مشايخ تصوف و عرفان "شمس تبريزي" را كه راه و اعتقادي
جدا از شاهراه هدايت عقل و ... "شمس تبريزي"، معشوق و معبود و پير و مرشدِ ملا محمد بلخي
رومي مشهور به "مولوي"، در كلمات خود و مريدش داراي ...... مثنوي معنوي، دفتر ششم، صفحه
ي 1039: ... [36]. شمس تبريزي، مقالات، 2 / 162، چاپ دوم، 1377، انتشارات خوارزمي. [
37].

دانلود مقاله حسام الـديـن چـلپـى | دانلود فایل

22 جولای 2017 ... GMT+2 04:37. صفحه اصلی دانلود مقاله حسام الـديـن چـلپـى ... فرمت فایل word و
قابل ویرایش و پرینت ... و كمال ذوق و انديشه مولانا ست كه به ياد دوست خود شمس
تبريزي نوشت چنانچه خود او ميگويد : ... كه مقصود مولوي از گل شمس است و از گلاب
حسام الدين. ... < انسان را از زبانش مي توان شناخت و از سخن او بدو راه توان يافت>>.

شناخت مولوی و شمس تبریزی - صفحه 2 - باشگاه جوانان ایرانی / تالار ...

قديمي Tuesday 10 November 2009. noorolanvar. عضو ثابت. تاريخ ثبت نام: Oct
2008. پاسخ‌ها: 27. ج: شناخت مولوی و شمس تبریزی ...

پایان نامه ها - صفحه 791

23 جولای 2016 ... پروژه پايان نامه زندگي حضرت مولانا با word دارای 65 صفحه می باشد و دارای ... اوائل،
این اسم از طرف شمس الدین تبریزی و سلطان ولد و کسانی که مولانا را دوست ..... خاص
قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. ...... پروژه
تحقيق رابطه حرمت ‌خود بر همدلي نوجوانان با word دارای 37 صفحه می ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 6 9 2010 ...

Sepahsalaris the only biographer who according to his own words has spent 40
.... حسام‌الدین چلبی مولانا شمس تبریزی صلاح‌الدین زرکوب مثنوی ..... علاقه و
عنایت مولانا به مریدش بدان حد است که شناخت مراد از مرید مشکل است. ..... جلد و 17039
صفحه بصورت تصحیح و 12 مورد نیز در 37 جلد و 17439 صفحه بصورت ترجمه بوده
است.

فیلم کامل سکس حاج آقا گلستانی با دو زن و سه فرزند و این خانم با شوهر ...

حافظ. منبع ..... حق و باطل واقعی رو شناخت و در صورت تمایل و دونسته در خدمت حق یا
باطل باشه و اگه شخص ...... .37 سرويس‌هاى رايگان ايميل معمولاً جلوى ارسال فايل‌هاى با
حجم بالا رو مى‌گيرند اما اين سايت .... آخرین نوشته صفحه فیس بوک عسل بدیعی چه
بود? ...... بازی دوستانه فوتبال بین تراکتور سازی تبریز و تیم تجزیه طلب قره
باغ !

ستاد ويژه توسعه فناوري نانو | گزارش آنلاین

برای آشنایی با سخنرانان این مجمع به این صفحه مراجعه کنید. .... در توسعه فناوری
نانو با پاسخگویی سخنرانان به پرسش‌های حاضرین در سالن مولوی به اتمام .... ساعت :
15:37 تاریخ : 1392/07/10 .... سخنرانی دکتر حسین عبده تبریزی به پایان رسید و
دکتر داریوش محجوبی سخنرانی .... شناخت صحیحی از بازار طرح و ایده خودتان داشته
باشید.

فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

لینک منبع و پست :مقاله زندگانی مولوی و سماع و مولانا · http://cerodownload.cero.ir/
product-354487-مقاله-زندگاني-جلال-الدين-و-سماع-و-مولانا.aspx. مقاله زندگانی مولوی ...

پنجاه مورد از نشانه های خدا و زیبایی های هستی نسخه متنی

موسيقي زيبايي هاي جهان قرآن کريم همواره از طبيعت و شناخت آن سخن مي گويد : از آسمان
... 37. عشق. 38. عشق. 39. شناخت و معرفت خدا و توفيق شکر. 40. هستي. 41. ...... از
صفحه زندگي آغاز مي گردد! ... مولوي در داستان طوطي و بازرگان ماجراي بازرگاني را شرح
مي دهد که به طوطي اش بسيار علاقه ...... رسد شمس تبريزي نيز براي در اولين ديدار

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه | ابرفروشگاه ستاره ...

عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي قالب بندی :word تعداد صفحات: 37
محتویات شناخت مولوي و شمس تبريزيمروري بر مقاله‏هاى:& شمس به
...

چکیده مقالات.pdf

29 دسامبر 2012 ... ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. زن در رﻣﺎن ﻋﻠ. ﻴ. ﺎﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜ .... 37. ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ داﺳﺘﺎن. « ﻧﺨﺠ. ﺮانﻴ. ﻴو ﺷ. »ﺮ. در
ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي. /. راﻣﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﻲ ...... ﺑﻠﻐﺎري اﻻﺻﻞ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺎﻣﺘﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻣﺮوزي را. ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
. ...... و دﻣﻨﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻮﻟﻮي ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﮔﺮ. ﻓﺘﻪ و در ﻣﺜﻨﻮي، ...... ﻫﺎي.
ﻛﻠﻴﺪي. : ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي، ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ، ﻣﻮﻟﻮي، ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي، ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر، ﺣﺪوث و ﻗﺪم ...

پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی

دانلود 5 کتاب مختصر و مفید با موضوع " شناخت بهائیت ". دانلود پیدایش .... 16-باده
گلگون ( میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه الله علیه ) ...... واژه های سوره شمس ( PDF ) ....
شيمی 1 هماهنگ 4 صفحه .... دیوان حافظ (با ترجمه انگلیسی) همایون‌فر، دکتر بهروز ......
2 نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۴ساعت 17:37 توسط علی | 3 نظر ...

پایان نامه ها - صفحه 791

23 جولای 2016 ... پروژه پايان نامه زندگي حضرت مولانا با word دارای 65 صفحه می باشد و دارای ... اوائل،
این اسم از طرف شمس الدین تبریزی و سلطان ولد و کسانی که مولانا را دوست ..... خاص
قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. ...... پروژه
تحقيق رابطه حرمت ‌خود بر همدلي نوجوانان با word دارای 37 صفحه می ...

a ab abc abs ac acrobat add adobe adsl afc all am amd - CrypTool

... gtl h hdl health healthday high history hiv home homo hp hse html http human i
... web who wi window windows with wll word world wsis wto www x xbox xj xp
...... تبذیر تبر تبرئه تبري تبريز تبريزي تبريك تبرك تبرک تبری تبریز
...... شلمچه شلینگ شلیک شن شنا شناخت شناختش شناختي شناختن شناختند شناخته
...

مولانا جلال الدين محمد بلخي ( مولوي ) [آرشيو] - P30World Forums ...

3 ژانويه 2007 ... مولانا جلال الدين محمد بلخي (مولوي) * ارسال شد به سايت P30 § شماره ي ... بعد تحت
ارشاد درويش قلندري بنام شمس الدين تبريزي درآمد واز سال ...... 27-06-2007, 08:37
...... حاج اسمعیل خان احمد دولابی در صفحه ۴۷ کتاب مصباح الهدی خویش فرموده اند: ....
مولانا می گوید شناخت لطف در جامه لطف و شناخت قهر در جامه قهر از عموم مردم ...

مولانا | عشق | Pinterest

Shams al Tabrizi quote ... The 40th rule of love by Shams Tabrizi ..... ‌مولانا ○ #
مولانا #مولوي #مولوی #rumi آن‌کس که تُرا شناخت جان را چه کُند، فرزند و عیال و خانمان را
...

فیلم کامل سکس حاج آقا گلستانی با دو زن و سه فرزند و این خانم با شوهر ...

حافظ. منبع ..... حق و باطل واقعی رو شناخت و در صورت تمایل و دونسته در خدمت حق یا
باطل باشه و اگه شخص ...... .37 سرويس‌هاى رايگان ايميل معمولاً جلوى ارسال فايل‌هاى با
حجم بالا رو مى‌گيرند اما اين سايت .... آخرین نوشته صفحه فیس بوک عسل بدیعی چه
بود? ...... بازی دوستانه فوتبال بین تراکتور سازی تبریز و تیم تجزیه طلب قره
باغ !

کشکول منتظری یزدی - مرکز اطلاع رسانی غدیر

سه گروه نتوان شناخت مگر در سه جای: حلیم را در وقت خشم، شجاع را در روز حرب و دوست
را ... 37 - فائده چهار چیز است که پشت مرد را می شکند: دشمن بسیار - وام بیشمار -
فرزند ..... به اینطور داوری فرمودند که در صفحه 94 کتاب احکام ازدواج و طلاق حقیر
مذکور است. ...... او گفت هرگاه شمس و خورشید از مشرق طلوع کند از او بپرسید که بعد
از آنیکه ...

فارسی عمومی : برگزیده متون و اشعار برای استفاده عزیزان دانشجو

دریافت مطالب وبلاگ به صورت فایل word و pdf ... دومین منبع شناخت حافظ مجمعه
اشعار اوست اگرچه فضای رمز آلود اشعار از یک سو و از سوی ...... اغلب آن غزلیات نام
شمس الدین تبریزی را برده و به همین جهت به کلیات شمس معروف است. ...... در این
صفحه، بخش کوتاهی از این کتاب که در واقع یادنامه حسین بن منصور حلاج است تقدیم
می گردد.

فندق

17 فوریه 2017 ... دانلود مقاله بررسی عرفان در غزلیات امام خمینی ره حافظ | جستجو | بلاگ . ... عرفان و
قرآن، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعريف عرفان، اصول
عرفان، … .... برچسب‌ها: دانلود کتاب مقالات شمس تبریزی با لینک مستقیم, دانلود
مقاله, دانلود ... دانلود 5 کتاب مختصر و مفید با موضوع ” شناخت بهائیت “.

بایگانی‌ها ادبیات فارسی - صفحه 106 از 107 - bir98

باز زایی فرهنگ ایران با غزلـّیات مولوی دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و
فهرست کامل در microsoft word ..... برای شناخت گنج نهفته در درون هرانسانی ، باید
آواز و آهنگ و بانگ اورا شنید . ..... ین محم?د، کلی?ات شمس تبریزی، انتشارات امیر
کبیر، چاپ نهم، 1362 . 37 . ... Key words: Nima, symbol, symbolism, nature, society
, man.

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 ... صفحه ... دیگر. عنوان. سایت. عکس. کار. اما. تهران. برنامه. نظر. واقع. ای. صورت ......
منفی. تقریباً. شناخت. شوید. برقرار. بزرگتر. ثانیه. دشت. حافظ. محور. عین .....
مبنای. ميكند. مشاغل. روحانی. ترکیبی. سفارت. کارگر. دراز. منطق. شمس. پسران .....
تبریزی. انگلیسی،. مهرماه. الفبای. یابد. بنیانگذار. پیکر. مداوم. کمیاب.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

اشتباه مهمی که اغلب برندها مرتکب می‌شوند در واقع عدم شناخت بازار هدفشان قبل از ....
ابراهیم صاحب الزمانی تبریزی که یکی از خوبان بود از سوی آن جناب دستور داشت .....
سالگرد شهادت لطفا روی سایت قرار گیرد سپاس قسمت ایثار و شهادت صفحه ٢٨ ......
1393/02/02, محمد موجودي, ۞ آیا می‌دانستید که اصل و نسب برخی از واژه‌ها و عبارات
مصطلح.

پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ 246 ص - مطالب ...

اگر مستقیماً به این صفحه وارد شده اید، حتما صفحات چکیده و مشخصات کلی و ...
بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز) در
این ... حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 زندگینامه حافظ حافظ شیرازی
، شمس ... فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش
دراختیار ...

نامه ی محمد نوری زاد به امام علی(ع)

20 سپتامبر 2016 ... گمانم بر این رفت که این واژه ی مصطلح در مباحث فقهی و اصولی را ایشان با شما .....
اگر فرهنگ امثال مولوی و شمس تبریزی در این کشور حاکم شود دیگر نه از این مؤسسات
.... كه وعده هاى دروغ آيت الله خمينى را ياد آور مى شوند در همين صفحه نگاه كنيد: ... چه،
ايشان اگر اينها را مى شناخت و ارزش آنها را مى دانست، اين دو گوهر گرانبها ...

دانلود مقاله حسام الـديـن چـلپـى | دانلود فایل

22 جولای 2017 ... GMT+2 04:37. صفحه اصلی دانلود مقاله حسام الـديـن چـلپـى ... فرمت فایل word و
قابل ویرایش و پرینت ... و كمال ذوق و انديشه مولانا ست كه به ياد دوست خود شمس
تبريزي نوشت چنانچه خود او ميگويد : ... كه مقصود مولوي از گل شمس است و از گلاب
حسام الدين. ... < انسان را از زبانش مي توان شناخت و از سخن او بدو راه توان يافت>>.

افکار و آثار مولانا جلال الدين محمد بلخی

ﺻﻔﺤﻪ. 1 i. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻻ ﺎ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ. 2. ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭﯼ . . . . . " 20. 3
. .... 95. 36 . ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ. ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻘﺪ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﲰﺎﻉ ﻭ ﻣﻮﻟﻮﯼ. (. ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺪﺭﺳﯽ. ) . . . 95. 37 .
ﲰﺎﻉ ...... ﺼﺮ ﺁﺑﺎﺩﯼ ، ﺍﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﳋﯿﺮ ، ﺭﻭﺯ ﲠﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ، ﴰﺲ ﺗﱪﯾﺰﯼ ،ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﯾﻦ ...... ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺸﻮﺩ ﻩ
ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎ ﯽ ﺭﺍ ﳕﯽ ﺩﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺳﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﻭ.

پروژه بانک اطلاعاتی اکسس ویدئو کلوپ (محصولات فرهنگی )نمونه تولید محتوای الکترونیک فرهنگیان

قالب پاورپوینت سبز تیره متحرک

قالب حرفه ای مشاور املاک هوشمند اینترنتی زمین ویلا

پاورپوینت درباره ارزیابی فنی و بررسی عملکرد دستگاههای کمبینات پنوماتیکی

دانلود پاورپوینت فرازی از وصیت نامه شهدا

وکتور کادر و حاشیه -ابزار طراحی -فایل کورل

دانلود پاورپوینت فرازی از وصیت نامه شهدا

دانلود پاورپوینت پولشویی - 8 اسلاید