دانلود فایل


دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها - دانلود فایلدانلود فایل دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

دانلود فایل دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 50 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده. 1
فصل اول
معاونت مالي: 6
مديريت حسابداري مرکز. 6
فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز. 6
مبناي تهيه صورتهاي مالي.. 8
موجودي جنسي: 8
داراي ثابت مشهود. 8
محصولات توليدي.. 9
چارت سازماني: 10
فصل دوم
دايره وام: 13
وظايف دايره وام. 13
سيکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13
شرايط عمومي براي کليه وامها 14
مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي) 15
فصل سوم
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن. 17
مقررات کلي وام. 17
شرايط وام گيرندگان. 19
عنوان صفحه
مدت باز پرداخت وام. 19
روش اجرا 21
سند حسابداري .....................................................................................................................................................................
نحوه پرداخت وام خودرو. 25
اهداف وام خودرو. 25
منظور از وام خودرو. 26
مقررات کلي وام خودرو. 26
ارزيابي و نظارت.. 29
شرايط وام گيرنده. 29
سند حسابداري .....................................................................................................................................................................
نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ويژه) 30
علت پرداخت وام تلفن همراه. 30
مقررات کلي وام تلفن همراه. 31
شرايط وام گيرندگان. 33
سند حسابداري .....................................................................................................................................................................
نحوه پرداخت وام رفاه. 34
چگونگي پرداخت.. 34
مقررات کلي وام رفاه. 35
شرايط وام گيرنده. 36
سند حسابداري .....................................................................................................................................................................
مقررات کلي وام وديعه مسکن ازدواج. 36
شرايط وام گيرندگان. 38
سند حسابداري .....................................................................................................................................................................
نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج. 39
مقررات کلي وام. 39
شرايط وام گيرنده. 40
سند حسابداري .....................................................................................................................................................................
مدارک لازم. 40
نحوه پرداخت وام ليزيپنگ خودرو. 41
شرايط اختصاصي وام ليزينگ.. 42
سند حسابداري .....................................................................................................................................................................
منابع و مآخذ. 45
پيوستها ..................................................................................................................................................................................

چکيده
امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارآمد و جذب نيروهاي متخصص تسهيلاتي مانند وام براي آنها در نظر مي گيرند که هر شخص با توجه به نياز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفي در هر سازمان و شرکت دولتي و غير دولتي دارد اقدام مي نمايد که شامل وام خريد و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و وديعه مسکن، وام رفاه، وام ليزينگ خودرو و وام ازدواج مي باشد که هر يک از اين نوع وام ها شرايط خاص و مدارک و مستندات مربوط و ميزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و ساير شرايط را دارا مي باشد. البته شايان ذکر است که نحوه استرداد هر يک از انواع وامها به کارمندان، به ميزان مبلغ دريافتي آنها از سازمان يا شرکت بستگي دارد يعني بايد 3/1 جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات براي کارمند باقي بماند. براي روشن شدن اين مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ريال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب ميکنند که 000/ 050/ 3 ريال ميشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ريال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسيم بر 400/2 و اگر پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات کمتر ميشود که مبلغ ان 000/950 ريال است در صورتي که اگر جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات را در 3 تقسيم کنيم مبلغ آن ميشود 333/833.
ملاحظه ميشود که فرد توانايي پرداخت وام را دارد ولي اگر اين ميزان بيشتر شود به جاي اينکه به فرد 000/000/30 ريال وام بدهند مبلغ کمتري وام به وي مي دهند به ميزاني که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقي بماند و اين مورد در تمامي وامها صدق مي کند به غير از وام رفاه به علت اينکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ريال) مبلغ ناچيزي در سازمان محسوب ميشود و داراي اين شرايط نمي باشد. وام رفاه وامي است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتي که وام قبلي اش را کاملاً تصيفه کرده باشد ارائه ميشود ولي در مورد وامهاي ديگر به اين صورت نيست يعني فقط يک بار به کارمند داده ميشود و به علت سقف ريالي بالا حتماً بايد فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات ديگري که وامهاي با سقف ريالي بالا دارند اين است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردي که مسکن ندارد حق استفاده از اين وام را دارد حتي اگر در خانه سازماني سکونت داشته باشد بايد تعهد دهد که خانه سازماني را بعد از خانه دار شدن تحويل و در وام مسکن ازدواج فردي که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق مي گيرد و يا در وام ازدواج هم همين طور فردي که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است يعني به فردي که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتي وام وديعه مسکن ازدواج تعلق نمي گيرد نکته اي که حائز اهميت است اين است که وام ازدواج به زن و شوهري که هر دوي آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوي آنها وام تعلق مي گيرد اما وام وديعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام ليزينگ فقط به يک نفر آنها تعلق مي گيرد.
در مورد ثبت وام هاي مذکور سازمان اتکا، از سيستم همکاران سيستم استفاده مي کند و مانند همه سازمانهاي ديگر حساب کل، معين و تفضيلي در سند حسابداري استفاده مي کند و به دليل اينکه شرکتهاي روغن و شرکت مزرعه نمونه و شرکت نساجي فخر و شرکت فروشگاهها که از شرکتهاي تابعه سازمان مي باشند سازمان در ثبت هاي مربوطه از حساب في ما بين استفاده مي کند سقف ريالي وامها در سازمان اتکا به شرح زير است:
1- وام خريد و احداث مسکن 000/000/10 ريال که مدت باز پرداخت وام بنا به درخواست کارمند (براي مثال اگر کارمند 000/000/10ريال کمتر وام درخواست کره و يا بيشتر ) فرق مي کند که همه ماهه از حقوق وام گيرنده کسر مي شود.
2- وام خودرو 000/000/40ريال که باز پرداخت آن 80 ماه مي باشد که ماهانه از حقوق وام گيرنده کسر ميشود.
3- وام تلفن همراه 000/000/6 ريال که مدت باز پرداخت آن 12 ماهه ميباشد که ماهانه از حقوق وام گيرنده کسر مي شود.
4- وام رفاه 000/000/4 ريال و مدت باز پرداخت وام حداکثر 36 ماهه است و هيچ گونه کارمزد از اين وام کسر نمي شود (ماهانه از حقوق کارمند کسر ميشود)
5- وام وديعه مسکن ازدواج 000/000/10 ريال و چنانچه متقاضي وام وديعه مسکن ازدواج به هر نحوي از تسهيلات تامين سازمان استفاده کرده باشند و يا اينکه خود يا هر دو در هنگام تقاضاي وام داراي مسکن شخصي باشند فقط از 000/000/5 وام ازدواج بهره مند مي شوند و مدت باز پرداخت وام وديعه مسکن ازدواج 60 ماه ميباشد که از حقوق کارمند کسر مي شود در ضمن به کارکنان مجرد رسمي پيماني 000/000/5 ريال وام ازدواج و 000/000/5 ريال وام وديعه مسکن ازدواج پرداخت ميشود و به کارکنان مجرد رسمي يا پيماني حداکثر مبلغ 000/000/5 ريال وام ازدواج و به کارکنان موقت و روز فرد و فصل وام تعلق نمي گيرد.
وام ليزينگ خودرو 000/000/60 و مدت باز پرداخت 60 ماه مي باشد که ميزان بهره مندي وام 50% ارزش خودروي درخواستي با نرخ 19% بانکي محاسبه و به حساب بدهي آنان منظور مي شود و باقي مانده به حساب سازمان واريز ميشود.
در مورد کليه وامها از متقاضي بايد به ميزان 5/1 برابر وام دريافتي چک يا سفته در وجه سازمان دريافت شود ونکته اي که مد نظر است اين است که کارمند نبايد در مراحل رهايي از خدمت باشد در صورتي که در مراحل رهايي از خدمت باشد بايد مابقي وام را يکجا تسويه کند.


دانلود


گزارش کار آموزی


نحوه پرداخت انواع وام


پرسنل نیروی انتظامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی گزارش هفته ...
کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آن ها ...
کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر
...

كتاب اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري؛ انتشارات سازمان شهرداری ها ...

نيروي انساني متخصص و كارآمد براي پيشرد وظايف قانوني شهرداري ها را فراهم نموده ايم.
... كتاب »اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري و كاربرد حساب هاي مستقل در شهرداري
هاي ... استفاده كنندگان حسابداري )1( شهرداري هائي خواهند بود كه روش حسابداري آنها به
..... با بازگشت عده اي از جوانان ايراني كه براي كارآموزي و تحصيل در رشته حسابداري.

پایگاه خبری شباویز - دانلود رایگان/گزارش کارآموزی بیمه کارآفرین‎

23 جولای 2017 ... پایگاه خبری شباویز/دانلود رایگان/گزارش کارآموزی بیمه کارآفرین‎ ... چهاردهم میلادی
به وجود آمده است زیرا قبلا کلیسا با بیمه به صورت وامهای دریایی ... پیدایش بیمه در
قرن چهاردهم و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست ... در کشورهای صنعتی حق
بیمه انواع مختلف بیمه مسئولیت رقم قابل .... پرسنل و كارشناسان:.

گزارش کارآموزی حسابداری پرداخت انواع وامدانلود پروژه گزارش ...

1 جولای 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال
حساب آن ها. امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی ...

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی - دانلود ...

2 ژانويه 2017 ... موضوع : گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی
اعمال حساب آن ها. امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

12 - سالن رنگ 2 وتجهيزات مكانيكي آن و مطالبی در رابطه با اینورتور 100 ... 41 -
گزارش كارآموزي کارخانه تولید فرآورده های لبنی رامک - دیگ بخار 33 .... 173 -
کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49
... 216 - گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي
اعمال حساب ...

فایل گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي ...

30 ژوئن 2017 ... کارآموزی, کارآموزی پرداخت وام به پرسنل, کارآموزی نیروی انتظامی, گزارش کارآموزی
نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیوری انتظامی, چگونگی اعمال حس و فایل گزارش کار
... گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال
حساب آنها رشته ... دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداري و حسابرسي .

کلید در حسابداری - شرکت حسابداری و حسابرسی

همچنین این کاربرگ دارای ستون هایی حاوی عنوان حساب، عطف حسابرسی ، مانده طبق
تراز ... جمع ستون های هر کاربرگ رسیدگی به ستون های مربوط به آن سرفصل در
کاربرگ ... و گزارش حسابرسی ، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیر مسئل کار
صادر می شود . .... انتظامی صادر و در سررسید اسناد ثبت انتظامی برگشت و ثبت
پیش پرداخت ...

وظیفه کارشناس رسمی دادگستری

ج - تنظیم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات. ...
تبصره 2 نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت
بر ... الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از
استماع ... هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس
رسمی.

گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگي اعمال حساب آنها

پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها ) : گزارش کارآموزی حسابداری در اتکا(نحوه … 10 .
گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و … 22 فوریه 2017
...

آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - اختبار

9 مارس 2015 ... دانلود · آزمون های حقوقی .... ماده ۱۴ مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه) مرکزی است
برای نگهداری متهمین ... است که توسط یگان انتظامی و نیروهای انتظامی تحت امر اعمال
خواهد شد. ... ۴ نظارت در تمرین پرسنل نسبت به طرحهای دفاعی و امنیتی زندان با ... ۶
نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانیان به مراجع قضائی و دیگر مراجع.

دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و ...

6 مه 2017 ... این فایل با ارزش “ دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي
انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها ۴۹ ص “ را به صورت کاملا رایگان از ...

پروژه کار آموزی شرکت برق - سیم پاور

22 مارس 2015 ... پروژه کار آموزی شرکت برق مشهد موضوع شماره صفحه درباره شرکت 5 ... به گزارش
بعضي موارد همچون شناسايي کنتور ،گزارش خرابي کنتور و ... مقرر بدهي خود را
پرداخت نکرده اند ، يا اينکه مجوز استفاده از برق آنها به پايان .... انواع طرح هاي سرمايه
اي ... حساب 163 هزينه هاي پرسنل کارپردازي ، تدارکات و انبار را در خود جاي مي.

دانلود رایگان گزارش کارآموزی بایگانی - بزرگترین مرجع دانلود فایل

دی 16, 1395 دسته‌بندی نشده 0. گزارش کار حسابداری با موضوع نحوه پرداخت انواع وام
به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها دانلود گزارش کار کاراموزی رشته
...

دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و ...

6 آگوست 2017 ... دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي
اعمال حساب آنها این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 50.

ساهوما | قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده قانون تنظيم بخشي از ...

ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ...
موزه ای که مجموع کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق
اهداء .... ماده 21 – به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی ، دولت
..... قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها
و ...

ساحل علم - شرایط وکالت ،زمان ثبت نام برای دوره کارآموزی و نمونه ...

۳-۳ – شرايط سني : پروانه کارآموزي وکالت دادگستري در حوزه قضائي استان تهران
فقط ... در تقاضانامه ثبت نام (ازطريق اينترنت) براي اعمال سهميه کافي نخواهد بود و
تاييد ... زمان آغاز توزيع اينترنتي کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص يک هفته
قبل از .... که در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای سازمان
و هیات ...

فایل گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي ...

30 ژوئن 2017 ... کارآموزی, کارآموزی پرداخت وام به پرسنل, کارآموزی نیروی انتظامی, گزارش کارآموزی
نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیوری انتظامی, چگونگی اعمال حس و فایل گزارش کار
... گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال
حساب آنها رشته ... دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداري و حسابرسي .

دانلود کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و ... - فایلر

دانلود کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب
... انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها 49 گزارش کار آموزی ...

لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی(738 عنوان) صفحه 1 - فروشگاه ...

12 - سالن رنگ 2 وتجهيزات مكانيكي آن و مطالبی در رابطه با اینورتور 100 .... 216 -
گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال
حساب ...

کارورزی حسابداری مالی نهائی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

بنا به همين موضوع، گزارش و عنوان كارآموزي، مربوط به امور مالي و حسابداري انتخاب، ...
انتظامي و سود و زيان سال جاري كه بدهكار و بستانكار شدن آنها مهم نيست كاربرد دارد. ...
در سطح معين ماهيت حساب به پنج دسته مهم نيست، بدهكار طي دوره، بستانكار طي دوره، ...
بر اساس ارتباط حساب‌ها: اين گزاش حساب‌هاي كل و معين و انواع طبقات تفصيلي ...

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال ...

12 فوریه 2017 ... کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال ... نيروي
انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها ۴۹ ص “را از علی فایل دانلود نمایید.

دانلود کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و ... - فایلر

دانلود کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب
... انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها 49 گزارش کار آموزی ...

دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و ...

تعداد صفحات: 49. دانشگاه آزاد اسلامي. آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد رود هن. گزارش
کارآموزي. نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها.

بيمه آتش سوزي - تعاوني اعتبار

بيمه گذار بايد ابتدا فرم پيشنهاد را از سايت تعاوني اعتبار دانلود و پرينت نمايد. ...
پس از پر کردن آن به يکي از شعب تعاوني اعتبار مراجعه نمايد. ... هزينه هاي
بيمارستاني و همه اعمال جراحي در بيمارستان ها، مراکز جراحي محدود، آنژيوگرافي قلب،
انواع سنگ شکن، زايمان. ... گزارش کارشناس تعيين شده از طرف بيمه گر; گزارش
نيروي انتظامي .

فرآیند | نمایشگاه فرآیندها | فرآیند تولید - فراگستر

اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم ...
چنانچه مدیر درخواست‌کننده هم درخواست را تایید کند، کار وارد کارتابل مدیریت واحد
اداری ... مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با
..... مدارک، متقاضی وام به امور مالی معرفی می‌شود تا پرداخت وام در قالب واریز به حساب
یا ...

گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگي اعمال حساب آنها

پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها ) : گزارش کارآموزی حسابداری در اتکا(نحوه … 10 .
گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و … 22 فوریه 2017
...

آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - اختبار

9 مارس 2015 ... دانلود · آزمون های حقوقی .... ماده ۱۴ مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه) مرکزی است
برای نگهداری متهمین ... است که توسط یگان انتظامی و نیروهای انتظامی تحت امر اعمال
خواهد شد. ... ۴ نظارت در تمرین پرسنل نسبت به طرحهای دفاعی و امنیتی زندان با ... ۶
نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانیان به مراجع قضائی و دیگر مراجع.

دانلود سند راهبردی توسعه محله فردوس(منطقه 5 شهر تهران)

در این بخش گزارش سند راهبردی توسعه محله فردوس(منطقه 5 شهر تهران) در 29 صفحه و
با فرمت PDF(با قابلیت کپی مستقیم ... در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. ...
کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49
ص

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺟﻤ

ھﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﺟﮫﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻧﯿﺮو، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز از ... از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮاردادھﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺸﻮر وارﻳﺰ و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ... ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﺗﺒﺼﺮه .... ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ھﯿﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ ... دﻻر در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻣﺼﻮب اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﮫﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

21 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها ... کاری و
حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها ... پرداخت
انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی دسته بندی: عمومی » پروژه کارآموزی ...

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال ...

12 فوریه 2017 ... کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال ... نيروي
انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها ۴۹ ص “را از علی فایل دانلود نمایید.

گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و ...

دانشگاه آزاد اسلامي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد رود هن گزارش کارآموزي نحوه پرداخت
انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها استادراهنما: جناب آقاي ...

موتور جستجوی قطره

حق شناس: رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تاثیر مثبتی بر شروع به کار دولت ...
شناسایی بیماری آلزایمر، سال ها قبل از بروز علائم آن از طریق معاینه چشم امکان . ... با
فراهم شدن یک امکان تازه، مسیر میانبر برای دسترسی همه وام گیرندگان به ... روز
گذشته اعلام شد که بارسا با پرداخت 40 میلیون یورو موفق به جذب ... به گزارش
شفقناورزشی، ...

کارآموزی و کارورزی گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل ...

29 مه 2017 ... کارآموزی و کارورزی گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و
چگونگي اعمال حساب آنها ۴۹ ص (word) ... ص (word) “ به صورت کاملا اختصاصی توسط
سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود قرار داده شده است.

فرآیند | نمایشگاه فرآیندها | فرآیند تولید - فراگستر

اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم ...
چنانچه مدیر درخواست‌کننده هم درخواست را تایید کند، کار وارد کارتابل مدیریت واحد
اداری ... مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با
..... مدارک، متقاضی وام به امور مالی معرفی می‌شود تا پرداخت وام در قالب واریز به حساب
یا ...

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال ...

5 مه 2017 ... کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49
ص. توسط : adminدر: می 05, 2017 ... و چگونگي اعمال حساب آنها 49 ص. لینک دانلود و
خرید پایین توضیحات ... گزارش کارآموزي. نحوه پرداخت انواع وام به ...

فرآیند | نمایشگاه فرآیندها | فرآیند تولید - فراگستر

اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم ...
چنانچه مدیر درخواست‌کننده هم درخواست را تایید کند، کار وارد کارتابل مدیریت واحد
اداری ... مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با
..... مدارک، متقاضی وام به امور مالی معرفی می‌شود تا پرداخت وام در قالب واریز به حساب
یا ...

قوانين جديد معافيت پزشكي 96 | كاني نت|KaniNet

به گزارش “سایت خبری کانی نتkaninet”به نقل از روابط عمومی سازمان نظام وظیفه : ...
عمومی نیروی انتظامی، گفت: نخستین مرحله نام نویسی طرح پرداخت جریمه غیبت
سربازی ... عمومی نیروی انتظامی، گفت: بعد از ثبت نام از افراد، شرایط و اطلاعات آن ها
راستی .... ۳۰ در صد مبلغ را به صورت نقدی و مابقی را تا پایان سال ۹۶ تسویه حساب
کنند.

گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و ...

گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال ... ها
پاور پوینت مصالح بتن ، نحوه ساخت و انواع آن بتن از ترکیب مقدار معین و حساب .... /
دانلود-پایان-نامه-درمورد-بررسی-میزان-افسردگی-در-پرسنل-بیمارستان-شهید-مطهری ...

فایل پروژه کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی ...

فایل پروژه کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی. یکشنبه 22
ژانویه 2017 ... انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی · پروژه-کار-آموزی-نحوه-پرداخت-انواع-
وام-به- گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی
اعمال حساب آنها رشته تحصیلی: حسابداری فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 51 دانلود
فایل ...

گزارش کارآموزی حسابداری پرداخت انواع وامدانلود پروژه گزارش ...

1 جولای 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال
حساب آن ها. امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی ...

کارآموزی و کارورزی گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل ...

29 مه 2017 ... کارآموزی و کارورزی گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و
چگونگي اعمال حساب آنها ۴۹ ص (word) ... ص (word) “ به صورت کاملا اختصاصی توسط
سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود قرار داده شده است.

آغاز پرداخت وام ۵ میلیونی با حساب یارانه - فرارو

20 ژوئن 2017 ... پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه حساب یارانه نقدی از امروز آغاز می شود. به گزارش
باشگاه خبرنگاران، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام ... بانک‌ها ممکن
است از آن‌ها علاوه بر وثیقه یارانه، ضامن یا قرارداد لازم الاجرا یا وثیقه مطالبه کنند. ...
ارائه اسناد صوری و همچنین طولانی شدن کار بسیار پیشگیری می‌کند.

حکم ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری چیست؟ - پارسینه

1 نوامبر 2015 ... پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و ... و مکره به اطاعت
از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد ... با دستور دادستان و
حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد. ... گزارش خطا ....
اگر کاری نکنی وبه دروغ بهت تهمت ورود به عنف بزنن چه کار باید کرد.

all - فروشگاه فایل

گزارش کارآموزی حساب سازان جنوب · گزارش کارآموزی ... گزارش کار آموزی نحوه پرداخت
انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آ · گزارش کار آموزی ... گزارش
كارآموزي آشنايي با انواع قطعات كامپيوتر و كاربرد آن 55 ص · گزارش كارآموزي + ...

نرم افزار حسابداری و انبارداری آسان - حسابداري آسان

علاوه بر صدور سند مستقیم میتوان از اسناد دریافت و پرداخت نقد و چک جهت صدور سند
... گزارش های بسیار متنوع مالی نظیر دفاتر حسابداری ، ترازنامه و صورت سود و زیان
نیز ... در آسان کلیه عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور
..... كار) اضافه كار بوده و نحوه محاسبه فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات ...

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/03/10 - کانون وکلای ...

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ... ث- کالای ممنوع: کالایی
که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. .... سایر دستگاه‌های مرتبط با امر
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی،
سازمان صدا و .... نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است
که به ...

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان سراسر ایران پای نامه ...

6 ژانويه 2015 ... به گزارش مجله اینترنتی اسرارنامه، سبزوارنگار با پشتوانه مدیریت مجید .... بستن
حساب ها، نه مانند کارکنان زحمتکش بانک ها، وام های چند ده میلیونی با ... مگر تعداد
پرسنل نیروهای محترم نظامی و انتظامی و پرستاران و… ... طرح رتبه بندی معلمان قبل
از پایان سال و اعمال آن در حکم سال جاری هستیم. ..... دانلود مقاله | ايميل |وب.

دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفترایران به نقل از خبرگزاری فارس، حجت
... که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود. ...
"عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی 15% پاداش کارکنان دفاتر"
.... ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (131) این ...

اخبار مربوط به بازنشستگان در سال 96 - ایران استخدام

خبر ۹ مرداد ۹۶: رونمایی از طرح وام ضروری بازنشستگان کشوری برای سال ۹۶ (منبع: ...
به گزارش جام جم آنلاین از صندوق بازنشستگی کشوری، حسین بخشی زاده افزود: با ...
مهارت آموزی توسط سازمان فنی و حرفه ای به بازنشستگان جویای کار (منبع خبرگزاری
جوان) .... و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اعمال افزایش سال ٩٦ پرداخت شد.

کارآموزی و کارورزی گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل ...

29 مه 2017 ... کارآموزی و کارورزی گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و
چگونگي اعمال حساب آنها ۴۹ ص (word) ... ص (word) “ به صورت کاملا اختصاصی توسط
سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود قرار داده شده است.

وظیفه کارشناس رسمی دادگستری

ج - تنظیم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات. ...
تبصره 2 نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت
بر ... الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از
استماع ... هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس
رسمی.

دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی رشته حسابداری

3-11 صدور انواع ضمانت نامه های ریالی 28 ... واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار
می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. ... برچسب‌ها: دانلود
گزارش کارآموزی بانک سینا, گزارش کاراموزی حسابداری در بانک ... نحوه پرداخت حقوق
و دستمزد 27 ... و توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته و تلاشهايي در جهت كاهش آن اعمال
گرديد.

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال ...

5 مه 2017 ... کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49
ص. توسط : adminدر: می 05, 2017 ... و چگونگي اعمال حساب آنها 49 ص. لینک دانلود و
خرید پایین توضیحات ... گزارش کارآموزي. نحوه پرداخت انواع وام به ...

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامی

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامی در زیر به ...
کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آن ها ...

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

21 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها ... کاری و
حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها ... پرداخت
انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی دسته بندی: عمومی » پروژه کارآموزی ...

پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز - خبر 20:30 شبکه دو

10 جولای 2011 ... لینک دانلود فیلم ... 2-حذف يکي از نيروهاي خدماتي وکاهش ساعات کار ساير نيروهاي
خدماتي به نصف ... قانون اجرا نميشود و حتي حقوق پرسنل شرکتي ان بيش از 150هزار
تومان در ... هزار تومان چطور بايد وام 21 درصدر را پرداخت کنن بگن نمي ديم خلاص. ... با
سلام من دانش اموزي هستم که در شهر سمنان زندگي مي کنم وامسال بايد به ...

کارآموزی بایگانی - فایل دانش - دانلود تحقیق

گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي گزارش کار آموزی نحوه
پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها رشته ... گزارش
کارآموزی حسابداری شرکت حساب سازان جنوب دانلود گزارش کارآموزی حسابداری ...

اخبار مربوط به بازنشستگان در سال 96 - ایران استخدام

خبر ۹ مرداد ۹۶: رونمایی از طرح وام ضروری بازنشستگان کشوری برای سال ۹۶ (منبع: ...
به گزارش جام جم آنلاین از صندوق بازنشستگی کشوری، حسین بخشی زاده افزود: با ...
مهارت آموزی توسط سازمان فنی و حرفه ای به بازنشستگان جویای کار (منبع خبرگزاری
جوان) .... و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اعمال افزایش سال ٩٦ پرداخت شد.

کارورزی در اداره آموزش وپرورش شهرستان خمین - روابط عمومی

22 ژوئن 2015 ... گزارش کارآموزی اینجانب در اداره آموزش وپرورش و واحد روابط عمومی شامل سه ... تشکیل
شورای منطقه‌ای که حدود و وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس خواهد رسید. 3. ... تأمین
نیروی انسانی آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم .... نظارت و
اعمال کنترل بر فرآیند جذب، ثبت نامه و تشکیل کلاس و نحوه درج ...

وب سایت کلبه الکترونیک

... یک "صندوق الکترونیکی"به صورت مجازی است که تعاملات کاری و خدماتی بین
دولت و .... فرآیند احراز هویت مکانی در مخزن،آن را به صفحه پنجره واحد خود انتقال می دهد.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺟﻤ

ھﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﺟﮫﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻧﯿﺮو، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز از ... از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮاردادھﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺸﻮر وارﻳﺰ و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ... ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﺗﺒﺼﺮه .... ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ھﯿﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ ... دﻻر در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﻣﺼﻮب اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﮫﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.

گزارش کارآموزی حسابداری پرداخت انواع وامدانلود پروژه گزارش ...

1 جولای 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال
حساب آن ها. امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی ...

فایل پروژه کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی ...

فایل پروژه کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی. یکشنبه 22
ژانویه 2017 ... انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی · پروژه-کار-آموزی-نحوه-پرداخت-انواع-
وام-به- گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی
اعمال حساب آنها رشته تحصیلی: حسابداری فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 51 دانلود
فایل ...

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

21 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها ... کاری و
حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها ... پرداخت
انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی دسته بندی: عمومی » پروژه کارآموزی ...

کارورزی حسابداری مالی نهائی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

بنا به همين موضوع، گزارش و عنوان كارآموزي، مربوط به امور مالي و حسابداري انتخاب، ...
انتظامي و سود و زيان سال جاري كه بدهكار و بستانكار شدن آنها مهم نيست كاربرد دارد. ...
در سطح معين ماهيت حساب به پنج دسته مهم نيست، بدهكار طي دوره، بستانكار طي دوره، ...
بر اساس ارتباط حساب‌ها: اين گزاش حساب‌هاي كل و معين و انواع طبقات تفصيلي ...

کلید در حسابداری - شرکت حسابداری و حسابرسی

همچنین این کاربرگ دارای ستون هایی حاوی عنوان حساب، عطف حسابرسی ، مانده طبق
تراز ... جمع ستون های هر کاربرگ رسیدگی به ستون های مربوط به آن سرفصل در
کاربرگ ... و گزارش حسابرسی ، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیر مسئل کار
صادر می شود . .... انتظامی صادر و در سررسید اسناد ثبت انتظامی برگشت و ثبت
پیش پرداخت ...

گزارش کارآموزی حسابداری پرداخت انواع وامدانلود پروژه گزارش ...

1 جولای 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال
حساب آن ها. امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی ...

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان

پروژه بانک اطلاعاتی به زبان برنامه نویسی پایتون3.3

دانلود درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی درس آموزش قرآن کریم

مقاله در مورد رنگرزی

فیلم آموزشی شطرنج توسط قهرمان زنان جهان ALEXANDRA KOSTENIUK

دانلود فایل اماده برش قلک پول لیزر برشی

خلاصه نکات مبحث های 9، 10، 11 و ایین نامه 2800

فایل word تحقیق جامع درباره پدیده هیدروپلنیگ Hydroplaning

پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دانلود پاورپوینت آزمون های مکانیکی مواد (دستگاه تست کشش سنتام با ظرفیت 20 KN)