دانلود فایل


شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه - دانلود فایلدانلود فایل شناخت مولوی و شمس تبریزی

دانلود فایل شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي
قالب بندی :word
تعداد صفحات: 37

محتویات
شناخت مولوي و شمس تبريزي
مروري بر مقاله‏هاى:
شمس به روايت شمس و شمس در اشعار مولانا
در گشت و گذار بر نامه‏ها و مقاله‏ها، به دو مقاله برخوردم كه هر چه بيشتر تأمل كردم آن‏ها را از مباني و روش‏هاي منطقي اهل بحث و استدلال دورتر يافتم، به گونه‏اي كه با اطمينان بايد گفت: "اگر نويسنده محترم آن مقالات، فرصت تحقيق و مطالعه كافي براي شناخت درخور مشايخ تصوّف و عرفان، و سير در ادّعاهاي بى‏جاي ايشان مى‏داشت، و بار ديگر به تأمل بر ديدگاه خود مى‏نشست، از چاپ و نشر نوشته خويش صرف‏نظر مى‏كرد".
مقاله‏هاي مورد نظر، يكي از مشايخ تصوف و عرفان "شمس تبريزى" را ـ كه راه و اعتقادي جدا از شاه‏راه هدايت عقل و قرآن و اهل بيت عليهم‏السلام دارد ـ بر عرش سلطنت و ابهت و جلال و عظمت خورشيد جان‏فروزي نشانده است كه شمسِ گيتى‏فروز فلك، شمع مرده ايوان "نورٌ علي نور" او هم به حساب اندر نيست. آنچه بر شگفتي مى‏افزايد اين است كه مجله چاپ كننده مقاله معترف است كه نظريؤ ارائه شده در آن نوشته، چنانچه از طرف غير شخص مؤلف آن ـ كه مجتهد معرفي شده‏اند ـ ابراز مى‏شد به چاپ و نشر آن اقدام نمى‏كرد!! اين مطلب ظاهرا تصريح در اين معناست كه مجله با سابقه‏اي چون كيهان فرهنگي روش علمي و برهاني را كنار نهاده و بجاي تأمل در اتقان و استحكام استدلالات، توجه را به فرد و عناوين علمي معطوف داشته و شخصيت نويسنده را مورد توجه قرار مى‏دهد و اين موردي است كه با كمال احترام بايد گفت: جاي گلايه دارد!
باري متحير ماندم، گر چه در پاسخ هر يك از دليل‏هاي ابراز شده در مقاله، ده‏ها دليل قطعي و روشن وجود دارد، اما بر آن شدم كه از همه آن‏ها چشم بپوشم، چرا كه در اين نگاه گذرا بيشتر به ضروريات و مسلماتي اشاره مى‏كنيم كه بيان ادله آن جز تضييع وقت چيزي ديگر نخواهد بود. مقاله‏هاي مورد اشاره بر اين ادعاست كه:
"شمس تبريزى"، معشوق و معبود و پير و مرشدِ ملا محمد بلخي رومي مشهور به "مولوى"، در كلمات خود و مريدش داراي اوصافي نمايانده شده است كه بر اساس آن مى‏توان گفت: شخصِ او كسي جز امام زمان شيعيان نيست، و اي بسا كه پيرِ صوفي قونيه خدمت مولاي انس و جان و ولي كون و مكان رسيده، و او را "شمس تبريز" نام نهاده باشد!!
نويسنده محترم مقاله، بر خلاف روش شايسته اهل تحقيق و پژوهش ـ كه سخن هيچ كس را به صرف ادعاي خودش نمى‏پذيرند ـ دليل مدعاي خويش را اين مى‏شمارند كه: "شمس تبريزى" در كلمات خودش، و دلداده شوريده‏اش ملامحمد بلخى، داراي مقاماتي دانسته شده است كه آن مقامات، اختصاص به امام زمان شيعيان داشته، و جز او كسي ديگر نتواند بود!
خدايان، و خدا آفرينان!!
چنانچه مؤلف محترم مقاله فوق، اندكي تأمل نمايند تصديق خواهند كرد كه اگر اين دليل ايشان پذيرفته شود ـ يعني سخن هر كسي بدون برهان و به صرف ادعاي خودش مورد قبول واقع شود ـ بايد به راحتي بتوان پذيرفت كه: "فرعون" هم خداي جهانيان است، زيرا فرعون نيز در ادعاي خويش، خود را داراي مقامي دانسته است كه جز بر خداي جهانيان تطبيق نمى‏كند!! و البته از دنباله اين صف، "نمرود" و ساير مدعيان خدايي هم در خواهند رسيد! به راستي اگر كسي داراي چنين منطقي باشد و بپذيرد كه "پير محمد" فرزند "ملك داد" تبريزى، طفل دبستان درويشي "ابوبكر سلّه باف" امام زمان باشد، آيا با همين برهان، فرض پذيرش فرعون و نمرود به عنوان خدا برايش مشكل خواهد بود؟
همچنين آيا نمى‏توان بر مبناي چنين استدلالي ادعا كرد كه: "مسيلمه كذّاب" ، و سجّاح ، و "احمد قاديانى" و "ميرزا على‏محمد شيرازى" و "ميرزا حسين‏علي بهاء" و ساير مدعيان دروغين نبوت و رسالت نيز پيامبران الهي بوده‏اند؟ زيرا تمامي ايشان مدعي مقاماتي بوده‏اند كه بر پيامبران تطبيق مى‏كند. بلكه برخي از ايشان را بايد هم خدا و هم پيامبر و هم امام دانست، چه اينكه ايشان روزي مدعي امامت و روزي مدعي نبوت، و ديگر روز مدعي الوهيت، بلكه گاهي هم خود را "خداي خدايان" دانسته‏اند!!
و نيز بر مبناي چنين منطقي آيا نمى‏توان گفت كه:
معاويه و يزيد و ساير خلفاي غاصب حقوق امامان معصوم عليهم‏السلام ، امامان شيعه، و وارثان مقام رسول‏اللّه‏ صلي الله ‏عليه ‏و‏آله بوده‏اند؟ زيرا همگي ايشان مدعي مقاماتي بوده‏اند كه اختصاص به امامان شيعه دارد!!
ادعا، دليل؟!
مؤلف محترم مقاله مزبور تا آنجا پيش رفته‏اند كه بر اساس ادعاهاي شمس تبريزي در مورد خودش، او را "عين حق" دانسته، و مطالبه هر گونه دليل و برهان از او را نابجا شمرده‏اند!! در حالي كه روشن است شيعيان بر اساس حكم قطعي عقل، و مطابق با فرموده زيبا و دل‏نشين خداوند متعال: ـ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين : "اگر راست مى‏گوييد، برهان خود را بياوريد" حتي امامت امامان خود را هم بدون برهان قاطع نپذيرفته‏اند، و هيچ‏گاه سرگشته و مسحور ادعاهاي خالي از برهان مدعيان دروغين مقامات اولياي حقيقي خداوند متعال نبوده‏اند.
اصولاً بايد دانست كه: پذيرش ادعاي نبوت و امامت، جز بر اساس برهان معقول نيست، و هر گونه توهمي بر خلاف اين مطلب، نادرست بوده؛ و چنانچه به قرآن و مكتب وحي نسبت داده شود، ناشي از سوء فهم معناي آموزه‏هاي مكتب وحي خواهد بود.
گرچه ما هرگز از خود انتظار نداريم كه حتي پايين‏ترين درجات مقامات امامان شيعه را چنانكه هست بشناسيم، ولي اي كاش تمامي دوستان آل ‏اللّه‏، حداقل نسبت به مشايخ و پيران و اقطاب اهل تصوف و عرفان ـ كه خطرناك‏ترين سدّ راه هدايت‏گران آسمانى‏اند ـ معرفت صحيحي داشتند، و مى‏دانستند مقامات و مراتبي كه در مقاله مورد اشاره نشانه "امام زمان بودنِ" شمس تبريزي شمرده شده است، چيزهايي است كه پيوسته صوفيان و درويشان و عارفانِ مخالف اهل بيت عصمت عليهم‏السلام ، فراتر از آن را به اقطاب و پيران و مشايخ خويش نسبت داده‏اند، تا بر اساس آن بتوانند به معارضه با اولياي حقيقي خداوند آمده، و صحنه سرخ كربلا را بر صفحه تاريك نوشته‏هاي خويش در مورد تمامي معصومين عليهم‏السلام تكرار كنند، تا آنجا كه حق و باطل به هم آميخته، و به طور كلي نام و نشاني از خاندان نبوت و شؤون عصمت باقي نماند.
البته هر كسي مى‏داند كه مقتضاي چنين نقشه‏هاي شومي براي نابود كردن سعادت جامعه انساني اين است كه ايشان، پاي از گليم خويش فراتر برده، و به صراحت مدعي مقامات اولياي الهي باشند، نه اينكه خود را افرادي عادي دانسته، به عجز و جهل خود اعتراف كنند!! (گر چه بسا ملحدين و كفاري كه اصلا با شؤون اولياي معصوم الهي كاري نداشته، و در عين بى‏ديني و هوس‏راني خود هرگز به معارضه و مبارزه با اولياي خداوند برنخاسته باشند، اما اين سرسلسله‏هاي تحريف عقايد و معارف انسان‏هاي بى‏پناه، مقامات اولياي حقيقي خداوند را به خوبي شناخته، خود را همطراز ايشان، و گاهي بالاتر از آنان دانسته‏اند، و با ادعاهاي نابجاي خود، تشنگان هدايت را از سرچشمه زلال علوم آسمانى، و آستان قدس ابواب رحمت خداوند، به كوير خشك انديشه‏هاي خودساخته، و كوره‏راه سلوك‏هاي خويش پرداخته كشانده‏اند. كه اگر اينان نبودند چه بسيار كساني كه مسير هدايت الهي را به خوبي يافته، و به فلاكت در زندگي دنيا، و عذاب ابدي در نشئه آخرت گرفتار نمى‏شدند).
اينك آيا شگفت نيست كه همين اكاذيب و ادعاهاي واهي آنان، دليل الوهيت و نبوت و امامت آنان در شمار آيد؟!!
استثناي بى‏جا
"پير محمد ملك‏داد" ، نه اولين و آخرين كسي است كه از اين ادعاهاي نابجا داشته است، و نه، تنها كسي بوده است كه در آن محيط صوفى‏پرور و جامعه بى‏بند و بار (كه شواهد آن را نشان خواهيم داد)، با ادعاهاي واهي خود ماهيت منحرف و دور از دين و برهان خويش را نمايانده است، و چنانچه ممكن باشد او را امام زمان شيعيان قلمداد كرد، بايد اعتقاد داشت كه تنها در همان زمان، ده‏ها امام زمان براي شيعيان وجود داشته، و ـ العياذ باللّه‏ ـ در طولِ زمان، امام زمان شيعيان در كسوت پيري و درويشي مشايخ و اقطاب بى‏شمار تصوف و عرفان ، پيوسته مردم را به سوي "ادعاي خدايى" و" جبر و نفي اختيار" و "تشبيه ذات خداوند به مخلوقات " و "استهزا كردن تعزيت و سوگواري سالار مظلومان" و "رقص" و "غنا" و "سماع" و... (چنانچه شواهد آن را بيان خواهيم كرد) دعوت مى‏كرده است!!
على‏رغم تبليغات گسترده و توخالى‏اي كه در مورد عرفان و تصوف انجام مى‏گيرد، و عموم مردم آن‏ها را بدون تأمل و تفكر مى‏پذيرند، كساني كه حقيقت هر مكتب و آييني را از متون دست اول آن جست و جو مى‏كنند، و از نزديك با اعترافات و نصوص صريح عرفا و متصوفه سر و كار دارند، و فريفته انديشه‏هاي بزك شده به ظواهرِ آيات و رواياتِ بى‏ربط به مدعاهاي خلاف عقل و دين ايشان نمى‏شوند، به خوبي مى‏دانند كه: تصوف و عرفان، معجوني است كه نتيجه زحمات و رياضاتِ غير معقول، و پيوندها و ارتباط‏هاي مرموز با نيروهاي جنيان و شياطين، و سحر و جادو و طلسمات و تسخيرات، و تلقينات و توهماتي است كه در گذر تاريخ، مرتاضان و جاه‏طلبان و خيال‏بافان ـ چه مسلمان باشند و چه غير مسلمان، و چه مؤمن باشند و چه هندو و بى‏دين و كافر و ملحد ـ در مقابله با سيره انبيا و رهبران الهى، به چنگ آورده‏اند، و با به نمايش گذاشتن كارهاي عجيب و غريب و عوام‏فريبي كه محصول طبيعي آ ن اعمال و رياضات است، عموم مردم را فريفته خود ساخته‏اند.
شناخت مولوی و شمس تبریزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چکیده مقالات.pdf

29 دسامبر 2012 ... ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. زن در رﻣﺎن ﻋﻠ. ﻴ. ﺎﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜ .... 37. ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ داﺳﺘﺎن. « ﻧﺨﺠ. ﺮانﻴ. ﻴو ﺷ. »ﺮ. در
ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي. /. راﻣﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﻲ ...... ﺑﻠﻐﺎري اﻻﺻﻞ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺎﻣﺘﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻣﺮوزي را. ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
. ...... و دﻣﻨﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻮﻟﻮي ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﮔﺮ. ﻓﺘﻪ و در ﻣﺜﻨﻮي، ...... ﻫﺎي.
ﻛﻠﻴﺪي. : ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي، ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ، ﻣﻮﻟﻮي، ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي، ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر، ﺣﺪوث و ﻗﺪم ...

زبان پارسی و دروغهای پانرکیستهای - تاریخ ایران و قوم ایرانی

تنها کافی است که به چند صفحه لغتنامه زبان ایتالیایی بنگریم تا دروغهای ...... The
present writer has not made a word count of Nawai's text, but he would estimate
...... (مولوی) 13) اتو ریشه این واژه معلوم نیست و دهخدا هم چیزی ننوشته است. بنیاد آن را
ütü ...... مردم آذربایجان در زمان شمس تبریزی به زبان پهلوی آذری سخن میگفتند ولی در
...

مرجع دانلود کتاب

تعداد بازدیدها : 9389; شناخت دنیای مردان و زنان ..... هم اکنون می توانید برای اطلاع از
جدیدترین کتاب های گویای منتشر شده به صفحه ی ... غُلامحُسین ساعِدی معروف به
گوهرمراد متولد شنبه ۱۳ دی ۱۳۱۴ در تبریز یکی از .... 37. بازدید: 35811; تاریخ: جمعه،
26 ارديبهشت ماه، 1393; موضوع: رمان .... دانلود کتاب دیوان شمس - مولانا جلال الدین محمد
مولوی.

شمس تبریزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محمد بن علی بن ملک‌داد تبریزی ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی (زادهٔ ۵۸۲ ... با
مولوی ملاقات کرد و با شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشت مولانا را دگرگون کرد.

نامه ی محمد نوری زاد به امام علی(ع)

20 سپتامبر 2016 ... گمانم بر این رفت که این واژه ی مصطلح در مباحث فقهی و اصولی را ایشان با شما .....
اگر فرهنگ امثال مولوی و شمس تبریزی در این کشور حاکم شود دیگر نه از این مؤسسات
.... كه وعده هاى دروغ آيت الله خمينى را ياد آور مى شوند در همين صفحه نگاه كنيد: ... چه،
ايشان اگر اينها را مى شناخت و ارزش آنها را مى دانست، اين دو گوهر گرانبها ...

پنجاه مورد از نشانه های خدا و زیبایی های هستی نسخه متنی

موسيقي زيبايي هاي جهان قرآن کريم همواره از طبيعت و شناخت آن سخن مي گويد : از آسمان
... 37. عشق. 38. عشق. 39. شناخت و معرفت خدا و توفيق شکر. 40. هستي. 41. ...... از
صفحه زندگي آغاز مي گردد! ... مولوي در داستان طوطي و بازرگان ماجراي بازرگاني را شرح
مي دهد که به طوطي اش بسيار علاقه ...... رسد شمس تبريزي نيز براي در اولين ديدار

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه | ابرفروشگاه ستاره ...

عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي قالب بندی :word تعداد صفحات: 37
محتویات شناخت مولوي و شمس تبريزيمروري بر مقاله‏هاى:& شمس به
...

من فکر می کنم - عرفان

مولوی در دفتر اول از قول حکیم سنایی می گوید: "حال خود و مستی خود پنهان باید داشت
از جاهلان. ..... چون محاسباتشان نه بر پایة شناخت بلکه بر مبنای تقلید و قیاسات ذهنی
است: ..... دفتر اول تحلیل موضوعی مقالات شمس دارای مقدمه و دوازده گفتار در شصت
صفحه که در نوع خود ... محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزی ملقب به شمس الدین متولد
582 ه.

مولانا جلال الدین بلخی به روایت مولانا شمس الدین تبریزی - خانه مولانا

شناخت این مرد کار سهلی نیست؛ او دریای بیکرانی از آموخته ها و تجربه هاست، جهانی از
اسرار و ابهام است. ... «این مردمان می گویند که ما شمس الدین تبریزی را دیدیم .

ديدار شمس و مولانا - وب سایت شخصی دکتر سید مجید سادات کیائی

مولانا بر آشفت و گفت: "اگر به خدمت مولانا شمس الدين تبريزي نرسيدي – به روان
مقدس پدرم! ...... بطور اتفاقی بدنبال عشق مولانا می گشتم و به این صفحه مزین به نام
دوست رسیدم. ...... نام اشنای اینده, |1395-09-18 16:37:12 .... خمینی نسبت داده اند ولی
با توجه به شناخت و ارادتی که امام خمینی به مولانا داشتند و مضمون بسیار ضعیف این
شعر ...

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) - فروشگاه جامع تحقیقات ...

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه. عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي.
قالب بندی :word. تعداد صفحات: 37. محتویات. شناخت مولوي و شمس تبريزي

مجموعه اذکار و ادعیه - قائمیه

شناخت خداوند متعال یکی از شرایط پذیرش دعاست و بدون شناخت، دعا مستجاب نمی شود
. ... فی حاجته بما شاء الله پدرم گاهی که حاجتی داشت، آن را وقت زوال شمس طلب می کرد .
...... 6) برای برکت پیدا کردن مال، کار و کسب، وقت روزی 37 مرتبه ذکر (یا اوّل) خوانده
...... آیت الله جواد آقا ملکی تبریزی در أسرارالصلاة (ترجمه آقای رجب زاده) صفحه 266 ...

فارسی عمومی : برگزیده متون و اشعار برای استفاده عزیزان دانشجو

دریافت مطالب وبلاگ به صورت فایل word و pdf ... دومین منبع شناخت حافظ مجمعه
اشعار اوست اگرچه فضای رمز آلود اشعار از یک سو و از سوی ...... اغلب آن غزلیات نام
شمس الدین تبریزی را برده و به همین جهت به کلیات شمس معروف است. ...... در این
صفحه، بخش کوتاهی از این کتاب که در واقع یادنامه حسین بن منصور حلاج است تقدیم
می گردد.

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي

عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي, پژوهشی در عرفان, <-BlogAbout-> ... آن
بتوانند به معارضه با اولياي حقيقي خداوند آمده، و صحنه سرخ كربلا را بر صفحه
تاريك نوشته هاي خويش در ..... واصلان را نيست جز چشم و چراغ از دليل و راهشان باشد
فراغ[37].

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

16, 9092, 6 word [ورد۶ ] تحت ویندوز, متواضع، منصور, نشر فاران ... 37, 14945, )
Visual dictionary ( 5 language, کتاب آراد، فرهنگنما ..... 323, 14713, آشنای با روش
های نوین شناخت و آنالیز مواد ،قابل استفاده برای ...... 5823, 13592, خط سوم درباره
شخصیت،سخنان،اندیشه شمس تبریزی؟۶۵۴- ؟۵۸۰ه/؟ ...... 8196, 1346, سازمان ملل, ایران
صفحه.

شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی - مقالات

شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی دارای 358 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و
فهرست ... غزل 392 گر ندید آن شاد جان این گلستانرا شاد چیست37 .... 25- حافظ ، شمس
الدین محمد ، دیوان حافظ ، به تصحیحِ قزوینی ، غنی ، تهران .... تحقیق حافظ شیرازی
دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می ...... بررسی و شناخت
قصه ...

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

16, 9092, 6 word [ورد۶ ] تحت ویندوز, متواضع، منصور, نشر فاران ... 37, 14945, )
Visual dictionary ( 5 language, کتاب آراد، فرهنگنما ..... 323, 14713, آشنای با روش
های نوین شناخت و آنالیز مواد ،قابل استفاده برای ...... 5823, 13592, خط سوم درباره
شخصیت،سخنان،اندیشه شمس تبریزی؟۶۵۴- ؟۵۸۰ه/؟ ...... 8196, 1346, سازمان ملل, ایران
صفحه.

من فکر می کنم - عرفان

مولوی در دفتر اول از قول حکیم سنایی می گوید: "حال خود و مستی خود پنهان باید داشت
از جاهلان. ..... چون محاسباتشان نه بر پایة شناخت بلکه بر مبنای تقلید و قیاسات ذهنی
است: ..... دفتر اول تحلیل موضوعی مقالات شمس دارای مقدمه و دوازده گفتار در شصت
صفحه که در نوع خود ... محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزی ملقب به شمس الدین متولد
582 ه.

Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

37, آزمون ورودی دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۰-۸۹), شیخ، ......
440, English for the students of psychology, shams ,mohammad reza, [Besat ....
546, شناخت روش علمی در علوم رفتاری, آیزاک ، استفن, مترجم سینا قربانلو, رسا ......
1101, روانشناسی رشد, هریس ، مارگارت ،۱۹۵۱, ترجمه غلامرضا تبریزی, انتشارات ...

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻼق در آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ( ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي ) اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ................................ ................................ ................................ . ...... از ﻣﻮﻻﻧـﺎ.
ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺷﻮرﻳﺪه. ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺲ. ،. ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي را ﻧﻤﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻤﻲ. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﺷﻤﺲ او را. 9
.... 1332 :37-36 (. «3. دﻳﻮان ﻛﺒﻴﺮ اﺛﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﻳﻮان ﻏﺰﻟﻴﺎت ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰي اﺳﺖ . ﻏﺰل.

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی و ...

... 37 صفحه قیمت: 1,500 تومان. دانلود مقاله احتراق در محیط زیست(word) 21 صفحه
حاشیه دار و زیبا .... شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه قیمت: 2,200 تومان
.

زبان پارسی و دروغهای پانرکیستهای - تاریخ ایران و قوم ایرانی

تنها کافی است که به چند صفحه لغتنامه زبان ایتالیایی بنگریم تا دروغهای ...... The
present writer has not made a word count of Nawai's text, but he would estimate
...... (مولوی) 13) اتو ریشه این واژه معلوم نیست و دهخدا هم چیزی ننوشته است. بنیاد آن را
ütü ...... مردم آذربایجان در زمان شمس تبریزی به زبان پهلوی آذری سخن میگفتند ولی در
...

پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی

دانلود 5 کتاب مختصر و مفید با موضوع " شناخت بهائیت ". دانلود پیدایش .... 16-باده
گلگون ( میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه الله علیه ) ...... واژه های سوره شمس ( PDF ) ....
شيمی 1 هماهنگ 4 صفحه .... دیوان حافظ (با ترجمه انگلیسی) همایون‌فر، دکتر بهروز ......
2 نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۴ساعت 17:37 توسط علی | 3 نظر ...

بسمه‌تعالي

همين امر سبب شد که شوش مورد توجه باستان شناسان فرانسوي قرار گيرد.(ص37) .....
پير بريان كه براي نگارش اثر دو هزار صفحه اي خود درباره امپراتوري هخامنشي به
اسناد ...... در چنين شرايطي از آزادي عقيده و بيان، فرصت شناخت اختياري اسلام براي
...... بي شك شمس تبريزي 60 ساله، در ملاقات با جلال الدين مولوي، فقيه عاليقدر و
مدرّس بزرگ ...

library1 - آب و فاضلاب شیراز

37, 172, استاندارد بين المللي شماره 7 / صورت گردش و جوه نقد, عالي ور. .... 136, 792,
ديوان شمس الدين محمد خواجه حافظ شيرازي به همراه فالنامه جدولي, قصه گو ... 172, 982,
شاهكارهاي صائب تبريزي و كليم كاشاني, به كوشش و گزينش: سهيلي. ...... 760, 2934,
شناخت نظام اداري و چگونگي تحول آن ، مجموعه مقالات همايش تويعه نظام اداري خرداد 78 ...

اشعار و متون ادبی زیبا - نسخه قابل چاپ - کافه کلاسیک

14 نوامبر 2010 ... من از مولوی ممنونم که بر خلاف شمس تنها ،بال در بال چند روح معراجی و .... مرحوم که زمانی
این فیلم را در سینما دیده بوده آنرا بدین نام می شناخت ) ... در یکی از این دیالوگها
بیتی بس زیبا از شاعر ارزنده جناب (( مجذوب تبریزی )) نقل میشد و من بیت مذکور
...... در آن زمان این مجله صفحه ای داشت به نام " دختر شعر من " ( و در مواردی که ...

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه | ابرفروشگاه ستاره ...

عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي قالب بندی :word تعداد صفحات: 37
محتویات شناخت مولوي و شمس تبريزيمروري بر مقاله‏هاى:& شمس به
...

افکار و آثار مولانا جلال الدين محمد بلخی

ﺻﻔﺤﻪ. 1 i. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻻ ﺎ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ. 2. ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭﯼ . . . . . " 20. 3
. .... 95. 36 . ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ. ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻘﺪ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﲰﺎﻉ ﻭ ﻣﻮﻟﻮﯼ. (. ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺪﺭﺳﯽ. ) . . . 95. 37 .
ﲰﺎﻉ ...... ﺼﺮ ﺁﺑﺎﺩﯼ ، ﺍﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﳋﯿﺮ ، ﺭﻭﺯ ﲠﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ، ﴰﺲ ﺗﱪﯾﺰﯼ ،ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﯾﻦ ...... ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺸﻮﺩ ﻩ
ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎ ﯽ ﺭﺍ ﳕﯽ ﺩﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺳﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﻭ.

فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

لینک منبع و پست :مقاله زندگانی مولوی و سماع و مولانا · http://cerodownload.cero.ir/
product-354487-مقاله-زندگاني-جلال-الدين-و-سماع-و-مولانا.aspx. مقاله زندگانی مولوی ...

شمس تبریزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محمد بن علی بن ملک‌داد تبریزی ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی (زادهٔ ۵۸۲ ... با
مولوی ملاقات کرد و با شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشت مولانا را دگرگون کرد.

پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی

دانلود 5 کتاب مختصر و مفید با موضوع " شناخت بهائیت ". دانلود پیدایش .... 16-باده
گلگون ( میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه الله علیه ) ...... واژه های سوره شمس ( PDF ) ....
شيمی 1 هماهنگ 4 صفحه .... دیوان حافظ (با ترجمه انگلیسی) همایون‌فر، دکتر بهروز ......
2 نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۴ساعت 17:37 توسط علی | 3 نظر ...

چرا شیعه شدم؟ :: شیـعه

21 دسامبر 2012 ... حافظ سعید که مردی خوش اخلاق و از پیش کسوتان تبلیغ بود، در جوابم .... به او گفتم:
من یک سنی هستم و دنبال شناخت شیعه و به خصوص جریان ...... سبط بن الجوزی الحنفی
، شمس الدین أبوالمظفر یوسف بن فرغلی بن ...... بخدا سوگند حاضرم شرط ببندم که
یک بار صفحه اول و جلد کتاب بحار ...... فتح الباری ج 13 ص 37

ديدار شمس و مولانا - وب سایت شخصی دکتر سید مجید سادات کیائی

مولانا بر آشفت و گفت: "اگر به خدمت مولانا شمس الدين تبريزي نرسيدي – به روان
مقدس پدرم! ...... بطور اتفاقی بدنبال عشق مولانا می گشتم و به این صفحه مزین به نام
دوست رسیدم. ...... نام اشنای اینده, |1395-09-18 16:37:12 .... خمینی نسبت داده اند ولی
با توجه به شناخت و ارادتی که امام خمینی به مولانا داشتند و مضمون بسیار ضعیف این
شعر ...

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

16, 9092, 6 word [ورد۶ ] تحت ویندوز, متواضع، منصور, نشر فاران ... 37, 14945, )
Visual dictionary ( 5 language, کتاب آراد، فرهنگنما ..... 323, 14713, آشنای با روش
های نوین شناخت و آنالیز مواد ،قابل استفاده برای ...... 5823, 13592, خط سوم درباره
شخصیت،سخنان،اندیشه شمس تبریزی؟۶۵۴- ؟۵۸۰ه/؟ ...... 8196, 1346, سازمان ملل, ایران
صفحه.

کتابهای رسیده تا پایان خرداد 94 - دفتر انتشارات کمک آموزشی رشد

37, آبرنگ, آموزش قرآن, اعتمادي‌نژاد، صديقه, تهران ..... 333, آموخته, شناخت و تقويت
مهارت‌هاي حركتي در كودكان (با تأكيد بر كودكان كنش‌ پريش، بيش‌ فعال، اوتيسم و
ساير .... 429, آيدين/ يانار, نگاران ضمير امثال و حكم غزليات شمس, محمدي، رفيقه,
تبریز ..... 745, اميركبير: كتاب‌هاي جيبي, نشاني و چند داستان ديگر, مولوي، ريحانه,
تهران.

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 ... صفحه ... دیگر. عنوان. سایت. عکس. کار. اما. تهران. برنامه. نظر. واقع. ای. صورت ......
منفی. تقریباً. شناخت. شوید. برقرار. بزرگتر. ثانیه. دشت. حافظ. محور. عین .....
مبنای. ميكند. مشاغل. روحانی. ترکیبی. سفارت. کارگر. دراز. منطق. شمس. پسران .....
تبریزی. انگلیسی،. مهرماه. الفبای. یابد. بنیانگذار. پیکر. مداوم. کمیاب.

شمس تبریزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محمد بن علی بن ملک‌داد تبریزی ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی (زادهٔ ۵۸۲ ... با
مولوی ملاقات کرد و با شخصیت نیرومند و نفس گرمی که داشت مولانا را دگرگون کرد.

لیست کتاب های موجود کتابخانه موسسه آموزش عالی آفاق

37, مديريت -- آمار, مديريت, آمار و کاربرد آن در مديريت جلد دوم/ عادل آذر، منصور مومني
...... قارچي، باکتريايي درختان جنگلي و شهري / تاليف: ساسان صادقي خامنه تبريزي
.... صفحه گسترده الکترونيکي, آموزش کامل اکسل 2007/ مولف داريوش فرسايي. ......
حافظ, خواجه حافظ, تماشاگه راز: مباحثي پيرامون شناخت واقعي خواجه حافظ/مرتضي
مطهري.

پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی

دانلود 5 کتاب مختصر و مفید با موضوع " شناخت بهائیت ". دانلود پیدایش .... 16-باده
گلگون ( میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه الله علیه ) ...... واژه های سوره شمس ( PDF ) ....
شيمی 1 هماهنگ 4 صفحه .... دیوان حافظ (با ترجمه انگلیسی) همایون‌فر، دکتر بهروز ......
2 نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۴ساعت 17:37 توسط علی | 3 نظر ...

ستاد ويژه توسعه فناوري نانو | گزارش آنلاین

برای آشنایی با سخنرانان این مجمع به این صفحه مراجعه کنید. .... در توسعه فناوری
نانو با پاسخگویی سخنرانان به پرسش‌های حاضرین در سالن مولوی به اتمام .... ساعت :
15:37 تاریخ : 1392/07/10 .... سخنرانی دکتر حسین عبده تبریزی به پایان رسید و
دکتر داریوش محجوبی سخنرانی .... شناخت صحیحی از بازار طرح و ایده خودتان داشته
باشید.

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی و ...

... 37 صفحه قیمت: 1,500 تومان. دانلود مقاله احتراق در محیط زیست(word) 21 صفحه
حاشیه دار و زیبا .... شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه قیمت: 2,200 تومان
.

كتابهاي رايگان فارسي - خوش آمديد

قصه امير ارسلان نامدار-محمد علي نقيب الممالك-محمد مهدي طباطبايي-محمد رضا شمس ...
قصه هاي شيرين شاهنامه فردوسي-كريم نصر-عبدالله شعباني .... لذا براي دانلود كتب
مذكور بايد در ابتدا به صفحه اصلي كتابخانه مراجعه بفرماييد ... استفتائات-آيت الله
العظمي ميرزا جواد تبريزي ..... آموزش Word (پيشرفته) ...... مساله شناخت · معاد · نبوت

شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی - مقالات

شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی دارای 358 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و
فهرست ... غزل 392 گر ندید آن شاد جان این گلستانرا شاد چیست37 .... 25- حافظ ، شمس
الدین محمد ، دیوان حافظ ، به تصحیحِ قزوینی ، غنی ، تهران .... تحقیق حافظ شیرازی
دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می ...... بررسی و شناخت
قصه ...

تصوف | پارسی ویکی

بنابراین، کلیدِ شناختِ آن، علم به اسماء الاهی است که از مهم‌ترین دانشهای صوفیه شمرده
..... لحقوق الله، به کوشش عبدالحلیم محمود و عبدالقادر احمد عطا، 1390ق/1970م؛ مولوی،
مثنوی، ...... 27-30؛ نیز نک‍ : هجویری، 68-75؛ جامی، 6-7؛ ابن‌ عربی، 3/34-37؛ عفیفی،
15-24). ...... شمس تبریزی نیز شطح‌گویی را نتیجۀ رعونت نفس و تخلف از متابعت ...

تحقيق در مورد شمس تبريزي - رزبلاگ

شمس الدین محمد پسر علی پسر ملک داد تبریزی از عارفان مشهور…,تبريزي ... لينک
پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) ...
عرفان پژوهی - شناخت مولوي و شمس تبريزي, پژوهشی در عرفان, <-BlogAbout-> . ....
37 . رابطه میان مولانا و شمس تبریزی چی بود؟ | سایت خبری تحلیلی افق .... بالاي
صفحه.

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

16 جولای 2017 ... شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه. آگوست 12, 2017. شناخت مولوي و
شمس تبريزي (word) 37 صفحه. آگوست 12, 2017 ...

نقش برتر پارس

بررسی محدوده کوهسنگی 37 خیابان کوهسنگی 38 ایوان کوهسنگی 38 نتیجه:لزوم ایجاد
مراکز فرهنگی 42 1-2 معماری ارگانیک 42 3-1-2 تعاریف معماری ارگانیک 42 4-1-2 ...

پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ 246 ص - مطالب ...

اگر مستقیماً به این صفحه وارد شده اید، حتما صفحات چکیده و مشخصات کلی و ...
بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز) در
این ... حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 زندگینامه حافظ حافظ شیرازی
، شمس ... فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش
دراختیار ...

شناخت مولوي و شمس تبريزي (word) 37 صفحه | ابرفروشگاه ستاره ...

عنوان : شناخت مولوي و شمس تبريزي قالب بندی :word تعداد صفحات: 37
محتویات شناخت مولوي و شمس تبريزيمروري بر مقاله‏هاى:& شمس به
...

لیست کتاب های موجود کتابخانه موسسه آموزش عالی آفاق

37, مديريت -- آمار, مديريت, آمار و کاربرد آن در مديريت جلد دوم/ عادل آذر، منصور مومني
...... قارچي، باکتريايي درختان جنگلي و شهري / تاليف: ساسان صادقي خامنه تبريزي
.... صفحه گسترده الکترونيکي, آموزش کامل اکسل 2007/ مولف داريوش فرسايي. ......
حافظ, خواجه حافظ, تماشاگه راز: مباحثي پيرامون شناخت واقعي خواجه حافظ/مرتضي
مطهري.

مقاله ای کامل درباره زندگینامه عطار نیشابوری - مانودانلود 3

7 مه 2017 ... آشنایی با بی پایه بودن عذرها در راه شناخت حقیقت آشنایی با داستان شیخ ... مقاله ای
درباره زندگینامه استاد شهریار سید محمدحسین بهجت تبریزی (زاده 1285 ... بخشی از
متن تحقیق: خواجه شمس الدین محمد حافظ به سال 792 هجری قمری در شیراز که ... میباشد:
1) تفسیر و توضیح شعر صدای پای آب که در 37 صفحه میباشد.

رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ - فصلنامه تحقیقات روانشناختی - دانشگاه آزاد ...

Word. ﺗﺎﯾﭗ و ﻫﻤﺮاه. CD. 3 در. ﻧﺴﺨﻪ. (. دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﺨـﺼﺎت. ) ﺑـﻪ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ. ،. ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ . -10
... ﺻﻔﺤﻪ .1. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻠﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﻨﻄﻘﻪ. 6.
ﺗﻬﺮان. ) .... ﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد . (. ﺷـﻤﺲ اﺳـﻔﻨﺪ. آﺑﺎدی و
اﻣﺎﻣﯽ. ﭘﻮر،. ) ...... ﻣﺎﻓﻮق، ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن واﻫﺪاف ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
ﺷـﻨﺎﺧﺖ.

دانلود پاورپوینت رازهای عبادت با خدا

پایان نامه بررسی زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث

دانلود پاورپوینت شنوایی شناسی - 26 اسلاید

اصول نگهداری از آکواریوم

آموزش کامل اتوران سازی با MMb

نمونه سوالات مهارت آزمون هوشمندسازی مدارس+پاسخ

پاورپوینت تئوری موازنه ایستا - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت احکام نماز

دانلود پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز - 63 اسلاید

کتاب اصول طراحی زیبایی لبخند در دندانپزشکی